Największy projekt klastrowy w Europie szeroko omawiany na Cluster World Congress

341089_1449859439_f855_p

2 kwietnia 2016

„Największy projekt klastrowy w Europie szeroko omawiany na Cluster World Congress”
W trakcie Światowego Kongresu Klastrów, na poszczególnych panelach szczegółowo omawiano kluczowe dla gospodarki projekty na najbliższe lata, będące w portfolio oddolnego programu POLSKA 3.0 – spójnego programu dla Polski i regionów transgranicznych a zarazem największego klastrowego infrastrukturalnego projektu w Europie.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową agendą poszczególnych paneli.

Zobacz również