Gala Menadżera Innowacji 2015

Rysunek bez nazwy (8)

1 kwietnia 2016

Ponad 350 metrów pod ziemią, w zabytkowej kopalni węgla kamiennego Guido w Zabrzu odbyła się Gala Menadżera Innowacji. Punktualnie o godzinie 17.30 przybyłych gości przywitała Pani Małgorzata Mańka – Szulik – prezydent Zabrza. Kolejno przemawiali Prezes Komitetu Rozwoju Zagłębia Pan Grzegorz Wacławek, a następnie Prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw Pan Bogdan Węgrzynek. Zgromadzeni w kopalni Guido mogli również posłuchać muzyki w wykonaniu duetu skrzypcowego.

Po oficjalnym powitaniu rozdano nagrody dla:

Lider Przedsiębiorczości i Innowacji 2015 – Pan Zygmunt Berdychowski,

Menadżera Innowacji 2015 – Pan Andrzej Malinowski (kategoria przedsiębiorstwa średnie), Pan Łukasz Porzuczek (kategoria małe przedsiębiorstwa), Pani Anna Kaczmarek i Pan Tomasz Leśniak (kategoria klastry), oraz Pani Angelika Jarosławska (kategoria klastry).

Ponadto 3 osoby otrzymały Międzynarodową Nagrodę im. Kazimierza Wielkiego. W kolejności statuetki zostały wręczone Panu Petrowi Formanowi – doradcy prezydenta Czech, Pani dr. Annie Wiśniewski – Konsulat Generalnego Węgier w Krakowie oraz Panu prof. Mikolayovi Husiatynskyemu – Szefowi Katedry Zarządzania Narodowego Uniwersytetu Służby Podatkowej Ukrainy.

Zobacz również