PROGRAMY TVP KATOWICE: CLUSTER WORD CONGRESS CZ. II

2cwc

2 kwietnia 2016

Prezenterka: Witamy ponownie z Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, gdzie dziś trwa II Światowy Kongres Klastrów. Wiele interesujących tematów pojawia się tutaj, dużo się mówi na Kongresie o transporcie między innymi. A my teraz porozmawiamy o żegludze śródlądowej, która w ostatnich latach jakoś była pomijana, wiele osób o niej zapomniało, ale to ma szansę się zmienić.

Gabriela Tomik: Dokładnie tak. Bez krytycyzmu, bez jakiś takich informacji o sobie, prawdy o sobie, nie da się pójść dalej. I tutaj dedykacja dla regionu śląskiego, ale też dla wszystkich regionów w dolinie Odry, jest z nami przyjaciel Morawskośląskiego kraju i przedstawiciel rządu, także jak widzicie, ta dolina Odry to nie tylko Polska, to również Niemcy, Czesi. I w tym kontekście się patrzymy na nowy sposób na rzekę, która może wnieść ożywienie gospodarcze.

Prezenterka: O Odrze tu mówimy…

Gabriela Tomik: Tak.

Prezenterka: I o szlaku, którą Odra, Łaba, Dunaj, aż do Dunaju możemy dopłynąć Odrą, może będziemy mogli.

Jiří Cieńciała: Na pewno.

Gabriela Tomik: Patrzymy tutaj na transport kontynentalny. Patrzymy na korytarz i tak jak na Śląsku kobiety wiązały kiedyś warkocz, splatały go z trzech elementów, tak my patrząc na korytarz widzimy, że czas zapleść warkocz z transportu kołowego, kolejowego i wodnego.

Prezenterka: To jest tak, że dziś Odra właściwie, wielu uważa, że nie jest żeglowna, no ale Pan Kapitan udowodnił, że jednak się da.

Kpt. ż. ś. Czesław Szarek: Tak, ja udowodniłem, kilka rzeczy. Odra jest drogą wodną i nadal taką pozostaje. Jest rzeką…

Prezenterka: Pan ją przepłyną?

Kpt. ż. ś. Czesław Szarek: Tak, to jest mój zawód, ja to robię od 1968 roku proszę państwa, także ja tylko potwierdziłem, że właściwie postawiona uwaga, skierowana uwaga na tą rzekę zaskutkuje jej drożnością w postaci drogi wodnej i to jest podstawowy element tego wszystkiego. To co zrobiliśmy to był tylko taki namacalny dowód tego.

Prezenterka: Dlaczego tak ważny jest transport wodny i śródlądowy?

Jiří Cieńciała: Ponieważ transport wodny jest najtańszy.

Prezenterka: Wielu już o tym nie pamięta.

Jiří Cieńciała: Tak, bo nie żyli w tych warunkach, ale kiedyś żyli u nas na Morawie Południowej już sam Batia, wielki gigant biznesowy wybudował kilkadziesiąt kilometrów kanału. Opłaciło się mu i teraz ta idea jest po wzorze niemieckim, francuskim, belgijskim, jak są wszyscy połączeni kanałami. To bardzo dużo kosztuje wybudowanie tych kanałów. Jak są już wybudowane, tak ta zwrotność się nie liczy, jak stare na lata jak w biznesie komputerowym na przykład albo innym, ale na dziesiątki lat ale jakie to ma wkład do naturalnego życia, do natury i w ogóle dla turyzmu, kultury. Mi się wydaje, że się opłaci.

Prezenterka: Mówi się też ostatnio o budowie kanału śląskiego,  który połączyłby Odrę i Wisłę

Jiří Cieńciała: Tak, tak.

Prezenterka: To byłby dodatkowy…

Jiří Cieńciała: Jak najbardziej.

Prezenterka: Przyczynek do tego…

Gabriela Tomik: Nie widzimy rozwiązania, tym bardziej, że nikt nie pyta samorządowców. A ja oprócz zaangażowania społecznego w żeglugę śródlądową, jestem też na co dzień gospodarzem gminy śląskiej. Więc widzimy tutaj niesamowite możliwości, korzyści społeczne, korzyści środowiskowe, korzyści gospodarcze, jak tu był łaskaw powiedzieć to nasz kolega z Czech. Wszystko razem pokazuje, że mamy do czynienia ze starą rzeką, ale nowym modelem myślenia o wykorzystaniu jej. Podarowaniu ludziom, którzy się nad Odrą, nad Wisłą, nad rzekami Polskimi, Czeskimi urodzili, ale którzy dzisiaj dostają do ręki nowe możliwości. Przy okazji klastry, nowy model, nowy sposób zarządzania, oddolna inicjatywa, zebranie środowisk naukowych,  samorządowych, gospodarczych, wielu,  wielu innych płaszczyzn niezbędnych, żeby urodziły się najmądrzejsze, bardzo optymalne rozwiązania.

Prezenterka: I takie fajne pomysły jak ten.

Kpt. ż. ś. Czesław Szarek: Tak, ale ja jeszcze dopowiem, że transport śródlądowy, wodny, śródlądowy, czyli żegluga śródlądowa jest najtańszym transportem, ale proszę państwa najbezpieczniejszym. W żegludze śródlądowej nie ma tylu wypadków, nie ma tylu zagrożeń środowiskowych jak w innych dziedzinach transportowych. Nie chcę powiedzieć, że chcemy zawładnąć, że chcemy zlikwidować transport chcemy kołowy czy kolejowy. Nie absolutnie nie, tak jak tu koleżanka powiedziała, ten transport musi się zaplatać, bo to jest nowoczesny model.

Prezenterka: Chyba żebyśmy znowu na rzekach zobaczyli piękny widok barek przewożących towary…

Jiří Cieńciała: I ludzi przede wszystkim.

Prezenterka: I ludzi.

Gabriela Tomik: Jest kadra kapitanów w Polsce, która w tej chwili chciałaby podarować młodszemu pokoleniu i na nowo wdrożyć zasoby zawodowe, to jest innowacyjność w szkolnictwie, to są, to jest szereg zmian, które pączkują wokół tematu, który my tutaj zainicjowaliśmy, także jest temat, który rozpoczyna się. Zapraszamy państwa żebyście śledzili, bo wiele się wydarzy jeszcze dobrego w regionach i wiele ożywienia spodziewamy się, a to jest stabilizacja miejsc pracy, to jest rozwój, to jest mentalny rozwój osobowy.

Jiří Cieńciała: Śląsk tego potrzebuje jak soli, w tym miejsca pracy z punktu widzenia górnictwa, jego egzystencji.

Gabriela Tomik: A Śląsk ma prawo upomnieć się o nowoczesne rozwiązania pro środowiskowe. Taki Śląsk Morawskośląski Czeski, jak nasz Śląsk Górny tutaj, Śląsk Dolny, Opolski. Wiemy, że nie jesteśmy sami. Taka inicjatywa jest mile widziana w całej zachodniej Polsce.

Prezenterka: Bardzo dobrze, że tutaj w Dąbrowie Górniczej o takich ważnych sprawach możemy rozmawiać. Bardzo dziękuję za rozmowę.

Kpt. ż. ś. Czesław Szarek: Dziękujemy.
Zapraszamy na drugą część relacji z Światowego Kongresu Klastrów w TVP 3 Katowice

BnK8VQIo

Sponsorami wydarzenia byli między innymi:

-Województwo Śląskie,  ARBOLEDA Sp. Z O.O., Surge Polonia, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,  Hotel Centuria Wellness&SPA***, MZUM.PL S.A., ArcelorMittal Poland , PPUH „DOLOMIT” KOPALNIA ZĄBKOWICE S.A, Dąbrowskie Wodociągi Sp. Z O.O.

Zobacz również