Panel transportowo-logistyczny

foto_62

25 marca 2015

Panel transportowo-logistyczny poprowadził poseł na sejm RP Bartłomiej Bodio, członek Komisji Infrastruktury, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych, Prezes Klastra Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS Cluster). Panelistami byli: Dorota Raben – prezes Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku, Zbigniew Rynasiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Paweł Wojda – dyrektor Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.

Na wstępie zaznaczono, że główną ideą rozwoju platform klastrowych o charakterze logistyczno-transportowym jest nacisk na intermodalność łańcuchów transportowych, czyli udział w transporcie więcej niż jednego środka lokomocji. Ważną rolę w intermodalności odgrywa Port w Gdańsku, który jest wyjątkowym pod tym względem miejscem i zrzesza jednocześnie transport lotniczy, kolejowy, drogowy i morski.

Dorota Raben przedstawiła Port w Gdańsku jako prężnie rozwijający się układ przewozowy: „Realizujemy jednocześnie kilka dużych inwestycji. Począwszy od budowy tunelu transportowego pod Wisłą, a na budowie dwutorowego mostu z przepustowością do portu 360 pociągów na dobę kończąc. Mamy świadomość, że intermodalność to koło zamachowe polskiej gospodarki.”

Po zakończeniu tematu intermodalności przyszedł czas na bardziej szczegółową analizę konkretnych możliwości transportu, zaczynając od drogowego. Zbigniew Rynasiewicz w swojej prezentacji multimedialnej zawarł między innymi statystykę długości Polskich autostrad. Od roku 2000 długość autostrad w Polsce wzrosła o 478%. – „Ukazuje to, jak silny trend rozwojowy panuje obecnie w Polsce, kolejnym krokiem jest stworzenie zintegrowanego systemu logistyczno-transportowego.” – dodał.

W rozważaniach dotyczących transportu drogowego nie mogło również zabraknąć wątku Unii Europejskiej. „Z rozporządzenia Rady Europejskiej wynika, że musimy zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, jednocześnie minimalizując szkodliwy wpływ na środowisko” – powiedział Rynasiewicz.

Jeśli chodzi o lotnictwo, interesujące wydały się statystyki przedstawione przez Pawła Wojdę – według danych, jakie podał, transport lotniczy obsługuje jedynie 1% wszystkich towarów, jakie transportowane są na świecie, przy czym wartość tych towarów to 35% całości. – „Ukazuje to, jak ważny jest wątek lotnictwa w całej gałęzi transportowej” – zakończył Wojda.

Bartłomiej Bodio, kończąc panel transportowo-logistyczny wyraził żal, że w kontekście zebrania nie ujęto także transportu kosmicznego, który miejmy nadzieje będzie się w Polsce rozwijał między innymi dzięki utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej. – „Kilka dni temu miałem zaszczyt otwierać nowy kierunek studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – zarządzanie przestrzenią kosmiczną w nowej gospodarce. Kierunek niezwykle przyszłościowy i wiele mówiący o obecnych tendencjach rozwoju przemysłu. To zupełnie nowa odmiana nowoczesnej koncepcji logistyki” – mówił.

Zobacz również