Forum zdrowia krótkie – podsumowanie

otwarcie_Beata_Małecka-Libera

2 kwietnia 2016

Dyskusje na najwyższym poziomie wciągnęły nie tylko ekspertów biorących udział w poszczególnych sesjach Zdrowia 3.0, ale również publiczność. Trzy sesje tematyczne dotyczące zdrowia publicznego, zarządzania ryzykiem w podmiotach medycznych, innowacji zarówno w obszarze produktów medycznych, jak i technologii i usług. Na koniec debata na temat konkurencyjności rynku ochrony zdrowia. Uczestnicy forum mięli szanse nie tylko na poznanie opinii i propozycji rozwiązań ekspertów dotyczących poszczególnych zagadnień, ale również doświadczeń innych krajów min niemieckich, anglosaskich czy włoskich. Dużo emocji zbudziła też prezentacja MARS Modulanej Analogicznej Stacji Badawczej jako miejsca testowania nowych technologii, m.in. w opiece zdrowotnej. Forum otworzyła laureatka nagrody Menadżer Innowacji 2015 w kategorii Klastry otrzymanej na preludium Kongresu w czasie uroczystej gali w Kopalni Guido Anna Kaczmarek Wiceprezes Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED oraz Pani Poseł Beata Libera – Małecka, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia oraz członek Rady Programowej Forum Zdrowia 3.0. Wforum brali udziałprzedstawiciele polityki, nauki, biznesu, organizacji pozarządowych.

otwarcie_Beata_Małecka-Libera

otwarcie_Anna_Kaczmarek1

wszyscy na scenie2

Zobacz również