Panel lotniczy

Cluster World Congress logo

25 marca 2015

Podczas Cluster World Congress, w niezwykłej scenerii modeli samolotów odbył się panel lotnictwa. Zgromadzeni uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się jaki jest stan polskiego rynku lotnictwa i jakie są perspektywy rozwoju na najbliższe 20 lat.

Panelowi przewodniczył Zbigniew Bochniarz – niezależny badacz i ekonomista.

- „Popyt na samoloty pasażerskie będzie stale rósł o 5-6% rocznie przez najbliższe dwie dekady, ale żeby złapać się na ten „pociąg”, trzeba być konkurencyjnym.” – powiedział Zbigniew Bochniarz na początku swojego wystąpienia.

Wszyscy zebrani w sali teatralnej uznali Klastry za nową, szeroką paletę możliwości.

Rafał Ładziński – jeden z czołowych mówców na panelu lotnictwa zapytany o swoją przynależność do Klastrów odpowiedział wyznał, że należy do trzech organizacji o charakterze Klastrowym.

Następnie głos zabrał Andrzej Siemieszko – Sekretarz Generalny Polskiego Instytutu Technologii: „To dopiero początek. W Polsce wciąż przemysł lotniczy ma wiele niezrealizowanych celów. Warto zatem się integrować, by te cele były łatwiejsze do osiągnięcia” – Andrzej Siemieszko zwrócił także uwagę na inną gałąź lotnictwa: „Polska ma ambitne plany odnośnie budowy śmigłowców. Ta oferta nie byłaby tak bogata, gdyby nie zintegrowany potencjał klastrów lotniczych.”

W otwartej dyskusji padły pytania odnośnie konkurencyjności wewnątrz klastrów. Kwestie wyjaśniła Barbara Sieńko z Politechniki Rzeszowskiej: „Proszę zdać sobie sprawę, że konkurencja na poziomie dużych firm lotniczych w zasadzie nie istnieje. Jest to dobry znak dla inicjatyw klastrowych, które mają na celu integrować”.

Klastry to także ogromna platforma informacyjna, bowiem na panelu lotniczym przewodniczący Klastra „Dolina Lotnicza” oświadczył, że strona internetowa Klastra notuje nieraz trzydzieści tysięcy wejść dziennie. To dobry znak, bowiem sygnalizuje wzrost zainteresowania polityką klastrową.

Andrzej Siemieszko podsumował panel lotniczy i wypowiedzi panelistów następującymi słowami: „Powstała ogromna przepaść między przemysłem a nauką. Klastry lotnicze istnieją po to, by zwrócić na tę przepaść uwagę opinii publicznej, a następnie ją zamknąć za pomocą kooperatywnych inicjatyw.”

Zobacz również