Organizatorzy Światowego Kongresu Klastrów

I Kongres Klastrow Polskich

20 lipca 2014

Głównymi Organizatorami Pierwszego Światowego Kongresu Klastrów są Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej. Współorganizatorami Kongresu są Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Komitet Rozwoju Zagłębia, Stowarzyszenie Humaneo, we współpracy z Miastem Dąbrowa Górnicza i Województwem Śląskim.

Na czele sztabu organizacyjnego stoją:

Bartłomiej Bodio - Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej
Dariusz Dziadzio - Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej
Artur Bramora - Poseł na Sejm RP, Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej
Bogdan Węgrzynek – Prezydent Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Prezes Zarządu Cluster World
Mirosław Sekuła – Marszałek Województwa Śląskiego
Zbigniew PodrazaPrezydent Dąbrowy Górniczej
i inni

Zobacz również