Promocja w Belgradzie, podczas Międzynarodowego Forum CEDEF

DSCN8106

23 września 2014

W dniach 18-19 września 2014 roku w Belgradzie odbyło się V Międzynarodowe Forum Energii – „Biomasa jako największe źródło energii odnawialnej w Europie i Serbii”, organizowane przez Środkowoeuropejskie Forum Rozwoju CEDEF.

W wydarzeniu uczestniczyło wielu przedstawicieli klastrów z Europy. Jego uczestnikami byli także przedstawiciele Organizatorów Cluster World Congress, którzy promowali I-szy Światowy Kongres Klastrów organizowany w Polsce.

W Forum w Belgradzie uczestniczyło ponad 400 gości – przedstawicieli ministerstw, agencji rządowych, miast i gmin, inwestorów, deweloperów, przedstawicieli instytucji finansowych, ambasad, izb handlowych, realizatorów projektów przemysłowych, menedżerów przemysłu miast i energii oraz dziennikarzy. Specjalna część forum – spotkania B2B umożliwiły uczestnikom nawiązanie bezpośrednich kontaktów z zainteresowanymi stronami.

Forum Energii CEDEF patronatem honorowym objęło m.in. Ministerstwo Górnictwa i Energetyki Republiki Serbii. Forum podkreślało znaczenie biomasy jako źródła energii odnawialnej i pokazało zalety korzystania z tego źródła energii. Podczas wydarzenia przedstawiony został potencjał biomasy Serbii oraz wskazane kroki niezbędne do jej szybszego rozwoju. Uczestnicy określili praktyczne rozwiązania i zalecenia w celu poprawy wykorzystania biomasy w sposób bardziej efektywny. Ponadto, przedstawione zostały zaawansowane technologie w zakresie produkcji i wykorzystania biomasy. Omówiono rodzaje finansowania takie jak dotacje, pożyczki i inne, które bezpośrednio zwiększają inwestycje w biomasę. Przedstawione zostały także przykłady najlepszych praktyk w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć na Węgrzech.

Zobacz również