Zaproszenie na II Światowy Kongres Klastrów

Cluster World Congress logo

1 grudnia 2015

Dąbrowa Górnicza, 1 grudnia 2015 roku

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw

ul. Jana III Sobieskiego 9/230, 14-100 Ostróda

Cluster World

ul. Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz

Szanowni Państwo!

W dniach 31 marca – 1 kwietnia 2016 roku już po raz drugi w Polsce, w Dąbrowie Górniczej odbędzie się Światowy Kongres Klastrów – Cluster World Congress.

Kongres jest wydarzeniem o randze międzynarodowej i światowej. Gromadzi przedstawicieli klastrów oraz władz lokalnych, regionalnych i krajowych, a także przedstawicieli organizacji międzynarodowych.

Organizatorami Kongresu, który w tej edycji odbędzie się pod hasłem przewodnim “Potrójna helisa w realizacji międzynarodowych projektów. Budowanie gospodarki lokalnej i światowej poprzez kooperację międzysektorową” są Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Cluster World Sp. z o.o., Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, Komitet Rozwoju Zagłębia, POLSKA 3.0, Stowarzyszenie Podatników w Polsce, Humaneo

Coraz popularniejsza idea klasteringu, której celem jest kooperacja instytucji i organizacji na każdym poziomie współpracy, powoduje, iż Cluster World Congress stanowi międzynarodową płaszczyznę komunikacyjną, umożliwiającą dialog pomiędzy sektorem biznesu, administracji i nauki.

Po sukcesie pierwszej edycji Kongresu, kolejne wydarzenie dedykowane zostało strategicznym projektom krajowym i międzynarodowym, realizowanym m.in. poprzez kooperację i współpracę wielosektorową i klastrową.

Klastry, będąc oddolnymi inicjatywami, organizują się wokół wytyczonego celu. Taki będzie również plan Kongresu Klastrów – szczegółowa prezentacja transgranicznych i międzynarodowych, europejskich projektów, przewidzianych na najbliższe lata i klastrowe innowacje, rozwiązania dla poszczególnych gałęzi gospodarki oraz współpraca biznesu, samorządu i społeczności obywatelskich w realizacji międzynarodowych projektów związanych z tworzeniem innowacyjnych rozwiązań.

W trakcie Kongresu, na poszczególnych panelach będą prezentowane możliwości współpracy i niezbędnych działań dla realizacji międzynarodowych projektów, m.in. projektu POLSKA 3.0 – Narodowego Programu Nowej Polityki Przemysłowej RP 2014-2020, największego transgranicznego projektu w Europie, realizowanego poprzez klastry.

POLSKA 3.0 to program zintegrowanych działań, mających na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego oraz budowę największego w Europie Ponadnarodowego Centrum Logistycznego w Gorzyczkach, obejmującego obszar Polski, Czech i Słowacji.

W portfolio projektowym POLSKI 3.0 jest m.in. przywrócenie żeglowności rzeki Odry, budowa połączenia Dunaj– Odra – Łaba, wpisującego się w Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC–ROUTE 65, oraz budowa Centrum Logistycznego Gorzyczki – Věřňovice i restrukturyzacja górnictwa na Śląsku.

Ponadto: współpraca wielosektorowa - zrównoważony rozwój - transport multimodalny i logistyka - strategie makro-regionalne  CSR.

Podczas paneli i dyskusji kongresowych nie zabraknie także prezentacji działalności polskich i światowych klastrów, pokazania dobrych praktyk łączenia potencjałów w celu usprawnienia lokalnej i globalnej gospodarki, tematów związanych z rozwojem, zarządzaniem, benchmarkingiem czy finansowaniem działalności powiązań kooperacyjnych. Merytoryka kongresu została przygotowana z należytą starannością i uwagą skierowaną na obecność różnych sektorów w wydarzeniu.

Cluster World Congress stanie się więc miejscem, gdzie oprócz możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń, oraz dyskusji na temat planowania i realizacji międzynarodowych, społecznie odpowiedzialnych i wpisujących się w strategie zrównoważonego rozwoju projektów, będzie także okazja do poznania i znalezienia obszarów współpracy w największym w Europie Projekcie żeglugi śródlądowej i transportu multimodalnego.

Cluster World Congress jest wydarzeniem branżowym. Najlepszym zaproszeniem na Kongres mogą być statystyki podsumowywujące pierwszy CWC (24-26 marca 2015 r.) Podczas kongresu obecnych było ok. 900 uczestników, w tym ok. 40 reporterów z całego świata. W organizację dnia panelowego (25 marca) zaangażowanych zostało 172 prelegentów światowej rangi, a całe wydarzenie transmitowane było online oraz przez Telewizję Polską.

Na II Cluster World Congress zaproszeni zostali goście z całego świata. Zarówno reprezentanci świata polityki, nauki jak i biznesu. Wśród gości tegorocznego wydarzenia nie zabraknie takich osób jak: prof. Jerzy Buzek który objął patronatem honorowym Cluster World Congress, ekspertów z dziedziny klasteringu a wśród nich m.in.: Reza Zadeh, Prezes European Foundation for Cluster Excellence (EFCE), Helmut Kergel i Thomas Lamer-Gamp, Dyrektorzy European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), Christian Ketels z Harvard Business School, Zbigniew Bochniarz z University of Washington, Werner Pamminger z Clusterland w Austrii, przedstawiciele Komisji Europejskiej i wiele innych, ważnych dla klastrów postaci.

Organizowane już po raz drugi wydarzenie niesie ze sobą społeczną i biznesową odpowiedzialność przekazania tylko wysokiej jakości wiedzy. Do nadzorowania treści merytorycznych Kongresu powołana została Honorowa Rada Programowa, której przewodniczącym jest dr Krzysztof Pawłowski, wraz z prof. Jerzym Buzkiem, byłym Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego.

Zgłoszenia udziału w wydarzeniu będą przyjmowane za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej Kongresu. Udział w Kongresie jest płatny. Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie: www.clusterworldcongress.com. Zachęcamy także do kontaktu z biurem kongresu:

clusterworldcongress@gmail.com tel. 18 307 05 39.

             Serdecznie zapraszamy,

Prezydent Dąbrowy Górniczej Prezes Cluster World Prezes PIKMED Prezes OKIP
Zbigniew Podraza Angelika Jarosławska Tomasz Leśniak Bogdan Węgrzynek
Prezes Komitetu Rozwoju Zagłębia Prezes Stowarzyszenia Podatników w Polsce Prezes Humaneo
Grzegorz Wacławik Marek Niemczyk Krzysztof Juryk

Zobacz również