Sesja plenarna II – „Internacjonalizacja klastrów – łańcuchy wartości i kapitał społeczny”

0004

25 marca 2015

Sesja plenarna dotycząca internacjonalizacji klastrów poświęcony był zagadnieniu znaczenia kapitału społecznego i łańcucha wartości w umiędzynarodowieniu klastrów.

Moderatorem debaty była Merete Daniel Nielsen, Dyrektor Cluster Excellence Denmark. Zespół prelegentów stanowili światowej sławy eksperci zajmujący się kształceniem manadżerów klastrów oraz tworzeniem efektywnych strategii działania. Na sali zasiadali: Klaus Haasis – Dyrektor TCI Network, Krzysztof Pawłowski– Założyciel i Prezydent WSB – National Louis University w Nowym Sączu, Przewodniczący Komitetu Honorowego I Światowego Kongresu Klastrów, Ekin Taskin – Dyrektor Zarządzający TABU Solutions, Zbigniew Bochniarz – Afiliowany Profesor Uniwersytetu w Waszyngtonie, Amit Kapoor – znany na świecie ekspert z zakresu klasteringu,Prezes India Council on Competitiveness, Prezes Institute for Competitiveness, India& Prosperity Institute of India oraz Reza Zadeh – Dyrektor European Foundation for Cluster Excellence (EFCE).

Celem panelu było znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu kapitału społecznego na rozwój klastrów. W trakcie spotkania poruszane były kwestie konkurencyjności klastrów i innowacji w ujęciu globalnym, istota skutecznego systemu edukacji w ramach klastra. Jak mówiono, osiągnięcie przewagi konkurencyjnej klastrów jest możliwe tylko w oparciu sektora biznesu oraz wspólne projekty biznesowe.

Panel zakończyła żwawa dyskusja na temat istoty doskonalenia umiejętności osób zarządzających klastrami.

Zobacz również