Helmut Kergel

Helmut-Kergel

Dyrektor Europejskiego Sekretariatu Analiz Klastrowych (ESCA).

Ukończył Uniwersytet Techniczny w Berlinie w 1986 roku. Następnie pracował jako inżynier R&D technologii produkcji cienkowarstwowych czujników w MŚP na kilka lat przed przystąpieniem do VDI/VDE-IT jako konsultant w dziale technologii pakowania elektroniki. Od 1998 r. był szefem grupy „Productronic – przemysłowych technologii inżynierii” i później zastępca szefa działu „Technologii”. Dziś jest zastępca szefa działu „International technologii współpracy i klastra”. Poza tym jest zaangażowany w zarządzanie, koordynację i ocenę projektów współpracy innowacji na szczeblu UE, jest także odpowiedzialny za szereg międzynarodowych projektów. Pan Kergel również jest odpowiedzialny za przeprowadzenie kilku internacjonalizacji i analizy porównawczej działalności sieci innowacji w kontekście niemieckiej „Inicjatywy Kompetenznetze”, i koordynacji zadań Europejskiej inicjatywy klastrów doskonałości, dąży do rozwoju metodologii i narzędzi służących poprawnemu zarządzaniu sieciami i klastrami.

Zobacz również