Panel otwierający Cluster World Congress

1

19 lutego 2016

„Polska jako przestrzeń o znaczącym potencjale gospodarczym w Unii Europejskiej.” – to temat otwierający II Światowy Kongres Klastrów w Dąbrowie Górniczej. Główne zagadnienia, które będą poruszane podczas panelu otwierającego to m.in.: budowanie konkurencyjnej gospodarki opartej o zasady zrównoważonego rozwoju poprzez kooperację międzysektorową, oraz potrójna helisa w realizacji międzynarodowych projektów dla kluczowych gałęzi gospodarki.

Wizja zrównoważonego rozwoju jest związana przede wszystkim z budowaniem bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, której celem jest korzystanie z zasobów w racjonalny i oszczędny sposób, przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego, ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych oraz zapobieganiu utraty bioróżnorodności.  Zrównoważony rozwój jest wykorzystywany w Europie do opracowywania nowych i przyjaznych dla środowiska technologii i metod produkcji, wprowadzania efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych.

W Europie ważny jest zrównoważony rozwój ze względu na:

  • uzależnienie Europy od paliw kopalnianych, głównie od ropy, gazu i węgla,
  • stałe zwiększanie zapotrzebowania na zasoby naturalne, co z kolei zwiększa presję na środowisko naturalne,
  • ciągle zmieniający się klimat, co wiąże się z jak najszybszym ograniczaniem emisji dwutlenku węgla i wykorzystywaniem nowych technologii pozyskiwania energii (jak energia słoneczna czy wiatrowa), oraz wzmacnianiem odporności systemów gospodarczych na zagrożenia związane ze zmianą klimatu,
  • przymus podnoszenia wydajności i konkurencyjności przemysłu, w celu utrzymania pozycji w dziedzinie rozwiązań ekologicznych, zwłaszcza ze strony rosnącej konkurencji Chin i Ameryki Północnej.

Zobacz również