Program

Refer to the program of the Cluster World Congress

Several meeting sessions, dozens of presentations and panel discussions, a number
of important debates and dozens of speakers and panelists. Meet up with the best experts
in the field of clusters and key representatives of the public administration!

Gala Menadżera Innowacji - 31 marca 2016 r. (czwartek)

Innovation Managers Gala (Guido mine-Zabrze)

Preludium  II Światowego Kongres Klastrów będzie finał ogólnopolskiego konkursu „Menadżer Innowacji 2015”. Termin Gali – 31 marca 2016 roku. Godzina – 17:00. Miejsce – Kopalnia Guido w Zabrzu. To ostatnie chwile naboru zgłoszeń do Konkursu. Szczegóły – Regulamin Konkursu, w linku poniżej.

Po sukcesie konkursu „Menadżer Zagłębia” które przez piętnaście corocznych edycji promował kierownictwa firm i instytucji działającym w Zagłębiu Dąbrowskim i na rzecz Regionu niejako „automatycznie” zrodziła się potrzeba rozszerzenia formuły naszego Wydarzenia. Obecna formuła Konkursu „Menadżer Innowacji” nie oznacza jednak, że kończymy poprzedni projekt. Zgodnie z uzgodnieniami z Radą Klubu Laureata postanowiliśmy nadal nagradzać inicjatywy regionalne, co zaznaczamy w Regulaminie Konkursu.

*(Uczestnictwo w Gali Menadżera Innowacji będzie możliwe na podstawie specjalnych zaproszeń na wydarzenie)

16:30 - 17:00

Przybycie i rejestracja gości, zjazd pod ziemię

17:00 - 17:15

Inauguracja Gali, przywitanie gości

- Wystąpienie Gospodarza Gali Pani Małgorzata Mańka – Szulik – Prezydent Zabrza
- Wystąpienie organizatorów konkursu Pana Grzegorza Wacławika – Prezesa Komitetu Rozwoju Zagłębia
- Wystąpienie Pana Bogdana Węgrzynka – Prezesa Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw
17:15 - 17:30

Koncert Instrumentalny

17:30 - 18:10

Ceremonia wręczenie nagród

 - Lidera Przedsiębiorczości i Innowacji 2015 – 1 Nagroda
 - Menadżera Innowacji 2015 – 4 nagrody
 - Międzynarodowej Nagrody im. Kazimierza Wielkiego – 3 nagroda
18:10 - 19:30

Poczęstunek

19:30

Zakończenie Gali

Pierwszy Dzień Kongresu - 1 kwietnia 2016 r. (piątek)

08:00 – 09:00

Attendees’ registration

(Zaglebie Palace of Culture)

09:00 – 09:30

Opening ceremony

Prowadzący: Angelika Jarosławska  i  dr Michał Jasieński

Wystąpienia:

 1. dr Krzysztof Pawłowski – Przewodniczący Rady Programowej Cluster World Congress
 2. Wojciech Kolarski – Podsekretarz Stanu Kancelaria Prezydenta RP
 3. prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego (1997-2001), Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego
 4. Kazimierz Karolczak – Członek Zarządu Województwa Śląskiego
 5. Zbigniew Podraza – Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
 6. Angelika Jarosławska – Prezes Zarządu Cluster World, Koordynator Polska 3.0., Członek Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw
 7. Bogdan Węgrzynek – Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw

(The main room)

09:30 - 11:00

“Poland on the map of key transport corridors, as a place with significant economic potential in the European Union”

Moderator:  Profesor Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego (1997-2001), Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego

Prelegenci:

 1. Petr Forman – Doradca Prezydenta Republiki Czeskiej
 2. Jarosław Wieczorek –  Wojewoda Śląski
 3. dr Anna Wisniewski – Radca Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie
 4. prof. Mikolay Husiatynsky  -  Szef Katedry Zarządzania Narodowego Uniwersytetu Służby Podatkowej Ukrainy
 5. Janusz Steinhoff -Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej
 6. prof. zw. dr hab. Stefan Forlicz – Rektor Wyższej Szkoły Bankowej
 7. Marek Niemczyk –  Prezes Stowarzyszenia Podatników w Polsce, Prezes BOMAR S.A.
 8. Bogdan Węgrzynek – Prezes Zarządu OKIP, Inicjator programu POLSKA 3.0

Budowanie konkurencyjnej gospodarki opartej o zasady zrównoważonego rozwoju poprzez współpracę międzysektorową i transgraniczną. Potrójna helisa w realizacji międzynarodowych projektów dla kluczowych gałęzi gospodarki.

(main room)

11:00 - 11:15

Coffee break

11:15 - 12:45

Session I

11:15 - 12:45

Responsible transport. European transport network and the development of efficient, intelligent logistics systems, integrating various modes of transport, including sea and inland waterway transport.

Moderator: Angelika Jarosławska – Koordynator POLSKA 3.0., Członek Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw

Prelegenci:

 1. Victoria Ivanowa – Economic Affairs Officer Inland Water Transport Sustainable Transport Section Transport Division
 2. Mariusz Przybylski – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie Koźlu
 3. Kamil Wyszkowski –  Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce
 4. Kpt. ż. ś. Czesław Szarek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej i dróg wodnych “Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej”
 5. Kpt. ż. ś. Krzysztof Woś – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
 6. Kpt. ż. ś. dr Jan Pyś – Dyrektor  Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
 7. prof. dr hab. Zygmunt Babiński – Dziekan Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 8. Gabriela Tomik Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych
 9. Jiří Cieńciała  -  Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Ostrawie

Intermodal and Multimodal Transport:  Compatibility between different transport systems and advantages of their integration.

Forum:Transport and logistics  (main hall)

11:15 - 12:45

Safe Baltic – dark legacy I and World War II. Chemical and conventional weapons.

Moderator: dr Łukasz Kister  - Ekspert Instytutu Jagiellońskiego, Koordynator projektu „Dostęp do morza zobowiązuje!”

Prelegenci:

 1. dr Ryszard Bajorek – Prezes Zarządu BIOLEX S.A., specjalista do spraw technologii utylizacji odpadów niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii plazmowej.
 2. dr inż. Stanisław Popiel – Pracownik Zakładu Radiometrii i Monitoringu Skażeń Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, brał udział w projekcie CHEMSA
 3. Łukasz Porzuczek –  pomysłodawca i projektant systemu do utylizacji broni chemicznej na morzu. Właściciel firmy saperskiej specjalizującej się w wydobywaniu niewybuchów i niewypałów z wody.
 4. Andrzej K.Kisiel – Członek Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, założyciel Spartaqs Sp. z o. o.

Ticking chemical bomb. Danger associated with sunken WWI and WWII weapon in Baltic Sea – Plan for immediate action to provide safe for Baltic countries. Conventional and chemical weapon – danger analysis, the repercussions of ignoring the danger, technologies for locating objects underwater, technologies to utilize conventional and chemical weapons.

Forum: International security (cellar theater hall – 60)

11:15 - 12:45

Corporate social responsibility

Moderator: Grzegorz Filipowicz – Wiceprezes Klastra HR Development

Prelegenci:

 1. Sylwia Gołuchowska -Dyrektor ds.HR Raben
 2. Krzysztof Szostok – Manager Research and Development Alta Sp. z o.o.
 3. Krzysztof Jan Stawnicki -Radny Miasta Białegostoku, Prezes Fundacji „Ośrodek Wspierania Ekologii”
 4. Marzena Zowczak – Specjalista ds. Projektów Specjalnych, Kulczyk Foundation
 5. Ewa Puzia – Sawicka – Wiceprezes Zarządu Respect sp. z o.o.
 6. Paweł Kopijer – Wiceprezes Klastra HR Development
 7. dr Magdalena Wróbel – Asystent w Katedrze Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

The panel focuses on social responsibility of businesses such as: human rights, human resources management, natural environment, honest business practice, consumer rights, involvement and development of society, managing an organization. The influence of decision-making and business activity on society and natural environment will be discussed.

Forum: Social Responsibility (kadr cinema hall - 114)

11:15 - 12:45

Poland – Czech Republic – Slovakia. Transnational Logistics Centre Gorzyczki – Vernovice and development of transport infrastructure. Silesia 3.0 the most unique in Europe intersection of important routes and the most promising region in the European Community.

Moderator: Magdalena Strzelecka – Dyrektor ds. logistyki i administracji Euro-Hurt Sp. z o.o.

Prelegenci:

 1. Inż. Petr Forman – Pełnomocnik Prezydenta Republiki Czeskiej
 2. Anna Hetman   - Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój
 3. mgr inż. Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godowo
 4. mgr Daniel Jakubczyk – Wójt Gminy Gorzyce
 5. Tadeusz Donocik – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
 6. Inż. Josef Tobola  - Komitet Monitorujący projektu Polska 3.0, Wiceprezes TILC SP. z o.o.
 7. Jiří Cieńciała  -  Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Ostrawie
 8. Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, pełniący również funkcję Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
 9. Pavla Bruskova –  President  National Cluster Association w Republice Czeskiej
 10. Inż. Pavel Santarius Ph. dr – Wicedyrektor Stowarzyszenia dla rozwoju Regionu Morawsko – Śląskiego
 11. Paweł Hojarczyk – Finansista (sposoby finansowania projektu TILC)
 12. dr Joanna Dzieńdziora – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

The Logistics Centre Gorzyczki – Wierzniowice is the only location where all essential transport corridors cross their paths. The plans for the Centre are a part of VI Multimodal North – South Corridor. The geographical location of the Logistics Centre would enable carrying out complex services associated with the storage and movement of goods between UE countries for the west, south, and north and the markets of Far East. UE supports projects integrating different means of transport. Gorzyczki – Wierzniowice Logistics Centre in numbers: Creating at least 75 000 new jobs, Service around 790 000 containers per year, Influence – 12.5 million people in the region, Range – worldwide from Silesia.

Forum: Transport and logistics (agora the big hall – 233)

11:15 - 12:45

Financial Instruments cluster projects – funding for international projects, Horizon 2020

Moderator: Andrzej Voigt – Prezes Zarządu AV Inwestor S.A.

Prelegenci:

 1. Anna Katarzyna Nietyksza – EFI CAPITAL, członek Rady Eurocloud Europe
 2. Paweł Lisowski – Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi – Bank Gospodarstwa Krajowego
 3. dr Zygmunt Krasiński – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE do PR HORYZONT 2020
 4. Krzysztof Masiuk – Członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
 5. Renata Rycerz – Doradca Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE, Delegat do obszaru tematycznego „Bezpieczne Społeczeństwa”,                                PR HORYZONT 2020
 6. Piotr Świerczyński – Koordynator obszaru „Przestrzeń Kosmiczna” , Ekspert w obszarze „Bezpieczne Społeczeństwa”
 7. Paweł Galbarczyk – Prezes Zarządu Projekt Power Sp. z o.o. Sp. k.

Forum: Finance and administration (dance hall - 202)

11:15 - 12:45

Public health – Health Forum 3.0

 • aspekty praktyczne wdrażania ustawy o zdrowiu publicznym (w kontekście strategii dla Polski NPZ iPP)
 • Rada Zdrowia Publicznego – rola i rezultaty jej pracy

Moderator: Tomasz Szelągowski – Wiceprezes Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED

Prelegenci:

 1. Prof. Mirosław Wysocki- Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH
 2. dr Beata Małecka-Libera – Posłanka na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia
 3. Prof. Andrzej Fal – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Centralny Szpital Klinicznym MSW w Warszawie
 4. dr Andrzej Mądrala – Pracodawcy RP, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, CEO Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.
 5. Peter Nowak – Prezes Pangea Network Germany, senior account manager – BKK VBU w Berlinie

Na tle przygotowanych rozwiązań prawnych omówimy praktyczną stronę osiągnięcia zamierzonych celów. Oprócz określonych ustawowo zadań dla poszczególnych szczebli administracji  i  instytucji  państwowych,  skupimy  się  na  roli  samorządów,  pracodawców    i organizacji pozarządowych działających na poziomie regionalnym i lokalnym.

We wzajemnej współpracy drzemie olbrzymi potencjał:

 • czego potrzeba aby uwolnić motywację do dbania o zdrowie na poziomiejednostki?
 • jak włączyć pracodawców do współpracy z samorządem regionalnym ilokalnym?
 • jak koordynować wykorzystanie funduszy publicznych do wdrażania nowych technologii?

Forum: Health 3.0: medicine – health, safety, innovation (chamber hall – 306)

12:45 - 13:05

Coffee break

13:05 - 14:35

Session II

13:05 - 14:35

International, sustainable and efficient river transport inland waterways – Oder Waterway

Moderator: kpt. ż. ś. dr Jan Pyś – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Prelegenci:

 1. Kpt. ż. ś. Czesław Szarek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej i dróg wodnych “Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej”
 2. Kpt. ż. w. i ś. Paweł Macha – Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska
 3. Kpt. ż. ś. Krzysztof Woś – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
 4. Vladislav Chlipala – Radca Handlowy Ambasady Republiki Słowackiej w Warszawie
 5. mgr. inż. Stanisław Staniszewski – Przewodniczący Rady Gospodarki Wodnej Regionu Górnej Odry, członek Komitetu Monitorującego Program Polska 3.0
 6. inż Pavel Santarius Ph. dr – Wicedyrektor Stowarzyszenia dla rozwoju Regionu Morawsko – Śląskiego .
 7. Kpt. ż.w. Włodzimierz Grycner – Wiceprzewodniczący Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej
 8. Gabriela Tomik Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych

Inland sailing is an important element of European transport system. Odra Water Route is an axis of “the greet transport corridor”. Germany – Poland – Czech Republic cooperation.

Forum: Water management, sea and inland waterways (main hall)

13:05 – 14:35

Poland – China. Wide track for the Silk Road

Moderator: Grzegorz Wacławik – Prezes Zarządu Komitetu Rozwoju Zagłębia – Cluster PCIE

Prelegenci:

 1. Bogusław Myśliwiec – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A
 2. Wojciech Piwowarski – Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
 3. Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego
 4. Marek Morozowski – Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego
 5. dr Ajay Pal – 1 Farma Sp. z o.o. Comrecial Director
 6. Beata Grabowska – Bujna – Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowe
 7. Changlin Mar, Chairman – Guangxi Changlin Industrial Development Co,. Ltd
 8. Radosław Pyffel – Prezes Centrum Studiów Polska Azja
 9. Zbigniew Niesiobędzki – Wiceprezes Polsko-Chińska Rada Biznesu

Wide Track and the Silk Road. Poland as a logistics centre for future investments.

Forum: Transport and logistics (agora the big)

13:05 - 14:35

Energy of the Future, modern efficient mining

Moderator: Jan Władysław Król – Wicemarszałek Sejmu RP w latach 1997-2001

Prelegenci:

 1. Janusz Steinhoff - Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej
 2. prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak – profesor Katedry Maszyn Cieplnych i Przepływowych na Wydziale Energetyki i Paliw w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 3. dr Łukasz Kister – Dyrektor Biura Infrastruktury Krytycznej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
 4. prof. dr hab. inż. Marian Turek – Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
 5. Jacek Skiba -Wiceprzewodniczący  Ekspertów Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych
 6. dr Joanna Martyka – Kierownik Zakładu Badań Ekonomicznych i Społecznych w Głównym Instytucie Górnictwa
 7. dr Jan Dulewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem w Wyższym Urzędzie Górniczym, w Katowicach,
 8. Tomasz Gawlik – Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej
 9. dr inż. Andrzej Tor – Wiceprezes Zarządu ds.Produkcji Kompani Węglowej S.A.
 10. Marek Niemczyk – Prezes Zarządu BOMAR S.A., Prezes Zarządu Stowarzyszenia Podatników w Polsce, Członek Rady  Regionalnej Izby  w Katowicach

Skuteczna realizacja Narodowego Programu Nowej Polityki Przemysłowej RP – Polska 3.0 wymaga racjonalnego i efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów. Będąc Programem realizowanym według zasad nowej polityki przemysłowej UE 2014-2020, wymaga stworzenia warunków społecznego konsensusu oraz akceptacji ze strony wszystkich uczestników z sektora publicznego, jak i prywatnego. Globalne przemiany społeczno-gospodarcze, determinują przeobrażanie się rynków pracy. Kraje zmuszone są do dostosowywania się do nowych warunków biznesowych. Nie inaczej jest w wypadku Polski. Idea zrównoważonego rozwoju musi być stale reorganizowana i implementowana na każdym szczeblu zarządzania. W tym ujęciu kluczowe jest wykorzystywanie działań innowacyjnych, których wdrożenie zapewni wzrost konkurencyjności na rynku europejskim i światowym. Należy więc wykorzystywać w jak najwyższym stopniu zasoby ludzkie oraz możliwości krajowe, w korelacji z warunkami geograficznymi.

Forum: Future energy (meeting hall I – 218)

13:05 - 14:35

The European Investment Fund and other financial instruments as a source of development projects

Moderator: Andrzej Voigt – Prezes Zarządu AV Inwestor S.A., Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Krajowa Izba Biopaliw RP

Prelegenci:

 1. Anna Katarzyna Nietyksza – EFI CAPITAL, czlonek Rady Eurocloud Europe
 2. Paweł Galbarczyk –  Prezes Zarządu Projekt Power Sp. z o.o. Sp. k.
 3. Mark Donvil – Partner Abbeys Europejskie Dworactwo Inwestycyjne
 4. Arkadiusz Lewicki – Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej
 5. Krzysztof Masiuk – Członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 6. Rafał Baniak – Wiceprezydent Wykonawczy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Forum: Finance and administration (dance hall – 202)

13:05 - 14:35

What Dabrowa Gornicza offers and the needs and expectations of investors. Key factors in the development of new investment – Presentation

Moderator:

Dabrowa Gornicza is important in the Metropolis “Silesia”, which last year brought a change of economic structure. In addition to companies representing heavy industries emerged companies from the automotive industry, glass, plastics and tools manufacturers. Advantages of the city and favorable conditions for business development mean that businesses are investing in new plants and develop existing ones. City, with attractive investment areas, wide array of human resources, gives great opportunities to develop business ventures. It is worth to know the factors that make Dabrowa Gornicza a place of strong growth.

Forum: The development of cities and regions (sala kino kadr – 114)

13:05 - 14:35

Oxford debate: Natura 2000 – eco-terrorism – Drought and flooding. “Is it possible to implement large hydro projects, offering system solutions for the security, transport, water management and tourism in the era of extensive environmental requirements and procedures to protect the environment”?

Moderator: dr Grzegorz Chocian – Prezes Zarządu Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono

Prelegenci:

 1. prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 2. Krzysztof Jan Stawnicki – Radny Miasta Białegostoku, Prezes Fundacji „Ośrodek Wspierania Ekologii”
 3. Mgr inż. Beata Gładkowska-Chocian – Wiceprezes EKOTON Sp. z. o.o.
 4. Krzysztof Tytko – były Prezes Kopalni Silesia
 5. mec. Małgorzata Kulig- Juźwiak – Stowarzyszenie – Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne

Nature 2000. Ptasia I Siedliskowa Directive, Ecological Corridors in River Valleys, the purity of water, water retention and stabilization, landscape protection.

Forum: Low-carbon economy and ecology in the field of transport and sustainable development (cellar theater hall – 60)

13:05 - 14:35

Risk Alert – management culture of safety for the patient and health professionals

 • zdarzenia niepożądane – aspekty zdrowotne, finansowe i gospodarcze
 • zarządzanie szkodą – rekonstrukcja zdrowia
 • perspektywa ONZ

Moderator: Anna Kaczmarek – Wiceprezes Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED

Prelegenci:

 1. dr Ewa Kuriata – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Międzynarodowy Instytut Zarządzania Jakością I Ryzykiem W Ochronie Zdrowia
 2. dr n. ekon. Izabela Witczak – przewodnicząca zarządu międzynarodowego instytutu zarządzania jakością i ryzykiem w ochronie zdrowia
 3. dr Piotr Daniluk – Dyrektor medyczny TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej
 4. Dariusz Rycek – CEO QSCert Lead Auditor
 5. Prof. Mariusz Piechota – Prezes Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
 6. Mec Radosław Tymiński – Radca prawny i doktor nauk prawnych

Risk Alert to strategiczne podejście do zarządzania ryzykiem w centrum medycznym, gwarantujące trafne identyfikowanie zagrożeń i podejmowanie działań wyprzedzających:

 • wsparcie w zakresie identyfikacji, analizy i oceny zdarzeń niepożądanych występujących w otoczeniu medycznym,
 • opracowanie i wdrożenie odpowiednich    standardów    i    procedur,    mających zminimalizować ryzyko, a także konsekwencje wystąpienia tych zdarzeń,
 • odpowiednie wyposażenie placówek medycznych zmniejszające ryzyko zjawisk niepożądanych,
 • szkolenie i rozwój kompetencji personelu medycznego w zakresie zapobiegania występowania zdarzeń niepożądanych,
 • działanie w sytuacji szkody.

W dyskusji chcemy przedstawić praktyczne efekty nowatorskiego podejścia do zarządzania ryzykiem i korzyści wynikające z wypracowanego konsensusu:

 • jak    promować    przejrzystość?    Edukacja    na    podstawie    błędów    medycznych i doświadczeńkolegów
 • jak zabezpieczyć ryzyko lekarza, pielęgniarki, ratownika,świadczeniodawcę?
 • jak jest rola ubezpieczycieli?
 • jaki jest efektywny model postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia niepożądanego?
 • dlaczego mediacje są efektywniejsze niż proces sądowy, a występują rzadko?

Forum: Health 3.0: medicine – health, safety, innovation ( chamber hall – 306)

14:35 - 15:20

Lunch

15:20 – 16:50

Session III

15:20 – 16:50

Polish industry. Cooperation Poland – Ukraine: Planes, helicopters, vehicles and specialized drones.

Moderator: Gen. bryg. pil. Dariusz Wroński –  Prezes Zarządu Centrum Wdrożeniowo-Produkcyjnego w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, były Szef Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych

Prelegenci:

 1. prof. dr hab. Paweł Soroka –  Koordynator Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 2. Andrzej K.Kisiel – Członek Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, założyciel Spartaqs Sp. z o. o.
 3. Ruslan Perun – Radca, Dział Ekonomiczny Ambasady Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej
 4. Janusz Kućmin – Generalny Przedstawiciel na Polskę Bombardier Transportation Polska
 5. Andrzej Siemaszko - Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Is Poland able to afford producing its own airplane and helicopter? Why is Ukraine our closest and most natural partner in this matter?

International cooperation of clusters in airplanes, helicopters, and drones projects following polish technological and production ideas.

Forum: Space and Aviation Industry (cellar theater hall – 60)

15:20 - 16:50

The future of cities lies by the rivers

Moderator:  Marcin Lis – prorektor Wyższa Szkoła Biznesu

Prelegenci:

 1. Wiesław Skwarko – Prezes Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
 2. Paweł Macha -Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska
 3. Jarosław Zemło – Dyrektor Inwestycyjny Value Quest Sp. z o.o.
 4. Mirosław Pietrucha – Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Opole

Throughout centuries rivers played a huge part in the development of cities establishing their strength through defence and transportation. Investing in inland sailing might boost urban boom and initiate development of sailing infrastructure, services, tourism, raise the value of living spaces allowing investors to develop unused land.

Forum: The development of cities and regions (kadr cinema hall – 114)

15:20 - 16:50

From a start up to a global enterprise

Moderator:  Błażej Grabowski – Wiceprezes Zarządu POLISHMARKET

Prelegenci:

 1. Mateusz Morawiecki Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Rozwoju
 2. dr Krzysztof Pawłowski – Przewodniczący Rady Programowej Cluster World Congress, Założyciel i pierwszy Rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University
 3. Zygmunt Berdychowski – Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju
 4. Miłosz Krawczyk – Prezes Zarząd Animal Medica Sp. z o.o. – Projekt Blumil
 5. Jerzy Maduzia – Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana II Sobieskiego
 6. Przemysław Kuśmierek – Dyrektor Generalny firmy Migam
 7. Ewa Turczańska – Założyciel i producent KOSMOS Production
 8. Artur Racicki – CEO Social WiFi
 9. Michał Mandrykowski – Radca Prawny LTS Kancelaria Prawna
 10. Michał Kordaczuk –  współprowadzący Dentons Poland Startup Program

Forum: Finance and administration (dance hall – 202) 

15:20 – 16:50

The economy of low-emission and environment – social responsibility projects, the use of environmentally friendly solutions.

Moderator: Marek Świeczkowski – Prezes Zarządu Klastra Logistyczno Transportowego Północ-Południe

Prelegenci:

 1. kpt ż.w.Jerzy Uziębło – Wiceprzewodniczący Rady Klastra Logistyczno Transportowego Północ-Południe, Były Prezes Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, poseł na Sejm PRL IX kadencji
 2. dr inż. Sławomir Niecko – prof. WSSE, Zakład pedagogiki pracy i doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Społeczno – Ekonomicznej w Gdańsku
 3. Jan Kordasiewicz - Klaster Logistyczno Transportowego Północ-Południe
 4. Magdalena Strzelecka – Dyrektor ds. logistyki i administracji Euro-Hurt Sp. z o.o.
 5. Mgr inż. Beata Gładkowska-Chocian – Wiceprezes EKOTON Sp. z. o.o.
 6. prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Bujak – Dyrektor Instytutu Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
 7. Jan Władysław Król  - Wicemarszałek Sejmu RP w latach 1997-2001

Presentation: “North – South” Logistics Cluster – implementation of the mobility of electric land and water vehicles and ICT systems for smog prevention in large urban areas. Intensifying the implementation of delivery electric vehicles. Electrical car and passenger ferries and specialized electrical water vehicles as a response to the Sulphur Directive, lowering CO2 emissions and improving economic effectiveness. ICT systems in logistics based on TRISTAR management project.

Forum: Low-carbon economy and ecology in the field of transport and sustainable development (agora the big hall – 233)

15:20 - 16:50

Vistula River. Prospects for the development and use of transport

Moderator: Jakub Stonawski – Koordynator i Prezes Zarządu Klastra Górnej Wisły, wiceprzewodniczący Klubu Śródlądowych Dróg Wodnych przy SITWM O/Kraków

Prelegenci:

 1. Lech Kuchnowski – Członek Rady Budowy Okrętów, Ekspert Klastra Morskiego, Członek projektu POLSKA 3.0
 2. kpt. Jan Popończyk – prezes EMMET Cruise Jan Popończyk z siedzibą we Drwęcku
 3. prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik – dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, inżynier hydrotechnik, członek NOT, członek Komitetu Gospodarki Wodnej PAN
 4. mgr inż. Leszek Bagiński – Prezes Zarządu Głównego SITWM, Przewodniczący Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, wieloletni redaktor czasopisma “Gospodarka Wodna”
 5. Jacek Paris – Wiceprezes Zarządu Klastra Górnej Wisły
 6. kap. Andrzej Młynarczyk – Kapitan żeglugi śródlądowej
 7. prof. Zygmunt Babiński – Dziekan Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Perspectives for development along the entire river on selected section (Upper Vistula, Central Vistula, Lower Vistula) of transport route (transport of goods and tourism) as well as other aspects of economical use of the river (energy, fisheries). Selected aspects of water economy (retention – drought, flooding).

Forum: Water management, sea and inland waterways (main hall)

15:20 – 16:50

Polinnovation – Technological innovation

 • Medical Devices – współpraca międzysektorowa wpływ na rozwój usług i technologii zdrowotnych,
 • eZdrowie – wdrażanie rozwiązań na Polski rynek w kwestii doświadczeń europejskich  i dyrektyw UE,
 • Projekt MARS – polskie technologie w diagnostyce i monitorowaniu parametrów życiowych astronautów Modułowej Analogowej Stacji Badawczej, jako przykład bazy naukowo-badawczej dla testowania nowych technologii, m.in. w opiece zdrowotnej

Moderator: Jacek Siwiec – Wiceprezes Zarządu Fundacji Watch Health Care, Wiceprezes – Ośrodka Badań Klinicznych przy Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z .o.o.

Prelegenci:

 1. Krzysztof Cygoń – Dyrektor działu B&R Technomex Sp. z o.o.
 2. Paulina Rolska – MedInvest Scanner Sp. z o.o.
 3. dr. Agata Kołodziejczyk – Europejska Agencja Kosmiczna
 4. Wojciech Machajek – Fundacja na rzecz chorych na parkinsona

Polinnovation to marka promującą nie tylko nowoczesne polskie wynalazki i metodologię działania, ale również podejście w ich wdrażaniu, by produkty czy usługi które powstaną mogły mieć znaczną przewagę konkurencyjną.

Polinnovation jest rodzajem HUB-a jak i kooperacji wynalazców, inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych:

 • to be inventor – stypendia dla innowatorów, tworzenie zespołów roboczych,
 • to   be   investor   –   dostęp   do laboratoriów  badawczych,    tworzenie  konsorcjów projektów pilotażowych, dostęp do baz danych,
 • to be start-up – inkubator dla przedsiębiorców, porady prawne, networking międzynarodowy

Wszystkie możliwe rozwiązania wspierające potencjał krajowej myśli  technologicznej, służące pokonywaniu barier dla nowych technologii:

 • jak otworzyć efektywnie stymulować innowacyjność?
 • czego potrzeba do eliminowania barier?
 • na czym polega sekret sukcesu w promocji innowacyjnych rozwiązań?

  

Forum: Health 3.0: medicine – health, safety, innovation (chamber hall – 306)

16:50 - 17:10

Coffee break

17:10 - 18:40

Session IV

17:10 - 18:40

POLAND 3.0 mega – cluster, a coherent economic program for Polish and cross-border regions.

Moderator:  Angelika Jarosławska - Koordynator Polska 3.0., Członek Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw

Prelegenci:

 1. Bogdan Węgrzynek – Prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, inicjator projektu Polska 3.0
 2. Marek Niemczyk – Prezes Zarządy BOMAR S.A., Prezes Zarządu Stowarzyszenia Podatników w Polsce, Członek Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wiceprezes Zarządu Polska 3.0
 3. Gabriela Tomik- Zastępca Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
 4. Janusz Przybyła – Prezes Zarządu Famet S.A.
 5. Adam Leszkiewicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Azoty Kędzierzyn S.A.
 6. prof. zw. dr hab. Stefan Forlicz – Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
 7. kpt. ż. ś. Czesław Szarek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej i dróg wodnych “Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej”

POLAND 3.0 – precursor of a long-term project in the canvases of sustainable development and environmental protection for the Polish and cross-border regions. The program integrates many undertakings aiming to integrate Polish rivers, highways, and railways into multimodal transport system. It also plans to build the largest in Europe Logistics Centre in Gorzyczki – Vernovice. Integrated economy program for Poland and cross border regions, New Economy Politics National Program in the Republic of Poland 2014 – 2020 creating economical ecosystem. Investments, export, innovation – based on Polish technology ideas.

Forum: Transport and logistics (main hall)

17:10 - 18:40

Panel + debate: Clusters for aerospace, defense, cosmic and sea.

Moderator: Andrzej Siemaszko – Sekretarz Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezzałogowych

Prelegenci:

 1. Ilona Tobjasz – Kierownik biura Space
 2. Piotr Wojciechowski – Prezes WB Electronics
 3. Tomasz Szelągowski – Wiceprezes Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED
 4. Sławomir Huczała – Prezes Zarządu firmy Binary Helix S.A., główny konstruktor Systemu Rozpoznawania i Analizy Zagrożeń Dronet – firmy SPARTAQS

Forum: Space and Aviation Industry (cellar theater hall – 60)

17:10 – 18:40

Triple Helix. Multi-level governance, market trends of the global economy and the internationalization of clusters

Moderator:  Błażej Grabowski – Wiceprezes Zarządu POLISHMARKET

Prelegenci:

 1. Jakub Karp – Ekspert ds. Benchmarkingu Klastrów
 2. Juan Davi – Board President of the Smart IT Cluster Emirates & Europe Business Development Cluster
 3. Agata Putowska –  Menedżer klastra – Executive MBA, Klaster Lubelskie Drewno
 4. Jacek Drożdżal – Prezes Zarządu Klastra Zielona Chemia
 5. Arkadiusz Wiliński – Ericpol Łódź; Konsorcjum Medyczne Inostar
 6. Szymon Gawryszczak – Prezes Agencji Rozwoju Innowacji S.A.
 7. Pavla Bruskowa – PresidentNational Cluster Association w Republice Czeskiej
 8. dr Agnieszka Pasternak – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, radca prawny Sosnowiecki Park Naukowo- Technologiczny

Multilevel management MLG as a model for strategic project management and innovation based on two MLG poles: vertical (KE, national government, regional government) and horizontal (business, science, society).

Forum: Finance and administration (dance hall – 202)

17:10 - 18:40

Oxford Debate

“The competitiveness of the health care market – a necessity or an oxymoron”

Moderator: Krystian Lurka - Redaktor Menadżera Zdrowia

Prelegenci:

 1. Anna Rulkiewicz – CEO Grupa Lux Med
 2. Roman Kolek – Wicemarszałek Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego
 3. dr Jacek Krajewski CEO Porozumienia Zielonogórskiego
 4. dr Beata Małecka –Libera  – Posłanka na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia
 5. Jarosław Kozera – Ekspert rynku zdrowia
 • Za i przeciw potrzebie kształtowania konkurencyjności rynku medycznego?
 • Czy konkurencja na rynku medycznym jest pożądana?
 • Czy prywatne podmioty powinny konkurować z publicznymi?
 • Czy sektor prywatny powinien zostać wyeliminowany z procesu redystrybucji środków publicznych?

Forum: Health 3.0: medicine – health, safety, innovation (chamber hall – 306)

18:40 - 19:30

Buffet

19:30 - 21:00

Grand Concert