Krzysztof Pawłowski

Krzysztof Pawlowski

Przewodniczący Honorowego Komitetu Cluster World Congress.

Prezydent Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu od 2008 roku. Założyciel oraz od 1992 do 2007 roku rektor WSB – NLU w Nowym Sączu oraz od 1996 roku założyciel i do 2007 roku rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie. Doktor nauk fizycznych. Od roku 2007 członek Rady Nadzorczej PEKAO S.A. oraz członek Panelu Głównego w Narodowym Programie Foresight. Członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności od roku 1999. Członek Loży Założycieli i przewodniczący Rady Organizatorów Business Centre Club od 1991 roku. W 1998-2001 członek Narodowego Komitetu d/s Integracji Europejskiej. W latach 1998-1999 członek Narodowej Rady Reformy Państwa. W latach 1995-1999 oraz 2002-2005 członek Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM. W latach 1993-1997 członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Założyciel i przez 10 lat prezydent Sądecko-Podhalańskiej Izby Gospodarczej powstałej w 1990 roku. W latach 1969-1989 kierownik laboratorium badawczego w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych. W latach 1989-1993 senator I i II kadencji RP.

Zobacz również