Andrzej Malinowski

Andrzej Malinowski

Polski polityk i działacz gospodarczy, prezydent organizacji Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej od 2001, poseł na Sejm II kadencji.

Ukończył w 1969 studia na Wydziale Handlowo-Towaroznawczym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w 1975 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. W latach 80. pełnił funkcje podsekretarza stanu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług oraz w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Od 1990 do 1996 pracował na kierowniczych stanowiskach w spółkach prawa handlowego. W latach 1996–1998 był wiceministrem w Centralnym Urzędzie Planowania i Ministerstwie Gospodarki.

Od 1966 działał w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym, w latach 1990–2001 należał do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z ramienia tej partii sprawował mandat posła II kadencji. W 1997 bez powodzenia ubiegał się o reelekcję. W 1998 został prezesem zarządu Sava Investment Group S.A. W 2000 został wiceprezydentem, rok później prezydentem Konfederacji Pracodawców Polskich (15 czerwca 2010 organizacja ta zmieniła nazwę na Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej), uzyskiwał reelekcje na kolejne kadencje (w tym w 2011).

W 2010 prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju.

W październiku 2015 z ramienia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej został członkiem powołanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę – Rady Dialogu Społecznego.

Zobacz również