Sesja pierwsza – Panel społeczna odpowiedzialność biznesu

0030

29 lutego 2016

Jednym z paneli na tegorocznym Cluster World Congress, który odbędzie się w Pałacu Kultury Zagłębie w Dąbrowie Górniczej będzie:
„Społeczna odpowiedzialność biznesu” - Panel skoncentrowany wokół kluczowych obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu, takich jak: prawa człowieka, zarządzanie zasobami ludzkimi, środowisko naturalne, uczciwe praktyki biznesowe, sprawy konsumenckie, zaangażowanie i rozwój społeczeństwa, zarządzanie organizacją. Omawiany będzie wpływ podejmowanych decyzji i prowadzonej działalności biznesowej na społeczeństwo i środowisko naturalne.
Naszymi gośćmi będą eksperci w dziedzinie klastrów zarówno polskich jak i światowych, ponadto przedstawiciele różnych gałęzi biznesu, świata polityki i nauki.

Wśród potwierdzonych gości Kongresu należy wymienić tak znamienite postaci jak: Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, ministrowie rządu polskiego, czeskiego, chińskiego, ukraińskiego, węgierskiego, słowackiego, przedstawiciele Grupy Wyszehradzkiej i Komisji Europejskiej. Profesor Jerzy Buzek, który objął Cluster World Congress patronatem honorowym, światowej sławy eksperci z dziedziny klasteringu a wśród nich m.in.: Reza Zadeh, Prezes European Foundation for Cluster Excellence (EFCE),Thomas Lamer-Gamp, Dyrektor European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), Christian Ketels z Harvard Business School, Werner Pamminger z Clusterland w Austrii.

Dołącz do nas już dziś http://clusterworldcongress.com/pl/register/

CWC_2_39

Zobacz również