Dąbrowa Górnicza miastem atrakcyjnym inwestycyjnie

dabrowa_gornicza71

21 marca 2015

Według „Raportu atrakcyjności inwestycyjnej województw – 2014” Dąbrowa Górnicza to jedno z najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie miast w województwie śląskim.

Region uzyskał także bardzo wysokie oceny potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej dla sekcji przemysł pracochłonny oraz przemysł kapitałochłonny.

Następstwem tych wyników staje się organizowanie w Dąbrowie Górniczej wydarzeń wysokiej rangi. Już za kilka dni, 24-26 marca 2015 w Pałacu Kultury Zagłębia odbędzie się Cluster World Congress.

Jest on światowej rangi wydarzeniem, którego celem jest stworzenie platformy komunikacyjnej dla polskich i zagranicznych klastrów oraz internacjonalizacja klastrów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości łączenia ich potencjałów, w celu usprawnienia gospodarki lokalnej, krajowej i globalnej.

W Światowym Kongresie Klastrów weźmie 360 klastrów ze wszystkich kontynentów, reprezentanci 83 ambasad, przedstawiciele Komisji Europejskiej, najwyższe władze państwowe i samorządowe, przedstawiciele instytucji naukowych, przedsiębiorcy oraz wielu światowej sławy ekspertów z zakresu klasteringu.

Rozbudowana infrastruktura drogowa i techniczna, dostęp do wykształconych kadr, w tym absolwentów szkół wyższych, a także duże możliwości inwestowania na dobrze skomunikowanych terenach – wymienione czynniki wzbudzają zainteresowanie regionem.

Dąbrowa Górnicza to najbardziej rozległym pod względem powierzchni (liczy 188 km2) miastem województwa śląskiego. Stanowi część Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia”, skupiającej czternaście miast regionu. Dąbrowa Górnicza jest miastem o bardzo zróżnicowanym krajobrazie. Z jednej strony w miejskim pejzażu dominują zakłady przemysłowe, z drugiej malownicze krajobrazy. Co najważniejsze, jest ośrodkiem przemysłowym bardzo atrakcyjnym dla inwestorów.

Zobacz również