Ceremonia i panel otwarcia

Rysunek bez nazwy (9)

1 kwietnia 2016

Ceremonię Otwarcia Cluster World Congress prowadzili Angelika Jarosławska, Prezes Cluster World oraz Michał Jasieński, Harvard University, profesor Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University.

W trakcie oficjalnego rozpoczęcia Światowego Kongresu Klastrów odtworzono m.in. przygotowane przez profesora Jerzego Buzka nagranie, w trakcie którego Profesor, nawiązując do sukcesu pierwszej edycji wydarzenia, życzył uczestnikom udanych obrad w tym ważnym dla kluczowych projektów gospodarczych spotkaniu.

Kongres, swym przemówieniem rozpoczął Pan Doktor Krzysztof Pawłowski, przewodniczący Rady Programowej Cluster World Congress – „II Kongres to wyzwanie, gdyż trudno jest powtórzyć sukces poprzedniego. Wszystko wskazuje na to, że sukces będzie, gdyż zebrało się tutaj wiele firm, które połączyła jedna oddolna inicjatywa tworzenia nowych rozwiązań dla polskiej gospodarki, a w szczególności zjednoczona wokół projektu Polska 3.0 Niezwykłe projekty generują przewagi konkurencyjne, co daje szanse finansowania ze źródeł europejskich.”

Następnie, swoje przemówienie wygłosił Pan Jerzy Cieńciała, doradzca Prezydenta Milosa Zemana, Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Ostrawie.

Pan Jerzy Cienciała nawiązał do niewykorzystanych szans z poprzednich czesko-polskich projektów, wyrażając nadzieję, iż obecnie nastąpił moment przerwania tej złej passy i spotkanie, jakim jest Cluster World Congress, w tracie którego na poszczególnych panelach prezentowany jest program Polska 3.0, to czas na zacieśnienie współpracy transgranicznej w celu realizacji projektu Kanału Dunaj-Odra-Łaba.

-”Musimy uczyć się od najlepszych, korzystać z ich doświadczeń. Kongres to najtańsza forma dostępu do wiedzy i know-how.” powiedział Jiři Cieńciała.

Wszyscy mówcy zgodnie stwierdzili, iż nadszedł czas, aby w dobie kończących się środków z puli europejskiej, rozpocząć wspólną, międzynarodową współpracę dla realizacji kluczowych infrastrukturalnych projektów.

Następnie swe przemówienie wygłosił Pan Kazimierz Karolczak, członek zarządu Województwa Śląskiego – „II Światowy Kongres Klastrów wpisuje się w perspektywę regionu. Mam nadzieję na holistyczne podejście w Projekcie Polska 3.0 oraz na to, iż ów projekt wyrwie z pewnego marazmu gospodarkę regionu.”

Pan Zbigniew Podraza, Prezydent Dąbrowy Górniczej, gospodarza wydarzenia,  przywitał gości Kongresu i życzył wszystkim owocnej pracy.

Na zakończenie części złożonej z przemówień, Bogdan Węgrzynek, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw wraz z Prezes Angeliką Jarosławską zaprosili na scenę laureatów nagrody Lider Przedsiębiorczości i Innowacji 2015, Menadżer Innowacji 2015 oraz laureatów międzynarodowej Nagrody im. Kazimierza Wielkiego.

Podkreślono, iż Cluster World Congress jest ważnym gospodarczym spotkaniem, w trakcie którego, na poszczególnych panelach omawiane będą kluczowe projekty dla sąsiadujących gospodarek. Priorytetowe znaczenie nadano kwestiom związanym z transportem, utworzeniem największego w Europie polsko-czeskiego centrum logistycznego i żeglugą śródlądową w Polsce, jak również promocji innowacyjnych firm i polskiej myśli technicznej.

W trakcie oficjalnego Otwarcia Kongresu, przedstawiona została multimedialna prezentacja programu POLSKA 3.0 – spójnego programu rozwoju dla Polski i regionów transgranicznych. Największego klastrowego, infrastrukturalnego projektu w Europie, mającego na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego oraz budowę największego w Europie Ponadnarodowego Centrum Logistycznego w Gorzyczkach

Ten spójny, oddolny program zgromadził kilkaset przedsiębiorstw, ośrodków naukowych i gmin, wpisuje się w tzw. Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, potocznie nazwywany Planem Morawieckiego, wytwarzając narzędzia do jego realizacji i wykorzystując tranzytowe położenie Polski. Polska 3.0 wpisuje się także w europejskie plany finansowania. Realizacja głównych założeń Programu kreuje Polskę jako centrum logistyczne, wspiera sektor małych i średnich przedsiębiorstw, tworzy nowe miejsca pracy, jak również pozwala wykorzystać atuty żeglugi śródlądowej, wiąże się z olbrzymimi korzyściami dla budżetu, jak również zapewni bezpieczeństwo poprzez racjonalne gospodarowanie wodą oraz przyczyni się do rozkwitu turystyki.

W dalszej części Ceremonii Otwarcia wręczono nagrody dla Honorowych Ambasadorów Polskiej Gospodarki.

Tytuł Honorowego Ambasadora Polskiej Gospodarki otrzymali:

Pan Kpt. ż. ś. Czesław Szarek – Prezes Zarządu Rady Kapitanów Żeglugi Śródlądowej

Pan Kpt. ż. ś. Krzysztof Woś – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Pani Gabriela Tomik – Prekursor rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce, członek Rady Kapitanów Żeglugi Śródlądowej

Pan Janusz Przybyła – Prezes Zarządu Famet S.A.

Pan Inż. Jozef Tobola – Wieloletni propagator polsko-czeskiej współpracy w ramach projektu TILC

Pan Przemysław Kuśmierek – Dyrektor Generalny innowacyjnego na skalę światową startupu MIGAM

Pani Anna Skarżyńska – Zientak –  Wieloletnia propagatorka współpracy polsko-węgierskiej

Pani prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz – Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Pan Zygmunt Berdychowski – Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju

Pan prof. zw. dr hab. Stefan Forlicz -Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Pan dr Jacek Janiszewski – Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”

Pan Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki morskiej i Żeglugi śródlądowej

Pan dr Łukasz Kister – Dyrektor Biura Infrastruktury Krytycznej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Pan Prof. dr hab. Paweł Soroka -  Koordynator Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Pan mgr. inż. Stanisław Staniszewski – Przewodniczący Rady Gospodarki Wodnej Regionu Górnej Odry

Pan Miłosz Krawczyk – Twórca innowacyjnego projektu Blumil, który zmienia oblicze niepełnosprawności

Pan Piotr Czuryłło – Inicjator projektu targów Pro Defence w Expo Mazury

Pan prof. dr hab. Zygmunt Babiński – – Propagowanie idei rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce

Pan Wojciech Setny – Prezes Zarządu Surge Polonia

Następnie honorowi przedstawiciele  poszczególnych krajów, łącząc duże, trójwymiarowe puzzle z napisami: Poland 3.0, Ukraine 3.0, Czech Republic 3.0, Slovakia 3.0, Hungary 3.0, Germany 3.0, utworzyli z nich napis: We are united by one common goal – strong coherent economy, co miały ważny, symboliczny wymiar.

Podkreślano, iż kluczem do znalezienia nowych form konkurencyjności gospodarki jest transgraniczne podejście win-win i umiejętność współpracy dla realizacji zbieżnych celów.

Na Ceremonii Otwarcia obecni byli przedstawiciele świata biznesu i nauki, pełnomocnicy czeskiego rządu, ministrowie rządu polskiego, ukraińskiego, węgierskiego, chińskiego, słowackiego, przedstawiciele Grupy Wyszehradzkiej i przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Całość wydarzenia transmitowała Telewizja Polska, TVP Info i TVP Katowice.

Sponsorami wydarzenia byli między innymi:

-Województwo Śląskie,  ARBOLEDA Sp. Z O.O., Surge Polonia, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,  Hotel Centuria Wellness&SPA***, MZUM.PL S.A., ArcelorMittal Poland , PPUH „DOLOMIT” KOPALNIA ZĄBKOWICE S.A, Dąbrowskie Wodociągi Sp. Z O.O.

Zobacz również