Spotkanie w Ministerstwie Gospodarki i Energetyki Niemiec

ni

22 września 2014

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki i Energetyki Niemiec w Berlinie 18 września 2014 r. odbyło się wąskie spotkanie przedstawiciela Organizatorów Cluster World Congress – Bogdana Węgrzynka – wiceprezesa Związku Pracodawców Klastry Polskie, prezesa Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i prezesa Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – z przedstawicielami agencji rządowych.

Reprezentant Polski zaprosił uczestników spotkania na I-wszy Światowy Kongres Klastrów, który odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2014 r. w Dąbrowie Górniczej. Organizatorem wydarzenia są obok Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw i Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Żorach, Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej. Cluster World Congress to bezprecedensowe na skalę światową wydarzenie klastrów polskich i zagranicznych, w szczególności w odniesieniu do możliwości łączenia ich potencjału, w celu ułatwienia rozwoju gospodarki lokalnej, krajowej i globalnej. Kongres cieszy się dużym zainteresowaniem Zachodu.

Podczas spotkania z przedstawicielami agencji rządowych, Bogdan Węgrzynek mówił także o znaczeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej oraz Związku Pracodawców Klastry Polskie we wsparciu rozwoju klastrów w Polsce. Wskazywał, jak aktywnie Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej wspiera działalność klastrów i podejmuje działania na rzecz poprawy działalności klastrów, a współpracując z organami władzy ustawodawczej podejmuje w polskim Parlamencie prace dotyczące problematyki funkcjonowania klastrów. Bogdan Węgrzynek zobrazował przedstawicielom agencji rządowych rolę i skuteczność prac Związku Pracodawców Klastry Polskie, który uczestniczy merytorycznie w projektowaniu nowoczesnych struktur gospodarczych w Polsce, poprzez wpływ na ustawodawstwo, programy i projekty dynamicznego rozwoju. Dzięki formule Związku Pracodawców, „Klastry Polskie” są silnym partnerem prawnym dla rządu RP oraz reprezentantem wobec międzynarodowych organizacji poszukujących kontaktu dla współpracy.

Prezes Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Żorach, koordynatora Polish Wood Cluster, wskazał także, że jego klaster jest w naszym kraju tzw. klastrem kluczowym. Oznacza to, że należy do klastrów o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Przestawił uczestnikom spotkania jakie innowacyjne na skalę europejską projekty są obecnie realizowane przez zarządzane przez niego klastry i spotkał się z uznaniem naszych zachodnich sąsiadów. Mówiono o inteligentnych specjalizacjach w kontekście rozwoju klastrów. Bogdan Węgrzynek mówił również, że mamy rozwiązania na klastry. Jest to dobry prognostyk na przyszłość tych struktur w naszym kraju.

Zobacz również