Panel „Wkład klastrów w rozwój innowacyjności w Polsce”

Cluster World Congress logo

25 marca 2015

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, a współdziałanie to sukces. – Ta myśl przewodnia doskonale ilustruje proces, jaki powinien zajść między jednostkami, by współpraca w ramach klastra była efektywna.

Panel poprowadził Andrzej Siemaszko – Sekretarz Generalny Polskiego Instytutu Technologii. Wagę tegoż tematu swoją obecnością podkreślił Jan Szmith, Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący Komitetu Sterującego Polskiego Insytutu Technologii.

- „Klastering jest swoistym transferem pieniędzy w wiedzę” – Zauważył Mariusz Figurski z Klastra Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej. W jego prezentacji zawarła się również teza, że biznes jest dobrym narzędziem do rozwiązywania społecznych problemów.

Podczas Panelu prelegenci i uczestnicy starali się znaleźć odpowiedź na pytanie – Co wzmaga rozwój innowacyjności w Polsce?

Wkład klastrów w rozwój innowacyjności w Polsce obrazuje się przede wszystkim w ulepszonych sposobach zarządzania wiedzą, wykorzystywaniu potencjału, koncentracji zasobów w postaci wyjątkowych idei czy rozwiązań.

Wspólnym wnioskiem wyciągniętym z panelu jest stwierdzenie, że do innowacyjności doprowadza spojrzenie biznesowe, społeczne i naukowe. To właśnie ta mieszanka, posługując się odpowiednio dobranymi narzędziami (marketing) doprowadza do efektu ekonomicznego.

Panelistami byli: Jan Szmidt – Rektor Politechniki Warszawskiej, Przewodniczący Komitetu Sterującego Polskiego Instytutu Technologii, Krzysztof Kurzydłowski – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Elżbieta Syrda – Koordynator Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA, PPT Budownictwa, Artur Bartkowiak – Klaster Chemiczny Zielona Chemia, Danuta Ciechańska –POLINTEGRA Klaster Polimerów i Biopolimerów, Mariusz Figurski – Klaster Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej, Wojciech Komorniczak – Klaster BSP, PPT Systemów Bezzałogowych.

Zobacz również