Dołącz do nas

607965

17 lutego 2016

Po sukcesie pierwszej edycji Kongresu, kolejne wydarzenie dedykowane zostało strategicznym projektom krajowym
i międzynarodowym, realizowanym m.in. poprzez kooperację i współpracę wielosektorową i klastrową.

0006 foto_46

W trakcie Kongresu, na poszczególnych panelach będą prezentowane możliwości współpracy i niezbędnych działań dla realizacji międzynarodowych projektów, m.in. projektu POLSKA 3.0 – Narodowego Programu Nowej Polityki Przemysłowej RP 2014-2020, największego transgranicznego projektu w Europie, realizowanego poprzez klastry.

Zobacz również