Panel „Polska Akademia Klasteringu”

Cluster World Congress logo

29 marca 2015

W trakcie panelu Polskiej Akademii Klasteringu odbyła się sesja poświęcona końcowym ustaleniom szczegółów szkolenia, które odbędzie się jesienią 2015 roku.

Prezentacji założeń Polskiej Akademii Klasteringu dokonali Jakub Karp i Tomasz Bober, absolwenci szkolenia dla trenerów z European Foundation for Cluster Excellence w Barcelonie, odpowiedzialni za implementację Polskiej Akademii Klasteringu.

Polska Akademia Klasteringu to cykl szkoleń dla osób zarządzających klastrami oraz tworzących politykę klastrową. Inicjatywa ma na celu poprawę funkcjonowania klastrów w Polsce, a we wsparcie jej działań włączył się Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Patronat nad tą inicjatywą obejmie Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej.

Akademia Klasteringu zakresem obejmuje szeroko pojętą tematykę klasteringu: poprzez strategię, segmentację rynku, analizę łańcucha dostaw, zarządzanie zmianą, benchmarking, zarządzanie projektami i zarządzanie organizacją klastrową, a także tworzeniem i oceną polityki klastrowej.

Za wartość merytoryczną Akademii Klasteringu odpowiadają Jakub Karp i Tomasz Bober, którzy uzyskali tytuły Associate Trainer, pozwalające na samodzielne prowadzenie szkoleń w ramach inicjatywy Cluster Excellence. Sprawy organizacyjne koordynuje prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw Bogdan Węgrzynek.

W kolejnej części odbyła się dyskusja poświęcona Polskiej Akademii Klasteringu i rozwojowi klastrów. Zaproszeni do niej byli: Reza Zadeh, dyrektor European Foundation for Cluster Excellence, Bogdan Węgrzynek, prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Tomasz Leśniak, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, poseł na Sejm RP Dariusz Dziadzio, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, Ekin Taskin, dyrektor zarządzający TABU Solutions, Eda Ciner i Caglyan Karatas, eksperci z Aegean Exporters Association, trener z EFCE oraz Jakub Karp i Tomasz Bober z Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Zobacz również