Gala Menadżera Innowacji (Kopalnia Guido-Zabrze)

menager-innowacji-41-1024x478

2 marca 2016

Preludium  II Światowego Kongres Klastrów będzie finał ogólnopolskiego konkursu „Menadżer Innwacji 2015” . Termin Gali – 31 marca 2016 roku. Godz- 17,00. Miejsce – Kopalnia Guido w Zabrzu. To ostatnie chwile naboru zgłoszeń do Konkursu. Szczegóły – Regulamin Konkursu, w linku poniżej.

W myśl zawartego w dniu 20 sierpnia br. porozumienia współorganizatorem I edycji  konkursu “Menadżer Innowacji 2015” został Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw (OKIP), który jest organizacją parasolową dla zarządzanych przez niego klastrów, funkcjonujących w całej Polsce.

Więcej na stronie OKIPKRZPCIE

Komitet Rozwoju Zagłębia przez piętnaście lat prowadził przedsięwzięcie, które świetnie się miało. Przez piętnaście edycji Konkurs „Menadżer Zagłębia” promował kierownictwa firm i instytucji działających w Zagłębiu Dąbrowskim na rzecz regionu. W konkursie nagrodziliśmy ponad 80 menadżerów za wybitne osiągnięcia biznesowe i społeczne, ale także za działania na rzecz środowiska. Uzyskanie tytułu nie było proste; najlepiej wiedzą o tym ci, którzy musieli spełnić wszystkie wymogi konkursu, aby uzyskać tytuł  „Menadżera Zagłębia”. Wybieraliśmy najlepszych z najlepszych.

Listę wszystkich laureatów publikujmy w pozycji  „MZ – laureaci i wspomnienia”.

Zatem – nie zaczynamy od nowa, ale…

Jako twórca konkursu i prezes zarządu Komitetu Rozwoju Zagłębia wraz z zarządem stowarzyszenia zainicjowaliśmy na przełomie w 2013/14 roku współpracę z Ogólnopolskim Klastrem Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Już 21 marca 2014 roku z naszymi Partnerami założyliśmy Polish Cluster for Innovations and Environment (PCIE) tj. Polski Klaster dla Innowacji i Środowiska. Zarząd KRZ jest jego koordynatorem.

Komitet Rozwoju Zagłębia był również współorganizatorem I Światowego Kongresu Klastrów, który odbył się w Dąbrowie Górniczej w marcu br. Klaster PCIE ściśle współpracuje z Ogólnopolskim Klastrem Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Jednym słowem KRZ w ostatnim czasie poszerzył swoją działalność. Zatem niejako „automatycznie” zrodziła się potrzeba rozszerzenia formuły naszego Konkursu. Obecna formuła Konkursu „Menadżer Innowacji” nie oznacza jednak, że kończymy poprzedni projekt. Zgodnie z uzgodnieniami z Radą Klubu Laureata postanowiliśmy nadal nagradzać inicjatywy regionalne, co zaznaczamy w Regulaminie Konkursu.

„Menadżer Innowacji 2015” jest pierwszą ogólnopolską edycją Konkursu.
Zachęcam do zapoznania się z dokumentacją konkursową i zapraszam do współpracy.

http://www.menadzer-innowacji.pl/

Grzegorz Wacławik
Prezes Zarządu

Zobacz również