II Światowy Kongres Klastrów – Międzynarodowe Sympozjum

logistykkka

22 marca 2016

Istotne znaczenie podczas Kongresu nadano kwestiom związanym z transportem i żeglugą śródlądową w Polsce.

W tej edycji kongresu szczególną uwagę poświęcono kwestiom zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności, poprzez pryzmat wdrażania i realizacji międzynarodowych projektów i programów, służących podnoszeniu konkurencyjności gospodarki, tworzenia sieci międzynarodowego transportu i infrastruktury, tworzeniu nowych miejsc pracy, zapewnieniu bezpieczeństwa na różnych płaszczyznach rozwoju. Istotny nacisk położony zostanie na efektywne połączenie wielodyscyplinarnego spojrzenia na rozwój gospodarki i krajowego transportu, uwzględniającego cele narodowe, regionalne, biznesowe i społeczne, przy jednoczesnym racjonalnym podejściu i poszanowaniu środowiska naturalnego.
Bardzo ciekawymi panelami wydaje się te na temat możliwości współpracy i niezbędnych działań dla realizacji międzynarodowych projektów, m.in. projektu POLSKA 3.0 – Narodowego Programu Nowej Polityki Przemysłowej RP 2014-2020.

www.radiownet.pl

transport-miedzynarodowy1

Sponsorami wydarzenia będą między innymi:

-Województwo Śląskie,   Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,  ARBOLEDA Sp. Z O.O., Surge Polonia, Dąbrowskie Wodociągi Sp. Z O.O.

Zobacz również