Angelika Jarosławska

user_4383085_5f026d_huge

Koordynator programu POLSKA 3.0 – największego infrastrukturalnego programu klastrowego w Europie, skupiającego wszystkie kluczowe gałęzie gospodarki na wzór współczesnego Centralnego Okręgu Przemysłowego. Polska 3.0 to program zintegrowanych działań, mających na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego oraz budowę największego w Europie Ponadnarodowego Centrum Logistycznego w Gorzyczkach, w ramach którego krzyżują się najważniejsze korytarze transportowe w Europie. Wiceprezes zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Współtworzyła i koordynuje pracę klastrów będących pod parasolem OKIP. Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet Międzynarodowej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet. Kreator marki Cluster Word. Uczestnik w pracach Polskiego Lobby Przemysłowego. Członek Prezydium Akademii Rzemiosła Polskiego. Wiceprezes Zarządu Klastra Górnej Wisły. Członek Rady Kobiet w Radzie Biznesu, nad którą patronat objęło Ministerstwo Rozwoju. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała ekonomię międzynarodową i zarządzanie firmą, następnie ekonomię stosowaną. Uczestniczyła w licznych wykładach związanych z klasteringiem, innowacyjnością, konkurencyjnością i biznesem oraz warsztatach Europejskiej Akademii Klasteringu. W czasie studiów związana z krakowskim oddziałem Telewizji Polskiej, gdzie pracowała jako prezenter. Ukończyła kursy telewizyjne, w tym kurs TVP dla doświadczonych dziennikarzy, ze specjalizacją dziennikarstwo informacyjne. Przeprowadziła wiele wywiadów telewizyjnych z tematyki ekonomii, współpracy międzynarodowej, ekonomii inicjatyw klastrowych, mikro i makro ekonomii wokół powiązań kooperacyjnych.  Zaangażowana w realizację kilku produkcji filmowych i telewizyjnych.

Zobacz również