Sesja plenarna III – „Dążenie do doskonałości w zarządzaniu organizacjami klastrowymi”

Cluster World Congress logo

25 marca 2015

Trzecia sesja plenarna poświęcona była zagadnieniu doskonalenia procesów zarządzania w organizacjach klastrowych. Uczestnicy debaty poszukiwali odpowiedzi na pytanie jak efektywnie prowadzić działalność klastrową i realizować programy ewaluacji.

Uczestnikami dyskusji byli wysokiej rangi eksperci z różnych stron świata: Jacek Walendowski – Kierownik Oddziału Wykonawczego Grupy Technopolis w Brukseli, Helmut Kergel – Dyrektor Europejskiego Sekretariatu Analiz Klastrowych (ESCA), Thorvald Finnbjörnsson –Prezes Right Nowehf, Research, Innovation and Skills, Enric Pedros – Manager Catalan Cluster of Agricultural Machinery w Hiszpanii. Dyskusję moderował Michał Jasieński – Doktor Harvard University, profesor na Wydziale Biznesu i Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.

Międzynarodowe środowisko prelegentów było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania klastrów, wykorzystywania dobrych praktyk i doświadczeń innych klastrów. Panel zakończy się dyskusją na temat sposobów motywowania organizacji klastrowych do doskonalenia jakości zarządzania.

Debatę podczas sesji oparto o rozwiązania stosowane, m.in. w hiszpańskich, francuskich, norweskich i polskich organizacjach klastrowych.

Zobacz również