Rzeka Wisła. Perspektywy rozwoju i wykorzystania transportowego

12901275_985900298165978_9004116083884783454_o

9 kwietnia 2016

Panel „Rzeka Wisła. Perspektywy rozwoju i wykorzystania transportowego”. W założeniu miał to być panel pokazujący perspektywy rozwoju na całej długości rzeki w poszczególnych jej odcinkach (Górna Wisła, Środkowa Wisła, Dolna Wisła) jako szlaku komunikacyjnego (transport towarów i turystyka), oraz inne aspekty wykorzystania gospodarczego rzeki (energetyczny, gospodarka rybacka). Wybrane aspekty gospodarki wodnej (retencja – susza, powódź).
Moderatorem panelu był Jakub Stonawski, prezes zarządu Klastra Górnej Wisły. Ekspertami: prof. Dr hab. Inż. Elżbieta Nachlik, Lech Kuchnowski, Jacek Paris, kpt. Jan Popończyk, Leszek Bętkowski i Adrian Pabisek.
We wprowadzeniu przybliżono historię transportu na Wiśle, zwłaszcza w jej „złotym” 300 letnim okresie, gdy była najważniejszą rzeką świata. Eksperci opowiedzieli najpierw jak wygląda obecnie rzeka i transport po niej. A następnie pokazywali co trzeba zrobić, aby Wisła znów była żeglowna i można było ją wykorzystać do transportu towarów i turystycznie. Kpt. Jan Popończyk zreferował w skrócie pomysł wybudowania kanału lateralnego wzdłuż Wisły od Krakowa do Warszawy. Po wypowiedzi Lecha Kuchnowskiego stwierdzono, że może już czas przestać dzielić Wisłą na Małą, Górną, Środkową i Dolną i po prostu mówić o Wiśle jako całości. Prof. Elżbieta Nachlik podkreślała wagę sporządzania dokumentów takich jak studium wykonalności dla poszczególnych inwestycji, zwłaszcza dla drogi wodnej Górnej Wisły i Kanału Śląskiego. Jacek Paris opowiedział o różnicy pomiędzy rzekami w Polsce i Europie pod względem ilości transportu. Leszek Bętkowski i Adrian Pabisek – armatorzy rzeczni, podzielili się potrzebami w zakresie budowy infrastruktury (portów, marin, nadbrzeży).
Podsumowaniem panelu i całej sytuacji w żegludze śródlądowej w Polsce mogą być słowa niedawno zmarłego ks. Jana Kaczkowskiego (przytoczone przez Lecha Kuchnowskiego) – „Zamiast ciągle na coś czekać – zacznij żyć, właśnie dziś. Jest o wiele później niż Ci się wydaje”

Zobacz również