Tomasz Leśniak

tomasz-lesniak4

Wiceprezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. V-ce Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. W OKIP odpowiedzialny jest za wsparcie nowo powstałych Inicjatyw Klastrowych oraz za budowanie strategii ich działania.  Współinicjator Krajowej Sieci Klastrów, Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED , Klastra PCIE oraz  Agro Region Klastra. Koordynuje prace zespołu ds. obsługi inwestorów . Wraz z interdyscyplinarnym zespołem z różnych sektorowych klastrów wspiera  rozwój Centrów Kompetencyjnych  opartych na autorskich rozwiązaniach (m.in. Polinnovation, Risk Alert, RAM ,Healthink oraz EUAK) .  Uczestnik wyjazdów studyjnych oraz misji gospodarczych  do organizacji klastrowych i otoczenia biznesu w takich krajach jak: Niemcy, Holandia, Luksemburg, Czechy, Węgry i Rumunia.  Zawodowo od ponad 10 lat zajmuje się obsługą inwestorów, doradztwem gospodarczym w tym tworzeniem i wspieraniem rozwoju nowo powstałych podmiotów gospodarczych.  Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, administracji na Uniwersytecie Opolskim ,  studiów podyplomowych na kierunku Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Gospodarce i Administracji organizowanych przez Politechnikę Opolską, oraz Zarządzania w Podmiotach Leczniczych na Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej.

Zobacz również