Eksperci ze świata biznesu, klastrów, polityki, nauki

0019

18 lutego 2016

Na II Cluster World Congress zaproszeni zostali goście z całego świata. Obecni będą reprezentanci różnych gałęzi biznesu i światowych klastrów, jak również przedstawiciele świata polityki i nauki. Podczas tegorocznego wydarzenia nie zabraknie takich gości jak: ministrowie rządu polskiego, czeskiego, ukraińskiego, austriackiego, węgierskiego, słowackiego, przedstawiciele Grupy Wyszehradzkiej i Komisji Europejskiej.

Coraz popularniejsza idea klasteringu, której celem jest kooperacja instytucji i organizacji na każdym poziomie współpracy, powoduje, iż Cluster World Congress stanowi międzynarodową płaszczyznę komunikacyjną, umożliwiającą dialog pomiędzy sektorem biznesu, administracji i nauki.

Klastry i powiązania kooperacyjne, łączące współpracę biznesu, samorządu, jednostek badawczo-naukowych, są bez wątpienia narzędziem, które coraz częściej będzie używane w celu budowania konkurencyjnej gospodarki w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Klastry, poprzez reprezentowanie biznesu, mają realny wpływ na prowadzoną politykę rozwoju regionalnego, uczestniczą w konsultacjach społecznych, promują swych członków i region na arenie krajowej i międzynarodowej, a także zapewniają dostęp do różnych form finansowania, sięgając do puli krajowej i europejskiej i wspierając tym samym biznes w regionie. Wspomagają także powstawanie startup-ów, a więc młodych, innowacyjnych firm.

Zobacz również