Panel: Polska – Chiny. Szeroki Tor dla Jedwabnego Szlaku

AB_221

11 kwietnia 2016

Ogłoszony w 2013 roku pomysł powstania tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku byłby największą inwestycją infrastrukturalną… w historii świata.
Koncepcja lądowego i morskiego Nowego Jedwabnego Szlaku, czyli projektu „Jednego Pasa, Jednego Szlaku”, zakłada utworzenie sieci korytarzy transportowych, które połączyłyby Chiny z krajami Unii Europejskiej. Oznacza to budowę bądź modernizację przede wszystkim kolejowych połączeń handlowych między Europą a Azją, w tym także kolei dużych prędkości, dróg, portów lądowych i morskich oraz lotnisk, a także tworzenie infrastruktury przesyłowej (ropociągi, gazociągi) oraz telekomunikacyjnej. Obecnie tylko 3,5% chińskiego eksportu do Unii Europejskiej drogą lądową. Jego główną zaletą jest znacząco niższy koszt w porównaniu z transportem lotniczym oraz kilkukrotnie krótszy czas w porównaniu z transportem morskim.
By wesprzeć projekt władze chińskie stworzyły Fundusz Jedwabnego Szlaku z kapitałem początkowym 40 mld dolarów. Program realizowany jest we współpracy z partnerami z Europy i Azji.

Nasz kraj, z racji wielkości i położenia jest postrzegany przez Chiny jako najważniejszy z krajów tej części Europy. Jednakże, aby skutecznie wykorzystać, szansę, jaka kryje się dla nas w Jedwabnym Szlaku. Musi mieć jednak wizję i horyzontalny plan, jak wpisać się w ten historyczny projekt.

Propozycja optymalizacji korzyści zaproponowana została w programie Polska 3.0 który prezentowany będzie w trakcie Światowego Kongresu Klastrów i w ramach którego Polska kreowana jest na logistyczne centrum Europy.
Moderator panelu Grzegorz Wacławik w skrócie zaprezentował Program 3.0, który składa się z kilku komplementarnych projektów, wśród których jest przywrócenie żeglowności polskich rzek, począwszy od rzeki Odry, budowa połączenia Dunaj-Odra-Łaba, wpisującego się w Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy oraz zbudowania szerokiego toru ze Sławkowa do utworzonego w przyszłości Centrum Logistycznego w Gorzyczkach. Wtedy lokalizacja Centrum stanie się jedynym w Europie punktem, gdzie będą łączyć się drogi kolei UE i szerokiego toru z Dalekiego Wschodu, autostrady A1, drogi rzecznej (portu rzecznego) i dogodnego połączenia poprzez autostradę z największym portem lotniczym Cargo Pyrzowice-Katowice, z prawie blisko 500 ha terenem inwestycyjnym w SSE. Podkreślono, że projekt ten jest realną szansą na partycypowanie w olbrzymich korzyściach, które otwiera Nowy Jedwabny Szlak.
- Idzie de facto o przedłużenie o ok. 90 km -powiedział podczas panelu Marek Mrozowski Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego, koordynatora ze strony samorządowej (wspólnie z Anną Hetman, prezydentem Jastrzębia Zdroju) tej części projektu Polski 3.0 – linii LHS (o rozstawie szyn 1520 mm), która obecnie łączy kolejowe przejście graniczne polsko-ukraińskie Hrubieszów/Izow z naszym regionem i kończy swój bieg w Sławkowie. Odbyliśmy już w Jastrzębiu Zdroju spotkanie z samorządami, przez tereny którymi będzie przebiegał, o ile projekt się powiedzie, szeroki tor do Gorzyczek. Jako samorządy podobną sytuacje ( i wahania) przeżyliśmy, gdy powstawało Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze (GTL) Portu Lotniczego w Pyrzowicach, ale inwestycja wątpienia przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności naszego regionu. O korzyściach (ale także i zagrożeniach w realizacji projektu) dla miasta na prawach powiatu Jastrzębie i JSW mówiły Anna Hetman, prezydent miasta i Beata Grabowska – Bujna, prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej.

Czy regionalne oczekiwania mieszczą się w strategicznej perspektywie współpracy władz Polski i Chin (wszak po wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach, tamtejsze gazety pisały, że Polska jest dla Chin najważniejszym partnerem w regionie) i jakie jest w tej materii zdanie biznesu? W tym zakresie wypowiadali się dr Zbigniew Niesiobędzki – Wiceprezes Polsko-Chińskiej Rady Biznesu i Radosław Pyffel – Prezes Centrum Studiów Polska Azja. Przedstawiciel biznesu i szef think-tanka, mówili o chińskiej strategii „Going out”, a szczególnie o OROB (One Road One Belt), a także o skali i horyzoncie czasowym realizacji projektu. Wiele uwagi poświęcili zakresom, w których OROB wpisuje się w strategię UE. A także o korzyściach dla lokalnego biznesu. Ale i ( a może przede wszystkim) o starannym przygotowaniu projektu negocjacyjnego dla wszystkich stron kontraktu. Z doświadczeniami we współpracy polsko–chińskiej Województwa Lubelskiego (samorządowej i biznesowej) podzielił się przedstawiciel marszałka województwa.

Podsumowując panel Grzegorz Wacławik przypomniał, że transport kolejowy jest wielokrotnie tańszy od lotniczego i znacznie krótszy od morskiego. Jednak nowy Jedwabny Szlak ma być wszakże nie tylko szlakiem transportowym, ale również handlowym. Czy wykorzystamy te szansę?

Zobacz również