Energetyka przyszłości, nowoczesne efektywne górnictwo.

PHOTOArtur Barbarowski

4 kwietnia 2016

Panel moderował Pan Jan Władysław Król.

Główne tezy panelu:

Skuteczna realizacja Programu Polska 3.0 wymaga spożytkowania wszystkich dostępnych zasobów oraz możliwości. Niezbędne do realizacji jest również stworzenie warunków społecznej zgody oraz akceptacji wszystkich uczestników sektora publicznego i prywatnego. Kluczem do rozwoju kraju jest wykorzystanie działań innowacyjnych, co zapewni wzrost konkurencyjności na rynku europejskim. Umiejętne wykorzystanie zasobów ludzkich oraz możliwości krajowych w korelacji z warunkami geograficznymi spowoduje stworzenie przewagi konkurencyjnej naszego regionu i kraju.

Zobacz również