Reza Zadeh

Reza-Zadeh

Dyrektor Wykonawczy Europejskiej Fundacji Cluster Excellence (EFCE), która koncentruje się na potrzebach rozwojowych i szkoleniowych zarządu clastra.  Często występuje jako ekspert / doradca organów rządowych, w tym Komisji Europejskiej w sprawach polityki konkurencyjności i innowacji. Był niedawno odpowiedzialna za doradzanie DG DG REGIO badania i innowacje oraz za rozwój strategii inteligentnej na Malcie i na Łotwie. Ma ponad 20 lat doświadczenia w innowacji regionalnej polityki konkurencyjności w brytyjskim i europejskim kontekście, koncentrując się na rozwoju gospodarczym poprzez systemy innowacji. Łączy to z ponad 12 latami doświadczenia w zarządzaniu międzynarodowym w zakresie zarządzania technologii i innowacji w sektorach telekomunikacji i przemysłu lotniczego. Reza posiada tytuł technologa i stopień badań w inżynierii systemów zarówno z Leeds w Wielkiej Brytanii, jak i  MBA z Cranfield School of Management w Wielkiej Brytanii i Nanyang Technological University Singapur.

Zobacz również