CWC 2015

Ok. 900 uczestników z kilkudziesięciu krajów na Światowym Kongresie Klastrów

Ok. 900 uczestników z kilkudziesięciu krajów uczestniczy w Światowym Kongresie Klastrów – Cluster World Congress, który rozpoczął się w środę w Dąbrowie Górniczej (Śląskie). Jego celem jest m.in. umożliwienie współpracy polskich i zagranicznych klastrów.

Klaster to grupa przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, a także instytucji i organizacji powiązanych, konkurujących i współpracujących ze sobą. Celem kongresu – jak poinformowano w środę – „jest stworzenie platformy komunikacyjnej dla polskich i zagranicznych klastrów, a także umożliwienie łączenia ich potencjałów”.

„Celem kongresu jest propagowanie idei klasteringu, czyli współpracy środowiska naukowego z biznesem i samorządem lokalnym. Generalnie chodzi o to, żeby młodzi ludzie (…) mogli zdobyć dobre wykształcenie, a później znaleźć pracę w swoim zawodzie bez konieczności wyjeżdżania za granicę” – powiedział przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. polityki klastrowej poseł Bartłomiej Bodio (PSL). Poseł poinformował, że w kongresie uczestniczy ok. 900 osób z ponad 80 krajów.

Podczas otwarcia kongresu minister w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński odczytał list prezydenta Bronisława Komorowskiego skierowany do jego uczestników: „Działania na rzecz konkurencyjnej, innowacyjnej gospodarki to jeden z priorytetów mojej prezydentury. Przed kilkoma dniami skierowałem do Sejmu RP projekt ustawy nowelizującej przepisy dotyczące wspierania innowacyjności. Zakłada on m.in. wprowadzenie ulgi podatkowej na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej oraz zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych w stosunku do tych podmiotów, które inwestują wyłącznie w innowacyjne przedsięwzięcia”.

Projekt przewiduje „możliwość wnoszenia do spółki własności intelektualnej jako nieopodatkowanego wkładu w zamian za udziały”. „Proponowane przeze mnie regulacje ułatwią zarządzanie majątkiem przez uczelnie i jednostki naukowe, a także umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. Zakładam, że tego rodzaju zmiany wpłyną korzystnie również na działalność klastrów. To ogromnie ważne, bo klastry to jedna z najlepszych platform współdziałania, aby urzeczywistniać nasze ambicje dotyczące innowacyjności” – napisał w liście prezydent Komorowski.

Podczas otwarcia kongresu podpisany został m.in. dekret powołania Krajowej Sieci Klastrów.

Prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw Bogdan Węgrzynek poinformował, że wśród reprezentantów Krajowej Sieci Klastrów są fachowcy reprezentujący m.in. klastry z branż IT, ICT, a także medycyny i energetyki. Sieć, jak dodał, będzie nie tylko reprezentować klastry, ale również uczyć jak pisać projekty i zdobywać fundusze. Celem jej zawiązania, jak wskazał Węgrzynek, jest ułatwienie m.in. biznesowi i nauce pozyskiwanie pieniędzy na innowacyjne przedsięwzięcia, by m.in. „wspólnie wchodzić w duże projekty”.

Kongres potrwa do czwartku. Formuła kongresu zakłada prezentację działalności polskich i światowych klastrów. Uczestnicy rozmawiają m.in. o polskiej i zagranicznej polityce klastrowej oraz aktualnych sprawach gospodarczych. Zagadnieniami poruszanymi podczas paneli są m.in. kwestie związane z rozwojem, zarządzaniem, finansowaniem i integracją klastrów. Program kongresu obejmuje kilka sesji plenarnych, kilkadziesiąt równoległych paneli tematycznych, kilka warsztatów z zarządzania klastrami, spotkania, wizyty studyjne i imprezy towarzyszące.

Uczestnicy tych spotkań, jak poinformowano, będą starali się znaleźć rozwiązania i odpowiedzi na wiele pytań, w tym m.in.: jakie oczekiwania mają koncerny międzynarodowe, które chcą wzmacniać swoją obecność w Polsce; jak rozwijać lokalne ekosystemy, które zapewniają niezbędne kompetencje dla nowoczesnej gospodarki; w jaki sposób klastry mogą liczyć na wsparcie ze strony jednostek samorządowych.

Głównym organizatorem Światowego Kongresu Klastrów, który odbywa się pod hasłem „XXI wiek – stuleciem rozwoju gospodarki przez rozwój idei klasteringu” jest Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

/Anna Figiel/

Agenda I Światowego Kongresu Klastrów

Koktajl Powitalny – 24 marca 2015 r. (wtorek)

19.00 – 22.00

(Hotel Diament Arsenal Palace****, ul. Paderewskiego 35, 41-500 Chorzów)

Pierwszy Dzień Kongresu – 25 marca 2015 r. (środa)

08.00 – 09.00

Rejestracja Uczestników

(Pałac Kultury Zagłębia)

09.00 – 10.10

Ceremonia otwarcia Kongresu

 • Bartłomiej Bodio – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej
 • Jerzy Buzek – Przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji Parlamentu Europejskiego, Komisarz UE ds. przemysłu, badań naukowych i energii, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Premier RP w latach 1997-2001
 • Janusz Piechociński – Wicepremier RP, Minister Gospodarki
 • Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
 • Krzysztof Pawłowski – Przewodniczący Komitetu Honorowego I Światowego Kongresu Klastrów
 • Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego
 • Zbigniew Podraza – Prezydent Dąbrowy Górniczej
 • Andrzej Malinowski – Prezydent organizacji Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zdzisława Dacko-Pikiewicz – Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Bogdan Węgrzynek – Prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Prezes Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Podczas Ceremonii Otwarcia zostanie podpisany dokument powołania Krajowej Sieci Klastrowej.

10.10 – 11.30

Sesja I – Rola władz i instytucji publicznych w osiąganiu przewagi konkurencyjnej klastrów

Celem panelu jest znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące efektywnego kształtowania polityki klastrowej przez władze i instytucje publiczne. W panelu zostaną przedstawione najskuteczniejsze narzędzia wspierania rozwoju klastrów oraz dobre praktyki w zakresie działań sektora publicznego. Zostaną przedstawione najlepsze przykłady z Polski i ze świata. W dalszej kolejności zostanie przeprowadzona dyskusja na temat skuteczności dotowania organizacji klastrowych.

Prowadzący:

Michał Jasieński – Doktor Harvard University, profesor na Wydziale Biznesu i Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu

Prelegenci:

 • Rola współpracy i konkurencji w rozwijaniu klastrówAntoni Subirà – były Minister Przemysłu, Handlu i Turystyki Rządu Katalonii i członek Parlamentu Katalonii
 • Znaczenie klastrów dla gospodarki kraju w sytuacjach kryzysu – Bernard L. Simon – Prezes American High Technology Center Inc.
 • Polityka przemysłowa na rzecz klastrów – Ken Warwick – Członek brytyjskiego Komitetu ds. polityki regulacji, konsultant ekonomii
 • Założenia Polskiej Polityki Klastrowej do 2020. System wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych Dariusz Dziadzio – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej
 • Klastry jako instrument polityki rozwoju lokalnego Agnieszka Pasternak – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, Posłanka na Sejm RP w latach 1997- 2005

11.30 – 12.00

Przerwa kawowa

12.00 – 13.45

Sesja II – Internacjonalizacja klastrów – łańcuchy wartości i kapitał społeczny

Celem panelu jest znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu kapitału społecznego na rozwój klastrów. W panelu wezmą udział praktycy i eksperci zajmujący się kształceniem managerów klastrów oraz tworzeniem efektywnych strategii działania. Zostaną przedstawione metody osiągania przewagi konkurencyjnej w oparciu o współpracę sektora biznesu i nauki oraz wspólne projekty biznesowe. Podczas panelu zostanie nawiązane wideo-połączenie z Emiliano Duch z Banku Światowego. Panel zakończy się dyskusją na temat istoty doskonalenia umiejętności osób zarządzających klastrami.

Prowadzący:

Merete Daniel Nielsen –Dyrektor Cluster Excellence Denmark

Prelegenci:

 • Konkurencyjność, klastry i innowacje w ujęciu globalnym – Klaus Haasis – Dyrektor TCI Network
 • Istota skutecznego systemu edukacji w ramach klastra – Krzysztof Pawłowski – Założyciel i Prezydent WSB – National Louis University w Nowym Sączu, Przewodniczący Komitetu Honorowego I Światowego Kongresu Klastrów
 • Globalne łańcuchy wartości a klastry - Emiliano Duch – Wiodący Specjalista Rozwoju sektora prywatnego w Banku Światowym (Wideokonferencja)
 • Efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich w klastrze Ekin Taskin – Dyrektor Zarządzający TABU Solutions
 • Rola kapitału ludzkiego i społecznego w integracji klastrów Zbigniew Bochniarz – Afiliowany Profesor Uniwersytetu w Waszyngtonie
 • Znaczenie zaufania w rozwoju klastrów: Perspektywy z Indii – Amit Kapoor – Prezes India Council on Competitiveness, Prezes Institute for Competitiveness, India& Prosperity Institute of India
 • Rozwój gospodarczy oparty na programie poprawy kompetencji w klastrze Reza Zadeh – Dyrektor European Foundation for Cluster Excellence (EFCE)

13.45 – 14.30

Obiad

14.30 – 16.00

Sesja III – Dążenie do doskonałości w zarządzaniu organizacjami klastrowymi

Celem panelu jest znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące efektywnego zarządzania organizacjami klastrowymi. Zostaną omówione metody podnoszenia jakości zarządzania w klastrach w tym benchmarking, certyfikacja oraz ewaluacja klastrów. Przedstawione zostaną dobre praktyki współpracy przedsiębiorstw w ramach klastra oraz w realizacji wspólnych projektów. Panel zakończy się dyskusją na temat sposobów motywowania organizacji klastrowych do doskonalenia jakości zarządzania.

Prowadzący:

Michał Jasieński – Doktor Harvard University, profesor na Wydziale Biznesu i Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu

Prelegenci:

 • Programy ewaluacji klastrów – Jacek Walendowski – Kierownik Oddziału Wykonawczego Grupy Technopolis w Brukseli
 • Doskonałość w zarządzaniu organizacją klastrową–Helmut Kergel – Dyrektor Europejskiego Sekretariatu Analiz Klastrowych (ESCA)
 • Wykorzystanie najlepszych organizacji klastrowych w kreowaniu polityki klastrowej –Thorvald Finnbjörnsson –Prezes Right Nowehf, Research, Innovation and Skills
 • Praktyczne wykorzystanie doskonałego zarządzania do poprawy konkurencyjności klastra –Enric Pedros – Manager Catalan Cluster of Agricultural Machinery w Hiszpanii

9.00 – 11.30

Panel medyczny / innowacji medycznych cz. I

(Pałac Kultury Zagłębia, II piętro Sala kameralna – 306)

Otwarcie panelu:
Dariusz Dziadzio – Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej

Prowadzący:
Anna Kaczmarek – Wiceprezes Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego Pikmed

Prelegenci:

Koordynowana Opieka Zdrowotna – od idei do praktyki

 • Witold Paweł Kalbarczyk – lekarz, ekspert ochrony zdrowia, menedżer branży ubezpieczeniowej i emerytalnej
 • Adam Kozierkiewiczlekarz, ekspert rynku opieki zdrowotnej, konsultant JASPERS EIB
 • Jacek Grabowski – lekarz, Kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Bartosz Pędziński Dyrektor ds. Medycznych Centrum Diagnostyczno-Leczniczego ŁCM Sp. z o.o., wykładowca w Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Andrzej Zapaśnik – lekarz, Prezes Przychodni Baltimed Sp. z o.o., Wiceprzewodniczący Pomorskiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia

10.00 – 11.30

Panel samorządowy cz. I

(Pałac Kultury Zagłębia, parter, Kino Kadr – 114)

Prowadzący:

Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Prelegenci:

 • Jacek Janiszewski – Poseł na Sejm III kadencji, założyciel i przewodniczący rady programowej stowarzyszenia o nazwie „Integracja i Współpraca”, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w latach 1997-1999
 • Zygmunt Berdychowski – Założyciel Instytutu Studiów Wschodnich, organizującego cykliczne spotkania polityków i biznesmenów z Europy Środkowej i Wschodniej pod nazwą Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju
 • Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory
 • Jacek Pietruszka – Proeko

Tematy prezentacji i dyskusji:

Co samorządy mogą zrobić dla rozwoju klastrów, a w jaki sposób klastry mogą pomóc samorządom? Czy samorządy powinny zachęcać do tworzenia i rozwoju Klastrów?Rola JST w pozyskiwaniu dotacji na tworzenie i rozwój Klastrów. Czy wspieranie Klastrów można uznać za jedno z podstawowych zadań władz samorządowych? Planistyczne, ekonomiczno-finansowe i infrastrukturalne instrumenty kreowania rozwoju klastrów. Finansowe instrumenty rozwoju klastrów – dotacje na rozwój klastrów i inicjatywy Klastrowe, możliwe do pozyskania zarówno przez Klastry, jak i JST.

12.00 – 13.30

Panel „Rola Inicjatywy klastrowej w rozwoju partnerstwa polsko-afrykańskiego”

(Pałac Kultury Zagłębia, I piętro, Agora duża – 233)

Przywitanie gości i słowo wstępne:
Mamadou M. Bah Przewodniczący Rady Klastra „For Africa”

Prowadzący:
Jarosław Płoszek

Polskie technologie i rozwiązania w budowaniu trwałych klastrów jako sposobów na biznes w Afryce Subsaharyjskiej

 • Anna Masłoń-Oracz
 • Michael Mazurewicz

 Afryka – kontynent możliwości. Współpraca kooperacyjna z Afryką na przykładzie rynku rolno-spożywczego

 • Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Dariusz Dziadzio Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej
 • Mamadou M. Bah– Przewodniczący Rady Klastra „For Africa”
 • Alicja Launer – Sarl SKLODY Algieria
 • Andrzej Tomaszewski– Sarl SKLODY Algieria
 • Tomasz Miśkiewicz– Mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP

Szkolnictwo wyższe oraz rozwój sektora B+R we współpracy z Afryką

 • Killion Munyama – Parlamentarny Zespół ds. Afryki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Józef Sowiński– Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Arkadiusz Szymanek– Politechnika Częstochowska
 • Mamadou M. Bah – Przewodniczący Klastra „For Africa”, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badania Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

12.00 – 13.30

Panel „Górnictwo fundamentem polskiej energetyki – wyzwania dla nauki i biznesu – jak sprostać rozwojowi branży i wyzwaniom nowoczesnej gospodarki”

(Pałac Kultury Zagłębia, I piętro, Sala konferencyjna – 218)

Prowadzący:
Józef Dubiński – Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa

Prelegenci:

 • Sławomir Brodziński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju
 • Piotr Czaja – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
 • Mirosław Koziura – Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
 • Jerzy Podsiadło – Prezes Zarządu Węglokoks S.A.
 • Wojciech Zasadni – Wiceprezes Zarządu Becker-Warkop Sp. z o.o.
 • Vladimir Rudoy – Uniwersytet Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy
 • Józef Wolski – Prezes Zarządu Kopex S.A.
 • Stanisław Małolepszy – PCIE Polski Klaster dla Innowacji i Środowiska
 • Wojciech Duda – Komitet Rozwoju Zagłębia

Zaproszeni goście:

Marian Turek – Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Dziekan Wydziału, Czesława Rosik-Dulewska – Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Przewodnicząca Komitetu Inżynierii Środowiska, Jan Dulewski – Ekspert, Stanisław Prusek – Główny Instytut Górnictwa, Bogusław Śmigielski - Senator RP, Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego, Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnik, Robert Gałązka – Dyrektor Generalny EDF Polska O/Rybnik, Reinhold Both – CFH Holding GmbH, Martin Reuter – MARCO System AnalyseundEntwicklung GmbH w Niemczech, Patrick Gruber – Deilmann-HanielMining Systems GmbH (dhms), Christian Hartmann – Deilmann-HanielMining Systems GmbH (dhms), Vinograd Vladimir – Międzynarodowy Instytut Wdrożenia Alternatywnych Technologii, Witalij Kliczko – Mer Kijowa, Kijowska Miejska Administracja Państwowa, Valentyna Unynets-Khodakivska  - Uniwersytet Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy, Natalia Gusyatyńska – Uniwersytet Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy, Nikolajewicz Gusyatyński – Uniwersytet Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy, Nikolai Povoroznyk – Dyrektor Departamentu Gospodarki i Inwestycji w Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej, Vladimir Repik –Dyrektor Departamentu Finansów w Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej, Maksym Kuzmenko - Dyrektor Departamentu Przemysłu i Rozwoju Przedsiębiorczości w Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej, Igor Nikonov - Pierwszy Wicemer w Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej, Yaroslav Romanchuk – Międzynarodowe Centrum Prawne Eucon w Kijowie, VojnarenkoMyhajloPetrivich – Ukraina, Edward Szlęk, Maciej Zbożniak, Marek Niemczyk, Marcin Stachowicz, Piotr Niemczyk, Leszek Znamierowski, Paweł Galbarczyk, Roman Cichoń, Aleksander Chmielewski, Wojciech Metlerski, Lech Banasik, Jerzy Duda, Jerzy Mroczek, Jarosław Mróz, Jarosław Kasperek

12.00 – 13.30

Panel medyczny / innowacji medycznych cz. II

(Pałac Kultury Zagłębia, II piętro Sala kameralna – 306)

Prelegenci:

Kompleksowe spojrzenie na obszar zarządzania ryzykiem w placówkach medycznych

 • Mariusz Piechota – Prezes Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego Pikmed
 • Krzysztof Bednarek – Dyrektor ds. IT ITQ Datacenter
 • Rafał Biernacki – Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych Mentor SA
 • Piotr Daniluk – Zespół Oceny Ryzyka Medycznego PZU SA, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej

Innowacje w medycynie, strategie i doświadczenia Polskie oraz międzynarodowe

 • Marek Girek – Prezes Zarządu Data Techno Park Sp. z o.o.
 • Krzysztof Łanda – Prezes Zarządu MedInvest Scanner, Prezes Fundacji WHC
 • Waldemar Wolak – Prezes Panaceum Sp. z o.o.
 • Mitchell Sugarman – Wiceprezes Global Health Economics, Policy and Payment for Medtronic’s Cardio Vascular Division
 • Ajay Pal – Dyrektor Handlowy w F1 Pharma

12.00 – 13.30

Panel samorządowy cz. II

(Pałac Kultury Zagłębia, parter, Kino Kadr – 144)

Prowadzący:
Kazimierz Barczyk  - Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

 1. Kreatywne Klastry motorem rozwoju JST
 2. Przykłady i modele współpracy oraz rozwoju JST i Klastrów
 3. Dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Klastrów

Podczas dyskusji poruszane będą między innymi takie kwestie jak efektywna współpraca Jednostek Samorządu terytorialnego z Klastrami, możliwości rozwoju dla obydwu stron współpracy – zarówno klastrów, jak i samorządów. Paneliści odpowiedzą na pytanie czy samorządy powinny zachęcać i pomagać w tworzeniu klastrów, czy tylko nie przeszkadzać w ich powstawaniu na swoim terenie. Przedstawiciele obydwu stron przyjrzą się także udziałowi klastrów w Tworzeniu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji – omówione zostaną szanse i możliwości a także przeszkody współudziału przedsiębiorstw w kreowaniu regionalnych polityk i strategii – w tym RIS. W krótkiej dyskusji wyjaśnione zostanie także znaczenie RIS dla rozwoju przedsiębiorstw i klastrów oraz JST.

Poszczególne punkty dyskusji:

 • Efektywna współpraca JST i Klastrów – przykłady, obszary współpracy, szanse i zagrożenia;
 • Jak wspólnie się rozwijać? – czy rzeczywiście klastry mogą pomóc w rozwoju JST?, czy samorządy mogą pomóc w rozwoju klastra? Przykłady i możliwe obszary wspólnego, dynamicznego rozwoju;
 • JST – bierny kibic czy współuczestnik tworzenia i rozwoju klastrów;
 • RIS – Regionalne Strategie Innowacji – ich rola w rozwoju samorządów i klastrów oraz realny, ogromny wpływ na absorpcję środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020;
 • RIS – czy Klastry mogą mieć wpływ na tego rodzaju dokumenty? – jak?, dlaczego i w jakim celu? – czyli czy Klastry mogą i powinny się angażować w prace nad dokumentami strategicznymi? Czy to tylko strata czasu czy można mówić o jakichś wymiernych korzyściach?

12.00 – 13.45

Panel Energetyczny

(Pałac Kultury Zagłębia, pierwsze piętro, sala taneczna – 202)

Prelegenci:

 • Instalacje CHP w Polish Wood Cluster-Kogeneracja – Andrzej Szlęk -  Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej
 • Biomasa szanse dla rozwoju energetyki rozproszonej i lokalnych powiązań kooperacyjnychJan Bocian – Prezes POLBIO Polskie Towarzystwo Gospodarcze Bioenergii
 • Przyszłość kształtuje się dziś. Prezentacja energooszczędnego budynku biurowego GPP – Mirosław Czarnik – Prezes Górnośląskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.
 • Specyfika energetyczna w mikro i małych firmach branży drzewnej – Jacek Pajnowski – LOGIS
 • Kogeneracja i certyfikaty – Grzegorz Błajszczak – Polish Wood Cluster
 • Galmet – polski wkład w rozwoju rynku urządzeń grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii. Klastry gwarancją bezpiecznych inwestycji - Robert Galara – Galmet
 • Obiekty pasywne energetycznie sposobem na ograniczenie kosztów przedsiębiorstwa komunalnego – Ryszard Langer - Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA, , Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. oraz Prezes Rady Partnerów Małopolskiego Klastra Wodnego

14.30 – 16.00

Panel „Klastry i ekosystemy w polityce gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego”

(Pałac Kultury Zagłębia, parter, Kino Kadr – 144)

Prowadzący:
Luk Palmen – Menadżer Klastra Silesia Automotive przy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Prezes Zarządu InnoCo Sp. z o.o.

Prelegenci:

 • Zbigniew Podraza – Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
 • Adam Neumann - Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice
 • Jacek Nowak – Zastępca Prezesa, Członek Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
 • Bożena Dudzik - Kierownik Działu Badań i Rozwoju Brembo POLAND Sp. z o.o.
 • Piotr Dembiński – Communication Manager Europe Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o.
 • Etienne VerhelleEconomic Cooperation Manager – Europe, cd2e
 • Wojciech Sebzda – Prezes Pre-Development Gliwice, DWS Draexlmaier Sp. z o.o

1. Co robić kiedy czynnik lokalizacyjny inwestycji przystaje być „najniższym kosztem” a inwestor szuka rozwiązania za „najlepszy cenę” biorąc pod uwagę: szybkość podejmowania decyzji administracyjnych, łatwy dostęp do terenów i kadr, skuteczną współpracę z lokalnymi dostawcami usług specjalistycznych?
2. Jakie oczekiwania mają koncerny międzynarodowe, które chcą wzmacniać swoją obecność w Polsce?
3. Jak rozwijać lokalne ekosystemy, które zapewniają niezbędne kompetencje dla nowoczesnej gospodarki?
4. W jaki sposób klastry mogą liczyć na wsparcie/współpracę ze strony jednostek samorządowych?

14.30 – 16.00

Panel innowacje w budownictwie

(Pałac Kultury Zagłębia, II piętro, Sala konferencyjna – 218)

Prowadzący:
Les Surowiec – Prezes Zarządu firmy LS TECH HOMES S.A. , Przewodniczący Rady Klastra Innowacji Budowlanych

Prelegenci:

 • Tomasz WojtkiewiczDyrektor WACETOB, konsultant w zakresie realizacji projektów budowlanych jak i ekspertyz związanych z budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym
 • Eligiusz KoniarekKonsultant w programach USAID (Amerykańskiej Agencji do Spraw Rozwoju Międzynarodowego)
 • Dariusz Zgorzelski - Ecoville Sp. z o.o.
 • Andrzej Królicki Wiceprzewodniczący Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach
 • Janusz JuraszekKierownik Zakładu Budownictwa oraz były dyrektor Centrum Transferu Technologii działającego przy Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
 • Mateusz Górka Polski Klaster Aluminium

14.30 – 16.00

Panel Venture Capital / panel finansowy – możliwości finansowania dla klastrów

(Pałac Kultury Zagłębia, I piętro, Sala taneczna – 202)

Prelegenci:

 • Aniołowie Binzesu i Fundusze Venture Capital jako źrodło finansowania transferu technologii w klastrach – Przemysław Jura – Prezes Zarządu Polish Energy Found Sp. z o.o.
 • Venture Capital, Seed Capital, Aniołowie Biznesu – jakie finansowanie jest najkorzystniejsze dla klastrów” – Artur Kopijkowski-Gożuch – Wiceprezes Zarządu Fundacji Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
 • Fundusze Klastrowe jako nowa forma wsparcia finansowego działań Klastrów w ramach UE 2014-2020Marek Dondelewski – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenie Klastering Polski
 • Wsparcie projektów klastrowych z funduszy venture capital – Jacek Błoński – Członek Zarządu Business Angels Europe
 • Współpraca między przemysłem a uczelniami i wsparcie dla klastrów w ramach programu Horyzont 2020 – Katarzyna Walczyk-Matuszyk– V-ce Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów  Badawczych UE, reprezentanci Krajowego Punktu Kontaktowego programów Badawczych UE o bogatym doświadczeniu, dotyczącym udziału w projektach z Programów Ramowych
 • Możliwości finansowania inwestycji proekologicznych ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Jan WiaterDepartament Strategii i Komunikacji, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Paweł Poneta - Szef Biura Badań i Rozwoju Departament Regulacji i Funduszy Zewnętrznych, TAURON Polska Energia S.A.

14.30 – 16.00

Panel lotnictwa

(Pałac Kultury Zagłębia, przyziemie, Piwnica teatralna)

Prowadzący:
Zbigniew Bochniarz

Wprowadzenie – co jest największą korzyścią bycia w klastrze z punktu widzenia reprezentowanej organizacji?

Prelegenci: 

 • Rafał Ładziński – Klaster Flaris
 • Krzysztof Krystowski - Śląski Klaster Lotniczy
 • Przedstawiciel Aerospace Cluster in Mexico
 • Paweł PoncyljuszWiceprezes AVIO Polska
 • Barbara Sieńko-Kułakowska - Politechnika Rzeszowska
  Razem czy osobno? – Zbigniew Bochniarz – Dolina Lotnicza

Tematy do dyskusji:

1. Jakie są najważniejsze problemy bycia członkiem klastra?
2. Jak być innowacyjnym w tym przemyśle?
3. Jak włączyć się w badania i rozwój?
4. Jak pokonać trudności wejścia na rynek globalny z nowym produktem?
5. Czy internacjonalizacje klastra to właściwa droga wejścia na rynki globalne?
6. Jak ważny jest kapitał społeczny w klastrze i jego główne produkty – zaufanie i wspólne wartości?
7. Jak ważne są organizacje zarządzające klastrem (OZK) – stowarzyszenia?
8. Czy OZK powinny współpracować ze sobą i jak to najlepiej robić?
9. Jakie zmiany w polityce rządu są potrzebne aby klaster lotniczy mógł być jeszcze bardziej konkurencyjny?

14.30 – 16.00

Panel “Stosunki polsko-węgierskie w rozwoju współpracy klastrowej” cz. I

(Pałac Kultury Zagłębia, I piętro, Agora duża – 233)

Prowadzący:
Anna Skarżyńska – Pełnomocnik Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorców ds. kontaktów międzynarodowych, Prezes Klastra Innowacyjnych Regionów

Panel guest:
Anna Wisniewski – Hungarian Embassy Consulate General in Krakow, economics senior councilor

Speakers:

 • FUTURA International Economic Development Cluster Presentation Zoltán Sárosi– Executive Chairman of FUTURA International Economic Development Cluster
 • Harmful effects of electromagnetic pollution on health and economic impact of the efficiency. Electrosmog Discharge Mariann Molnár– Owner-manager of Space Harmony Systems Inc.
 • Art and innovation Tünde Hegedűs –Painter-banker, Artistic Director of FUTURA International Economic Development Cluster, Hungary Artists for World Peace Ambassador, NIVO World Gallery Collection and Tünde Hegedűs FemalePainterexhibitionmaterial
 • Friends innovative wine brand. The cool-quality spaceGábor Herczeg–Happy Hungarian Wine

14.30 – 16.00

Panel medyczny / innowacji medycznych cz. III

(Pałac Kultury Zagłębia, II piętro, Sala kameralna – 306)

Prelegenci:

Współpraca Start-up’ów i inwestorów, szansą na pozytywne zmiany w zdrowiu publicznym

 • Tomasz Szelągowski – Prezes Klastra Nowoczesna Medycyna
 • Paweł Wielgus – Prezes Zarządu Start-IT Fund
 • Ryszard Olszanowski Prezes Izby Gospodarczej Medycyna Polska, Wiceprzewodniczący Komitetu Zdrowia Krajowej Izby Gospodarczej
 • Marcin Mirski – Przedsiębiorca, udziałowiec Call-The-Doc
 • Magdalena DutkiewiczProject Manager w Diabdis.com
 • Arkadiusz Piechocki –Partner Zarządzający Speed Up Group

Workshop klastrów medycznych; dyskusja na temat roli i zadań klastrów, platformy meta-klastrowe, cele

 • Tomasz Leśniak – Wiceprezes Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego Pikmed
 • Romuald Litwin – Dyrektor Zarządzający Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie
 • Bartosz Hajncz – Prezes Klastra Medycznego Innowacyjna Medycyna
 • Tomasz Szelągowski – Prezes Klastra Nowoczesna Medycyna

16.10 – 16.30

Przerwa kawowa

16.30 – 18.00

Panel transportowo-logistyczny

(Pałac Kultury Zagłębia, I piętro, Sala konferencyjna – 218)

Prowadzący:
Bartłomiej Bodio – Poseł na Sejm RP, członek Komisji Infrastruktury, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych, Prezes Klastra Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS Cluster)

Integracja i ekwiwalentność między modalna w polskim systemie transportowym i logistycznym

Prelegenci:                                                                                                                                                   

 • Współpraca Rządu z Parlamentem w zakresie przepisów prawa dotyczących transportu Andżelika Możdżanowska– Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera
 • Transport drogowy jako element systemu transportowego PolskiŁukasz Twardowski– Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
 • Transport morski jako element systemu transportowego PolskiDorota Raben – Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańska SA
 • Klastry transportowe – współpraca krajowa i międzynarodowa – Luc Ampleman – Dyrektor ITS Cluster
 • Transport lotniczy jako element systemu transportowego Polski – Paweł Wojda – Dyrektor Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach
 • Integracja międzymodalna systemu transportowego Polski – Ewa Wolniewicz-Warska Sales Country Manager Kapsch Telematic Services
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnychJan Kordasiewicz– Wspólnik Zarządzający Kancelarii Cieślak & Kordasiewicz

16.30 – 18.00

Panel OZE „Obywatel z Energią”

(Pałac Kultury Zagłębia, parter, Sala Kinowa – 144)

Prowadzący:
Artur Bramora – Poseł na Sejm RP

1. Co to jest energetyka prokonsumencka?
2. Zrównoważony rozwój energetyki prokonsumenckiej w Polsce – zasady rozwoju  w kontekście ustawy o odnawialnych źródłach energii i nisze rynkowe dla sektora.
3. Ekonomika instalacji prokonsumenckich.
4. Znaczenie odpowiedniego doboru instalacji w zależności od zapotrzebowania na energię – profilu energetycznego  inwestora.
5. Możliwości finansowania mikroinstalacji.
6. Klaster, czy spółdzielnia energetyczna? (różnice i podobieństwa).

Prelegenci:                                                                                                                                                                  

 • Waldemar Pawlak – Poseł na Sejm RP
 • Grzegorz Wiśniewski – Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej
 • Mariusz Klimczak – Prezes BOŚ Bank
 • Małgorzata Skucha – Prezes NFOŚiGW
 • Lutz Ribbe – Dyrektor Naturschutzpolitischen Abteilung Euro Natur
 • Krzysztof Brzozowski – Klaster Centrum Technologii Energetycznych
 • Ireneusz Perkowski –Prezes Zarządu Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
 • Rafał Soja – Wiceprezes Zarządu Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.

16.30 – 18.00

Panel „Benchmarking i certyfikacja organizacji klastrowych”

(Pałac Kultury Zagłębia, parter, Sala OKIP – 123)

Prowadzący:
Helmut Kergel – Dyrektor European Secretariat for Cluster Analysis

Prelegenci:

 • Wyjaśnienie roli Brązowej, Srebrnej i Złotej Odznaki Jakości dla organizacji klastrowych – Helmut Kergel – Dyrektor European Secretariat for Cluster Analysis
 • Doświadczenia z Danii w zakresie benchmarkingu i certyfikacji organizacji klastrowych – Merete Daniel Nielsen -Dyrektor Cluster Excellence Denmark
 • Podsumowanie działań w zakresie benchmarkingu w Polsce – Jakub Karp – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Dyskusja:

 • Helmut Kergel – Dyrektor European Secretariat for Cluster Analysis
 • Merete Daniel Nielsen – Dyrektor Cluster Excellence Denmark
 • Dariusz Dziadzio – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej
 • Bogdan Węgrzynek – Prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Prezes Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
 • Enric Pedros – Manager Catalan Cluster of Agricultural Machinery w Hiszpanii
 • Jakub Karp – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Pytania:

1. Jak ważne jest podnoszenie jakości zarządzania w organizacji klastrowej?
2. Jakie są korzyści z benchmarkingu i certyfikacji?
3. W jaki sposób są finansowane benchmarking i certyfikacjaw Europie?
4. Jakie są najlepsze sposoby zwiększania udziału składek członkowskich i płatnych usług w finansowaniu organizacji klastrowej?

16.30 – 18.00

Panel “Wkład klastrów w rozwój innowacyjności w Polsce”

(Pałac Kultury Zagłębia, I piętro, Sala taneczna – 202)

Prowadzący:

 • Andrzej Siemaszko– Sekretarz Generalny Polskiego Instytutu Technologii

Prelegenci:

 • Jan Szmidt – Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący Komitetu Sterującego Polskiego Instytutu Technologii
 • Krzysztof Kurzydłowski – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Elżbieta Syrda – Koordynator Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA, PPT Budownictwa
 • Artur Bartkowiak – Klaster Chemiczny Zielona Chemia
 • Danuta Ciechańska –POLINTEGRA Klaster Polimerów i Biopolimerów
 • Mariusz Figurski – Klaster Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej
 • Wojciech Komorniczak – Klaster BSP, PPT Systemów Bezzałogowych

16.30 – 18.00

Panel “Stosunki polsko-węgierskie w rozwoju współpracy klastrowej” cz. II

(Pałac Kultury Zagłębia, I piętro, Agora duża – 233)

Prowadzący:
Anna Skarżyńska – Pełnomocnik Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorców ds. kontaktów międzynarodowych, Prezes Klastra Innowacyjnych Regionów

Speakers:

 • How the Hungarian clusters implement the professional messages of the “European Trends” for the economy – development György Szügyi –Vice President of Archenerg Cluster
 • The role of clusters in the local energy use reduction program implementation. Modern heating – the role of cooling / PYD / insulation technology and reducing energy consumption – István Németh–Manager of FUTURA International Economic Development Cluster
 • Shops importance of international co-operation of clustersJános Kovács–Trade Division Director of FUTURA International Economic Development Cluster
 • Given this economic crisis in Ukraine is not a lecture István Gajdos–Honorary member of FUTURA International Economic Development Cluster,formermember of the Ukrainian Parliament, formerMayor of Beregszász
 • Serbian cluster life support facilitiesLaslo Vadleve –  SerbianClusterManager of FUTURA International Economic Development Cluster
 • Business Opportunities in Serbia, the Serbian government cluster policyBranislav Rankic  – Serbian Vice President of FUTURA International Economic Development Cluster
 • The role of international law in the international cooperation of clustersMarija Budic  – International lawyers of FUTURA International Economic Development Cluster
 • Romanian Industrial Park Association and the clusters of cooperation opportunities, support investment opportunities. Benefits of public institutions passive designNagy István  –Vice President of Romanian Industrial Park Association, Vice President of RomaniaFUTURA International Economic Development Cluster
 • Ilfov Mechatrec – Integratedvector of competitiveness, eco-efficiency andinnovation, for high-tech Mechatronics IndustryIon Gheorghe  – Regional Cluster Bucharest

16.30 – 18.00

Panel „Bezpieczeństwo polskich zasobów teleinformatycznych w cyberprzestrzeni” Panel IT – Konkurencja czy współpraca? Klastry czy współpraca nieformalna?

(Pałac Kultury Zagłębia, przyziemie, Piwnica teatralna – 60)

Moderator:

Łukasz Kister – niezależny ekspert bezpieczeństwa, biegły sądowy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji

Prelegenci:

 • Człowiek i jego zachowania w cyberprzestrzeni – pokrzywdzony na własne żądanie – Łukasz Kister - niezależny ekspert bezpieczeństwa
 • Andrzej ChromińskiAleksander GoszczyckiWłodzimierz Kotłowski - MATIC, Wojskowa Akademia Techniczna
 • CenSec – Klaster przemysłowy dla obronności, bezpieczeństwa i produkcji – Klaus Bolving – CenSec Center for Defence, Space & Security w Danii
 • Damian Kopacz – Syrion, e-południe Klaster
 • Mapowanie ekostystemu ICT Cluster – John Hobbs – Cork Institute of Technology

16.30 – 18.00

Panel medyczny / innowacji medycznych cz. IV

(Pałac Kultury Zagłębia, parter, Sala kameralna – 306)

Start-up’y medyczne i inwestorzy – kulisy współpracy. Warsztat

Prowadzący:
Wiktor Pałys – Klaster Nowoczesna Medycyna

Partnerzy i inwestorzy: Michał Ryś – drOmnibus, Magdalena Dutkiewicz – Diabdis, Paweł Szczepka – Callthedoc.com, Tomasz Szelągowski – Senaca, Ryszard Olszanowski – KIGMED, Arkadiusz Piechocki – SpeedUp Venture Capital Group

16.30 – 18.00

Panel “Klastry a instytucje badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu” / panel edukacji i pracy

(Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)

Otwarcie: ZdzisławaDacko-PikiewiczRektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Prowadzący:

Marcin Lis – Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Marek JabłońskiVice Prezes OTTIMA plus Sp. z o.o., Vice Prezes Południowy Klaster Kolejowych

Cześć 1: Innowacje w sieciach klastrowych
Naukowa rola sieci klastrowych a aktywność przedsiębiorstw. Wdrażanie otwartych innowacji za pośrednictwem sieci klastrowych. Współpraca instytucji otoczenia biznesu a rozwój klastrów. Sieciowe modele biznesu a kreowanie innowacji. Internacjonalizacja jako źródło dynamiki sieci w inicjatywnych klastrowych.

Cześć 2: Transport kolejowy i jego podatność na kreowanie wiedzy i innowacji za pośrednictwem sieci klastrowych
Rozwój przedsiębiorstw kolejowych poprzez uczestnictwo w sieciach klastrowych. Kolej jako obszar kreowania innowacji w oparciu o sieci klastrowe. Technologie kolejowe jako platforma inwestycji kolejowych. Innowacyjność kolei a zagadnienia bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Standaryzacja i regulacje prawne w transporcie kolejowym a kreowanie innowacji.

Prelegenci:

 • Adam JabłońskiPrezes OTTIMA plus Sp. z o.o., Prezes Południowego Klastra Kolejowego
 • Andrzej Płonka- Kierownik Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
 • Monika ZającDyrektor Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu
 • Włodzimierz BorońPełnomocnik Dyrektora Instytutu EMAG w zakresie współpracy zagranicznej i klastrów, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach
 • Jerzy MikulskiPrezes Polskiego Stowarzyszenie Telematyki Transportu w Katowicach
 • Tomasz PfeiferInstytut Spawalnictwa

18:00 – 19:00

Panel „Polska Akademia Klasteringu”

(Pałac Kultury Zagłębia, parter, Sala OKIP – 123)

W trakcie panelu Polskiej Akademii Klasteringu obędzie się zamknięta sesja poświęcona końcowym ustaleniom szczegółów szkolenia, które odbędzie się jesienią 2015 roku.

Prezentacja założeń Polskiej Akademii Klasteringu (18:00 – 18:15)

Jakub Karp, Tomasz Bober – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., absolwenci szkolenia dla trenerów z EFCE, odpowiedzialni za implementację Polskiej Akademii Klasteringu

Dyskusja (18:15 – 19:00)

 • Reza Zadeh - Dyrektor European Foundation for Cluster Excellence
 • Bogdan Węgrzynek – Prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw
 • Tomasz Leśniak – Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw
 • Dariusz Dziadzio – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej
 • Ekin Taskin –Dyrektor Zarządzający TABU Solutions
 • Eda Ciner- Ekspert z Aegean Exporters Association, trener z EFCE
 • Caglyan Karatas - Ekspert z Aegean Exporters Association, trener z EFCE
 • Jakub Karp – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Tomasz Bober – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Polska Akademia Klasteringu to cykl szkoleń dla osób zarządzających klastrami oraz tworzących politykę klastrową. Inicjatywa ma na celu poprawę funkcjonowania klastrów w Polsce, a we wsparcie jej działań włączyły się instytucje takie jak: OKIP i WSB. Patronat nad tą inicjatywą obejmie Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej.

Akademia Klasteringu zakresem obejmuje szeroko pojętą tematykę klasteringu: poprzez strategię, segmentację rynku, analizę łańcucha dostaw, zarządzanie zmianą, benchmarking, zarządzanie projektami i zarządzanie organizacją klastrową, a także tworzeniem i oceną polityki klastrowej. Za wartość merytoryczną Akademii Klasteringu odpowiadają absolwenci szkolenia dla trenerów (Train the Trainers) w European Foundation for Cluster Excellence w Barcelonie, Jakub Karp i Tomasz Bober, którzy uzyskali tytuły Associate Trainer, pozwalające na samodzielne prowadzenie szkoleń w ramach inicjatywy Cluster Excellence.

Sprawy organizacyjne koordynuje Prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw Bogdan Węgrzynek wraz z Tomaszem Leśniakiem z OKIP, przy planowaniu szkoleń swoim doświadczeniem dzielił się Prorektor Marcin Lis z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

W ramach Polskiej Akademii Klasteringu odbyło się kilka wydarzeń, spośród których najważniejsze to Podkarpacka Akademia Klasteringu w Rzeszowie.

Podczas Podkarpackiej Akademii Klasteringu w dniach 3-4 czerwca 2014 roku w Rzeszowie zostały zorganizowane 2-dniowe warsztaty, prowadzone były przez wybitnych światowych specjalistów z dziedziny klasteringu z European Foundation for Cluster Excellence – Reza Zadeh, Gloria Ferrer oraz Zbigniew Bochniarz. Podkarpacka Akademia Klasteringu zorganizowana została przy wsparciu finansowym Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., a patronat na wydarzeniem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński oraz Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Więcej informacji będzie można wkrótce znaleźć na stronie: www.AkademiaKlasteringu.pl

18.30 – 19.00

Poczęstunek w formie bufetu

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku English.

19.00 – 20.30

Wielki Koncert

20.30 – …

Strefa VIP – Bankiet

Drugi Dzień Kongresu – 26 marca 2015 r. (czwartek)

08.00 – 09.00

Rejestracja uczestników

09:00 – 11:30

Warsztat I – Zarządzanie 3.0 do zarządzania klastrami, jak być kreatywnym w tworzeniu sieci w warunkach niepewności

Prowadzący warsztat: Klaus Haasis - Dyrektor TCI Network

Klaus Haasis to międzynarodowy trener, coach innowacji i anioł biznesu. Jest uważany za jednego z najbardziej doświadczonych w Europie projektantów i menadżerów innowacji, inicjatyw klastrowych i procesów współpracy. Ze swoim mottem: Zapytaj Klausa! (Ask Klaus!) zaangażował się we wspieranie i coachowanie przedsiębiorców, dyrektorów zarządzających, klastrów oraz zespołów zaangażowanych w kreatywne myślenie i zarządzanie innowacjami. Klaus ma ponad 30 lat doświadczenia w tworzeniu firm, agencji, inicjatyw klastrowych i sieci, działa również jako Dyrektor Zarządu Dyrektorów TCI.

Więcej: www.klaushaasis.de, www.de.linkedin.com/in/klaushaasis.

Zarządzanie klastrami to sztuka, która opiera się na faktach i liczbach, statystyce, badaniach, kalkulacjach finansowych, wiedzy eksperckiej, itp. Klaus Haasis zaprasza Was do zapoznania się z szerszą perspektywą na temat rozwoju ram dla kreatywności, innowacyjności i współpracy w czasach niepewności w oparciu o jego duże doświadczenie w zarządzaniu klastrami. Przedstawi Wam nowe odkrycia z zakresu neurobiologii i nowych metod współpracy, nazwane od  pochodzących z badań przedsiębiorstw i rozwoju oprogramowania konceptem: zarządzanie 3.0 dla zarządzania klastrami.

Zarządzanie 3.0 dla zarządzania klastrami obejmuje tematy takie jak:

 • iluzja indyka – czy możemy polegać na doświadczeniach z przeszłości?
 • profilowanie niepewności – jak zostać osobą rozumiejącą ryzyko?
 • the effectuation grid – systemowy zestaw narzędzi do radzenia sobie z niepewnością.
 • zobowiązania – niedoszacowany czynnik w zarządzaniu klastrami
 • odkrycia neurobiologiczne  dla zarządzania klastrami
 • metody tworzenia sprawniejszych sieci – psychologiczne, behawioralne, kulturowe i systemowe perspektywy.

09:00 – 12:00

Warsztat II – Rozwój Regionalny a Klastry w Wielkiej Brytanii

Prowadzący warsztat:  Reza Zadeh – Dyrektor European Foundation for Cluster Excellence (EFCE)

Dyrektor Wykonawczy Europejskiej Fundacji Cluster Excellence (EFCE), która koncentruje się na potrzebach rozwojowych i szkoleniowych zarządu klastra.  Często występuje jako ekspert / doradca organów rządowych, w tym Komisji Europejskiej w sprawach polityki konkurencyjności i innowacji. Był niedawno odpowiedzialny za doradzanie DG Research and Innovation oraz DG Regional Policy w zakresie strategii inteligentnych specjalizacji na Malcie i na Łotwie. Ma ponad 20 lat doświadczenia w innowacjach regionalnych i polityce konkurencyjności w brytyjskim i europejskim kontekście, koncentrując się na rozwoju gospodarczym poprzez systemy innowacji. Łączy to z ponad 12 latami doświadczenia w zarządzaniu międzynarodowym w zakresie technologii i innowacji w sektorach telekomunikacji i przemysłu lotniczego. Reza posiada tytuł technologa i doktorat w inżynierii systemów zarówno z Leeds w Wielkiej Brytanii, jak i MBA z Cranfield School of Management w Wielkiej Brytanii i Nanyang Technological University w Singapurze.

Warsztaty skierowane są do osób działających na rzecz klastrów, menadżerów klastrów oraz osób zajmujących się programami operacyjnymi na rzecz klastrów, zarówno na szczeblu państwowym jak i lokalnym. Zajęcia prowadzone będą metodą „case study” Reza zamierza zaprezentować własne doświadczenia w podnoszeniu konkurencyjności klastrów. Jako konsultant Agencji Rozwoju Regionalnego w York zajmował się Klastrem morskich produktów spożywczych i zdołał doprowadzić do zmiany w lokalnej gospodarce. Jego działania pozwoliły uratować setki firm przed bankructwem oraz ocalić tysiące miejsc pracy.

Celem warsztatów jest promocja najbardziej profesjonalnego szkolenia z klasteringu prowadzonego przez European Foundation for Cluster Excellence. W planach jest wdrożenie pełnego programu szkoleniowego w Polsce o nazwie Polska Akademia Klasteringu. Pełny program szkolenia obejmuje istotną tematykę dla zarządzających klastrami, w tym m.in. strategię, segmentację rynku, analizę łańcucha dostaw, zarządzanie zmianą, benchmarking, zarządzanie projektami i zarządzanie organizacją klastrową, a także tworzenie i ocenę polityki klastrowej.

09:00 – 11:30

Warsztat III – Podstawy doskonałego zarządzania klastrami

Prowadzący warsztat: Helmut Kergel -Dyrektor Europejskiego Sekretariatu Analiz Klastrowych (ESCA)

Dyrektor Europejskiego Sekretariatu Analiz Klastrowych (ESCA). Ukończył Uniwersytet Techniczny w Berlinie w 1986 roku. Następnie pracował jako inżynier R&D technologii produkcji cienkowarstwowych czujników w MŚP na kilka lat przed przystąpieniem do VDI/VDE-IT jako konsultant w dziale technologii pakowania elektroniki. Obecnie jest zastępcą szefa działu „Technologii międzynarodowych, współpracy i klastrów”. Poza tym jest zaangażowany w zarządzanie, koordynację i ocenę projektów współpracy innowacji na szczeblu UE, jest także odpowiedzialny za szereg międzynarodowych projektów. Pan Kergel również jest odpowiedzialny za przeprowadzenie kilku internacjonalizacji i analizy porównawczej (benchamarkingu) sieci innowacji w kontekście niemieckiej „Inicjatywy Kompetenznetze”, i koordynacji zadań Europejskiej Inicjatywy Cluster Excellence, dąży do rozwoju metodologii i narzędzi służących poprawnemu zarządzaniu sieciami i klastrami.

Uczestnicy warsztatów powinni być aktywnie zaangażowani w zarządzanie klastrami. Powinni być przygotowani do aktywnego udziału i do dzielenia się wybranymi aspektami ich portfolio związanego z usługami i strategią klastra.

Warsztaty proponowane są dla menadżerów klastrów i członków kadry zarządzającej klastrem, członków zarządu, czy członków klastra zainteresowanych poprawą powiązań wewnątrz klastra. Uczestnicy szkolenia powinni być w stanie przedstawić strategię i dyskutować na temat swoich usług, gdyż warsztaty zakładają interakcję uczestników z prowadzącym.

Cele warsztatów:

 • Refleksja nad strategią klastra i strategiami organizacji klastrowych
 • Przegląd portfela usług organizacji klastrowych…
 • Ukazanie różnicy pomiędzy uczestnikami a “klientami klastra”

Ogólnym celem warsztatów jest osiągnięcie wzajemnych efektów edukacyjnych pomiędzy uczestnikami oraz poprawa ich własnych umiejętności zarządzania klastrami.

09.00 – 11.30

Warsztat IV – Zarządzanie klastrem na poziomie złotej odznaki jakości

Prowadzący warsztat: Enric Pedros – Menedżer katalońskiego Klastra Maszyn Rolniczych w Hiszpanii

Enric Pedros asystuje firmom zrzeszonym w FEMAC i wspiera je, żeby mogły osiągnąć przewagę konkurencyjną na runkach światowych. FEMAC to międzynarodowy klaster zrzeszający producentów urządzeń rolniczych. Enric promuje projekty klastrowe zmierzające do innowacji i internacjonalizacji firm i instytucji członkowskich FEMAC. Współpracuje z innymi międzynarodowymi i krajowymi klastrami. Jest członkiem Grupy Eksperckiej Cluster Excellence.

Podczas warsztatów dowiecie się jak zarządzać klastrem posiadającym Złotą Odznakę jakości zarządzania.

FEMAC zmierza do poprawy konkurencyjności Katalońskich producentów urządzeń rolniczych, jak również firm zaangażowanych w łańcuch wartości klastra. Klaster opiera się na trzech głównych osiach:

 • WSPÓŁPRACA – w tym samym segmencie strategicznym dzielenie się z codziennymi wyzwaniami konkurencyjnymi.
 • INNOWACJE – w wartościowych działaniach
 • INTERNACJONALIZACJA – działań handlowych i struktur produkcyjnych

Uczestnicy warsztatów uzyskają praktyczną wiedzę jak te działania są realizowane w klastrze.

09.00 – 11.30

Warsztat V – Rozwój klastrów na przykładzie Katalonii – pionierskiego kraju

Prowadzący warsztat: Joan MartiEstévez – Dyrektor Wydziału Rozwoju Klastrów, Dyrekcja Generalna ds. Przemysłu, Katalonia

Jest dyrektorem Działu Rozwoju Klastrów w ACCIO tj. Katalońskiej Agencji Konkurencyjności – organu Rządu Katalonii. Można zatem powiedzieć, że Joan Marti zarządza klasteringiem w Katalonii. Jest zaangażowany w 30 różnych klastrów, m. in. w: żywnościowym, motocyklowym, tekstylnym, optycznym, siedliskowym, środków medycznych i wody. Rozwój klastrów w Katalonii to strategiczny proces zmiany, podróż od przestarzałej strategii do zwycięskiego modelu biznesowego, gdzie współpraca jest instrumentem a nie celem. Joan ma 17 letnie doświadczenie w polityce innowacji, współpracował z około 2.000 firm. Obecnie współpracuje z 1.200 firmami, które aktywnie działają w ramach katalońskich klastrów.

Jest Autorem książki „Clusters: winning strategies and teamwork” (2013).

Warsztaty proponuje się dla przedstawicieli przemysłu, osób kreujących politykę klastrową, menadżerów klastrów i przedstawicieli centrów technologicznych.

Cele warsztatów:

 1. Wyjaśnienie modelu polityki klastrowej zmierzającego do sukcesu.
 2. Opisanie innych pojęć klastrowych: sektory, projekty, organizacje.
 3. Dyskusja na temat wzlotów i upadków w rozwoju klastrów.

Tematy pokrewne: polityka klastrowa, rozwój klastrów, metodologia i zarządzanie klastrami.

Biorąc udział w warsztatach możecie osiągnąć korzyści takie jak:

 • wiedza na temat metodologii testowanej przez 20 lat,
 • przykłady z innych sektorów,
 • praktyczne przykłady podejścia do klastrów: przywództwo, współkonkurencyjność, zarządzanie klastrem.

11.30-12.00

Przerwa kawowa

12.00 -16.00

Wizyta studyjna w Dąbrowie Górniczej / Spotkania B2B

 • 12.00 – Strefa Kultury
 • 12.15 – zwiedzanie Międzynarodowego Centrum Kongresowego
 • 13.00 – wyjazd do Nikiszowca, połączony ze zwiedzaniem centrum Katowic
 • 13.30 – spacer po Nikiszowcu, następnie przerwa kawowa / czas wolny (goście płacą we własnym zakresie)
 • 15.00 – wyjazd z Nikiszowca do Dąbrowy Górniczej

Podczas wizyty odbędzie się obiad.

12.00 -16.00

Wizyta studyjna w Żorach / Spotkania B2B

 • 13:00 – Siedziba Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – Żory, ul. Boczna 12
  Prezentacja ARP Sp. z o.o. oraz Polish Wood Cluster
 • 13:30 – Prezentacja wybranych firm – Siedziba KSSE w Żorach, ul. Muzealna 1/1
 • 14:00 – Prezentacja terenów inwestycyjnych
 • 15:00 – Muzeum Ognia – zwiedzanie
 • 16:00 – Miasteczko Westernowe Twinpigs (Prezentacja parku rozrywki, a także projektu Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej)

Podczas wizyty odbędzie się obiad.

12.00 – 16.00

Wizyta studyjna w Katowicach / Spotkania B2B

 • Koksownia „Przyjaźń”
 • Polski Klaster Aluminium
 • Strefa Inwestycyjna Dąbrowa Górnicza

16.00- 17.00

Końcowa dyskusja i podsumowanie Kongresu

Media about I Cluster World Congress

 • http://biznes.onet.pl/wiadomosci/manager/ok-900-uczestnikow-z-kilkudziesieciu-krajow-na-swiatowym-kongresie-klastrow/5qvey4
 • http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,17656955,Ok__900_uczestnikow_z_kilkudziesieciu_krajow_na_Swiatowym.html
 • http://finanse.wp.pl/kat,1034079,title,Ok-900-uczestnikow-z-kilkudziesieciu-krajow-na-Swiatowym-Kongresie-Klastrow,wid,17390852,wiadomosc.html
 • http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/swiatowy-kongres-klastrow-do-polski-zjechalo,73,0,1745481.html
 • http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/706268,1188877-900-na-Swiatowym-Kongresie-Klastrow.html
 • http://biznes.pl/magazyny/manager/ok-900-uczestnikow-z-kilkudziesieciu-krajow-na-swiatowym-kongresie-klastrow/y1ekq5
 • http://www.biznesprawo.pl/ARTYKULY/pokaz/Rynek_nieruchomosci_powraca_z_oblokow/

  http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=7590

 • http://katowice.tvp.pl/19402964/25032015
 • http://www.radio.katowice.pl/zobacz,10211,Rozpoczyna-sie-Swiatowy-Kongres-Klastrow.html#.VRpcY_ysV8G
 • http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3798275,swiatowy-kongres-klastrow-w-dabrowie-gorniczej-co-daja-klastry-przedsiebiorcom,id,t.html
 • http://www.palac.art.pl/pl/aktualnosci/swiatowy-kongres-klastrow-2015-w-pkz
 • http://biznesalert.pl/konferencja-prasowa-przed-i-swiatowym-kongresem-klastrow-cluster-world-congress/
 • http://www.wsb.edu.pl/swiatowy-kongres-klastrow-podsumowanie,new,mg,100.html,7813
 • http://biznesiekologia.pl/index.php/login/455-swiatowy-kongres-klastrow
 • http://issuu.com/polishmarket/docs/222_2015
 • http://katowice.tvp.pl/19276293/16032015-godz-2200
 • http://www.pracodawcyrp.pl/zapowiedzi/art,181,swiatowy-kongres-klastrow-w-dabrowie-gorniczej-25-26-marca-2015-r-.html
 • http://www.zory24.pl/artykul/i-swiatowy-kongres-klastrow-z-udzialem-miasta-zory,8386.html
 • https://forumakademickie.pl/aktualnosci/2015/2/19/2490/zbliza-sie-swiatowy-kongres-klastrow-w-dabrowie-gorniczej/
 • http://djpress.pl/swiatowy_kongres_klastrow_24_25_26_marca_2015_r_/
 • http://www.dg.pl/news/show/group/1/id/6333/I+%C5%9Awiatowy+Kongres+Klastr%C3%B3w+-+Cluster+World+Congress
 • http://www.radiownet.pl/publikacje/konferencja-prasowa-przed-i-swiatowym-kongresem-klastrow-cluster-world-congress
 • http://biznesalert.pl/wegrzynek-klastry-dla-transferu-technologii-w-europie/
 • http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3798275,swiatowy-kongres-klastrow-w-dabrowie-gorniczej-co-daja-klastry-przedsiebiorcom,id,t.html
 • http://zory.naszemiasto.pl/artykul/i-swiatowy-kongres-klastrow-wielki-biznes-zagladnie-do-zor,3325187,art,t,id,tm.html
 • http://www.konferencje.egospodarka.pl/oferta,i-swiatowy-kongres-klastrow-cluster-world-congress,2404.html
 • http://polskiprzemysl.com.pl/events/i-swiatowy-kongres-klastrow-cluster-world-congress/
 • http://wiadomosci.onet.pl/slask/zbliza-sie-swiatowy-kongres-klastrow-w-dabrowie-gorniczej/666p9
 • http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=E4E9EF9DDC984CEF8CB68323833F7D3E
 • http://polishmarket.home.pl/i-swiatowy-kongres-klastrow-cluster-world-congress/
 • http://biznesalert.pl/events/event/i-swiatowy-kongres-klastrow-cluster-world-congress/
 • http://polishmarket.home.pl/24-25-marca-i-swiatowy-kongres-klastrow-cluster-world-congress-dabrowa-gornicza/
 • https://forumakademickie.pl/aktualnosci/2015/2/19/2490/zbliza-sie-swiatowy-kongres-klastrow-w-dabrowie-gorniczej/
 • http://www.zory24.pl/artykul/i-swiatowy-kongres-klastrow-z-udzialem-miasta-zory,8386.html
 • http://www.polskiinstalator.com.pl/aktualnosci/patronaty-konferencje/1217-cluster-world-congress-i-%C5%9Bwiatowy-kongres-klastr%C3%B3w-w-polsce
 • http://klastry.tarr.org.pl/i-swiatowy-kongres-klastrow/
 • http://heyevent.com/event/938466316165350/swiatowy-kongres-klastrow
 • http://fejsbuka.pl/wydarzenie/938466316165350
 • http://www.inwestycje.elblag.pl/a/i-swiatowy-kongres-klastrow
 • http://ris.slaskie.pl/pl/aktualnosc/0/1424680797
 • http://zory.com.pl/i,zory-na-swiatowym-kongresie-klastrow,200274,864384.html
 • http://innpoland.pl/115461,i-swiatowy-kongres-klastrow-odbedzie-sie-w-marcu-w-dabrowie-gorniczej
 • http://www.termedia.pl/e/I_Swiatowy_Kongres_Klastrow_I_Cluster_World_Congress-1565
 • http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/3208/i-swiatowy-kongres-klastrow.html
 • http://przeglad-its.pl/2015/02/09/swiatowy-kongres-klastrow-cluster-world-congress/
 • http://wartowiedziec.org/index.php/start/aktualnosci/24231-i-wiatowy-kongres-klastrow-cluster-world-congress
 • http://www.twojaeuropa.pl/4849/i-swiatowy-kongres-klastrow-cluster-world-congress
 • http://www.publikuj.org/i_swiatowy_kongres_klastrow_cluster_world_congress_39718.html
 • http://www.radiownet.pl/publikacje/filmik-dr-krzysztofa-pawlowskiego-zapraszajacego-na-i-swiatowy-kongres-klastrow-cluster-world-congress
 • http://interia360.pl/polska/mazowieckie/artykul/i-swiatowy-kongres-klastrow-cluster-world-congress,71665
 • http://www.poland.us/strona,54,18995,0,i-swiatowy-kongres-klastrow-cluster-world-congress.html
 • http://www.radiownet.pl/#/publikacje/i-swiatowy-kongres-klastrow-cluster-world-congress
 • http://perepele.pl/article/wiatowyongreslastrow-lusterorldongress/1610
 • http://www.dabrowa.pl/dg_co-gdzie-kiedy_kultura-nauka.htm
 • http://www.radiownet.pl/publikacje/miejsce-i-swiatowego-kongresu-klastrow-cluster-world-congress
 • http://anna.figiel.salon24.pl/629957,i-swiatowy-kongres-klastrow-cluster-world-congress
 • http://www.poland.us/strona,54,19069,0,program-cluster-world-congress.html
 • www.radiownet.pl/publikacje/program-i-swiatowego-kongres-klastrow-cluster-world-congress
 • http://www.radiownet.pl/publikacje/swiatowy-kongres-klastrow-cluster-world-congress-bedzie-mial-swoj-znaczek-pocztowy
 • http://klastry.pomorskie.eu/kalendarz.php?id=206
 • http://www.radiownet.pl/publikacje/aktualne-tematy-gospodarcze-na-swiatowym-kongresie-klastrow-cluster-world-congress
 • http://www.radiownet.pl/publikacje/polska-na-globalnym-szczycie-vibrant-gujarat-2015-w-indiach#/publikacje/polska-na-globalnym-szczycie-vibrant-gujarat-2015-w-indiach
 • http://www.europerspektywy.pl/ep.php?txtid=3620
 • http://www.radiownet.pl/etery/cluster-world-congress#/publikacje/specjalne-spotkanie-polskich-klastrow
 • http://poland.us/strona,54,18027,0,european-cluster-conference-2014-w-brukseli-krok-w-strone-nowej-europejskiej-strategii-na-rzecz-wzrostu-znaczenia-klastrow.html
 • http://www.twojaeuropa.pl/4783/european-cluster-conference-2014
 • http://interia360.pl/swiat/europa/artykul/european-cluster-conference-w-strone-nowej-europejskiej-strategii-dla-wzrostu-znaczenia-klastrow,70281
 • http://www.twojaeuropa.pl/4756/warsztaty-komisji-europejskiej-nt-cluster-excellence-w-brukseli
 • http://www.twojaeuropa.pl/4743/bsr-stars-cluster-to-cluster-conference-and-matchmaking-w-berlinie
 • http://interia360.pl/swiat/europa/artykul/spotkanie-w-ministerstwie-gospodarki-i-energetyki-niemiec,69755
 • http://perepele.pl/article/wiatowyongreslastrowwolsce/808
 • http://www.radiownet.pl/#/publikacje/i-swiatowy-kongres-klastrow-w-polsce
 • http://anna.figiel.salon24.pl/602164,i-swiatowy-kongres-klastrow-w-polsce

Pałac Kultury Zagłębia
Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Hotel Monopol Katowice

al. Dworcowa 5,

40-202 Katowice, Poland

tel. + 48 32 782 82 82  
fax +48 32 782 82 83  
monopol@hotel.com.pl

Park Hotel Diament Katowice

Katowice, Poland

Kontakt:

Lidia Torzewska

tel. 512 971 553

ltorzewska@hotelediament.pl