Józef Tobola

Josef Tobola

Józef Tobola, obywatel Republiki Czeskiej polskiego pochodzenia. Inżynier, od 1998 roku związany jako doradca z czeskimi instytucjami rządowymi i pozarządowymi w transporcie, szczególnie dotyczącym śródlądowych dróg wodnych. Do 1993 roku pracował w górnictwie, w spółce OKD od podstawowych stanowisk i kierowniczych funkcji na kopalni aż do stanowiska głównego gazownika w kierownictwie spółki OKD. Od początku lat 90-tych jest przedsiębiorcą prywatnym, za pośrednictwem kilku firm pracuje na rzecz promocji polskich towarów i usług w Republice Czeskiej, między innymi polskich artykułów spożywczych, usług dla górnictwa i T.P Jest także prezesem zarządu czeskich spółek Euro-Ring Ostrava, TK Group, Spółdzielni Ludowej Dom Polski oraz członkiem rad nadzorczych kilku innych spółek i instytucji. W roku 1996 otrzymał nagrodę imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego za osiągnięcia we współpracy gospodarczej między Macierzą a Polonią. Opracował merytorycznie materiały przed wizytą Prezydenta Republiki Czeskiej Miloša Zemana w maju 2013 w Warszawie, oraz przed wizytą Miloša Zemana w Strasburgu, gdzie po wystąpieniu prezydenta na forum plenarnym, był współorganizatorem wystawy o możliwości budowy połączenia żeglugowego Odra-Dunaj -Łaba . Wtedy też doszło do podpisania memorandum w tej sprawie. Pismo podpisało szereg polskich eurodeputowanych z różnych opcji politycznych, między innymi Prof. Buzek, Prof. Liberacki i szereg innych. W zeszłym roku Jósef Tobola był członkiem kilku delegacji czeskiego ministerstwa transportu na konferencjach Water Ways w Bydgoszczy, Kongresu Morskiego we Szczecinie i na rozmowach w MIR. Na przełomie września i października 2014 odbył się rejs badawczy ze Szczecina do Koźla, zorganizowany z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych, w którym Josef Tobola uczestniczył jako reprezentant strony czeskiej. Członek projektu POLSKA 3.0

Zobacz również