Stanisław Nawrat

pobrane (1)

Od 2004 do dnia dzisiejszego Profesor nadzwyczajny na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH w Jastrzębiu Zdroju. Kolejne szczeble wykształcenia zdobywał właśnie na AGH w Krakowie. Inicjator projektu ogrzewania budynków metanem spod kopalni Moszczenica.

Zobacz również