Sesja plenarna I – „Rola władz i instytucji publicznych w osiąganiu przewagi konkurencyjnej klastrów”

Cluster World Congress logo

25 marca 2015

Właśnie zakończyła się pierwsza z głównych sesji plenarnych Cluster World Congress, dotycząca roli władz i instytucji publicznych w osiągnięciu przewagi konkurencyjności klastrów.

Panel moderował Michał Jasieński, doktor z Harward University, profesor Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu.

Prelegentami dyskusji byli: Antoni Subirà – były Minister Przemysłu Handlu i Turystyki Rządu Katalonii, Emiliano Duch – wiodący Specjalista Rozwoju sektora prywatnego w Banku Światowym, Ken Warwick – Członek brytyjskiego Komitetu ds. polityki regulacji, Dariusz Dziadzio – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej i Agnieszka Pasternak – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, Posłanka na Sejm RP w latach 19997-2005.

Celem panelu było znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące efektywnego kształtowania polityki klastrowej przez władze i instytucje publiczne.W panelu zostały przedstawione najskuteczniejsze narzędzia wspierania rozwoju klastrów oraz dobre praktyki w zakresie działań sektora publicznego. Prelegenci przedstawili najlepsze przykłady z Polski i ze świata.

Antoni Subirà uznał za najistotniejsze w polityce klastrowej, tworzenie synergii. Polega ona na możliwości inteligentnego dialogu. Klastry, aby dobrze działały muszą promować inteligentny dialog z władzami i instytucjami publicznymi. Władze i Klastry mogą omówić strategię.

Z kolei Emilano Duch z Banku Światowego wskazywał, że klastry przyczyniły się do wzrostu dobrobytu. Zwracał uwagę, aby przedstawiciele władz i klastrów zastanowiły się jak struktura biznesu wpływa na gospodarkę. – „Osoby zajmujące się klastrami muszą zastanowić się w jaki sposób wspierać lokalne przemysły, ale także globalne. Bank światowy buduje z klastrami globalny łańcuch wartości” – powiedział.

Dariusz Dziadzio, wpierający klastry w Polsce z ramienia Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, pokrótce przedstawił założenia Polskiej Polityki Klastrowej do 2020. Za główny cel polityki klastrowej obrał wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki.

Powstawanie Klastrów niesie za sobą wiele korzyści dla samorządów, dlatego samorząd terytorialny powinien być inicjatorem i katalizatorem rozwoju inicjatyw klastrowych.

Zobacz również