Dąbrowa Górnicza – bardzo dobre miejsce dla ludzi z gospodarczą inicjatywą

1

21 marca 2016

Dąbrowa Górnicza, w której odbędzie się II Światowy Kongres Klastrów, to bardzo dobre miejsce dla ludzi z gospodarczą inicjatywą. Strategiczne położenie, atrakcyjne tereny inwestycyjne oraz szeroki zasób kadr o wysokich kwalifikacjach to tylko niektóre mocne argumenty przemawiające za ulokowaniem działalności biznesowej w naszym mieście.

Do tego dodać trzeba system ulg lokalnych oraz przywileje wynikające z objęcia części miasta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Poza tym kontakty przedsiębiorca – miasto cechuje profesjonalne i kompleksowe wsparcie ze strony pracowników Urzędu Miejskiego oraz przyjazne podejście do osób i firm chcących rozpocząć w Dąbrowie działalność gospodarczą. Miasto dysponuje stale aktualizowaną i przystępnie prezentowaną ofertą inwestycyjną. Sukcesywnie poszerza także wachlarz działań nastawionych na współpracę z przedsiębiorcami.

Liczne atuty Dąbrowy Górniczej pomagają w rozwinięciu biznesowych skrzydeł. Każdy przedsiębiorca, który zdecyduje się na prowadzenie działalności w naszym mieście może liczyć nie tylko na wsparcie ze strony administracji, ale także profesjonalną pomoc instytucji okołobiznesowych. Może również skorzystać z ulg inwestycyjnych czy sięgnąć po wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.

O tym, że Dąbrowa sprzyja biznesowi, najlepiej świadczy szerokie spectrum działających firm, różnej wielkości i z różnych branż. Oprócz tradycyjnego przemysłu ciężkiego – hutnictwa i koksownictwa – ważną rolę odgrywają przedstawiciele innych sektorów: budownictwa, produkcji szkła, motoryzacji, przetwórstwa tworzyw sztucznych, elektroniki czy logistyki. To dobrze pokazuje, że miasto daje duże możliwości prowadzenia i rozwoju przedsięwzięć biznesowych. Priorytetowo traktuje te, które służą aktywizacji gospodarczej, inwestycje oparte na nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologiach, a także nowatorskie inicjatywy w sferze rekreacji i turystyki. Zapraszam do Dąbrowy Górniczej,

Zbigniew Podraza

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

Zobacz również