Szeroki Tor w Polsce szansą na olbrzymie korzyści z Nowego Jedwabnego Szlaku

9d22cd9b-47c2-43fa-83f2-4e22e08e66c6

29 marca 2016

Już wkrótce, 1 kwietnia 2016 roku w Dąbrowie Górniczej odbędzie się największy światowy kongres klastrów – Cluster World Congress.       
Po sukcesie pierwszej edycji Kongresu, kolejne wydarzenie dedykowane zostało strategicznym projektom krajowym i międzynarodowym, realizowanym m.in. poprzez kooperację i współpracę wielosektorową i klastrową.           
Klastry i powiązania kooperacyjne, łączące współpracę biznesu, samorządu, jednostek badawczo-naukowych, są bez wątpienia narzędziem, które coraz częściej będzie używane w celu budowania konkurencyjnej gospodarki w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym.               
Priorytetowe miejsce w agendzie Kongresu poświęcono kwestiom związanym z budową płaszczyzny transportu multimodalnego w Polsce i otwarciu naszego kraju na Daleki Wschód. Szczególną uwagę poświęcono współpracy polsko-chińskiej w zakresie Nowego Jedwabnego Szlaku i możliwościom budowy hubów przeładunkowych dla tejże inwestycji w Polsce, co odgrywa wielką rolę dla budowania gospodarki przyszłości.  

Ogłoszony w 2013 roku pomysł powstania tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku byłby największą inwestycją infrastrukturalną… w historii świata.           
Koncepcja lądowego i morskiego Nowego Jedwabnego Szlaku, czyli projektu „Jednego Pasa, Jednego Szlaku”, zakłada utworzenie sieci korytarzy transportowych, które połączyłyby Chiny z krajami Unii Europejskiej. Oznacza to budowę bądź modernizację przede wszystkim kolejowych połączeń handlowych między Europą a Azją, w tym także kolei dużych prędkości, dróg, portów lądowych i morskich oraz lotnisk, a także tworzenie infrastruktury przesyłowej (ropociągi, gazociągi) oraz telekomunikacyjnej. Obecnie tylko 3,5% chińskiego eksportu do Unii Europejskiej drogą lądową. Jego główną zaletą jest znacząco niższy koszt w porównaniu z transportem lotniczym oraz kilkukrotnie krótszy czas w porównaniu z transportem morskim.      
By wesprzeć projekt władze chińskie stworzyły Fundusz Jedwabnego Szlaku z kapitałem początkowym 40 mld dolarów. Program realizowany jest we współpracy z partnerami z Europy i Azji.   

Nasz kraj, z racji wielkości i położenia jest postrzegany przez Chiny jako najważniejszy z krajów tej części Europy. Jednakże, aby skutecznie wykorzystać, szansę, jaka kryje się dla nas w Jedwabnym Szlaku. Musi mieć jednak wizję i horyzontalny plan, jak wpisać się w ten historyczny projekt.           
Propozycja optymalizacji korzyści zaproponowana została w programie Polska 3.0 który prezentowany będzie w trakcie Światowego Kongresu Klastrów i w ramach którego Polska kreowana jest na logistyczne centrum Europy.        

Polska 3.0 to największy transgraniczny infrastrukturalny projekt w Europie, realizowany poprzez klastry i mający na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego, budowę Ponadnarodowego Centrum Logistycznego w Gorzyczkach, oraz połączenie Jedwabnego Szlaku z planowanym, multimodalnym Centrum Logistycznym.    
  
Ponadnarodowego Centrum Logistyczne Gorzyczki-Vernovice będzie największym logistycznym centrum w Europie. Po stronie czeskiej przygotowywane jest właśnie studium wykonalności projektu. Wspomniana lokalizacja jest swoistym ,,spinaczem” o potencjale łączącym nie tylko dwa państwa Grupy Wyszehradzkiej ale również dwie makro-regionalne strategie Unii Europejskiej tzw. strategię bałtycką i dunajską, co nie pozostaje bez znaczenia biorąc pod uwagę założenia unijnej sieci TEN-T ustanawiającej tzw. korytarz Bałtyk-Adriatyk jednym z dziewięciu kluczowych korytarzy dla rozwoju polityki transportowej Unii Europejskiej.        
Lokalizacja inwestycji znajduje się na skrzyżowaniu głównych transeuropejskich magistral transportowych. Planowane Centrum Logistyczne Gorzyczki – Wierzniowice jest jedynym miejscem, gdzie przecinają się wszystkie zasadnicze korytarze transportowe w ramach tzw. VI. Multimodalnego Korytarza Północ – Południe. 

Potrzeba wybudowania zaledwie 63 km kolejowej drogi szerokotorowej ze Sławkowa Południowego do PCL, aby lokalizacja Centrum stała się jedynym w Europie punktem, gdzie będą łączyć się drogi m.in autostrady A1, kolei szerokiego toru z Dalekiego Wschodu, drogi wodnej E-30 (portu rzecznego) i dogodnego połączenia poprzez autostradę z największym portem lotniczym Cargo Pyrzowice-Katowice z prawie blisko 500 ha terenem inwestycyjnym w SSE. W bliskiej odległości znajdują się także lotniska w Ostrawie i Krakowie. Teren ten został określony przez ekspertów ONZ jako najbardziej rozwojowy w całej Europie.

Centrum Logistyczne Gorzyczki – Wierzniowice w liczbach:

Rozwój około min 75 000 nowych miejsc pracy

Obsługa około 790 000 kontenerów rocznie

Oddziaływanie – 12,5 miliona ludzi w regionie

Zasięg – ze Śląska na cały świat

Dziś w perspektywie megatrendu, jakim jest chińska koncepcja Nowego Szlaku Jedwabnego łączącego Azję z Europą, szeroki tor jest swoistym atutem Polski, który poprzez Program Polska 3.0, łączący cały potencjał multimodalny w Polsce, możemy w sposób maksymalny wykorzystać.           
  
Wśród gości Kongresu obecni będą międzynarodowi przedstawiciele szczebla rządowego, ministerialnego, biznesu i nauki: Izabela Kloc, Przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ​,​  Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, ministrowie i przedstawiciele rządu polskiego, czeskiego, chińskiego, ukraińskiego, węgierskiego, słowackiego, niemieckiego, przedstawiciele Grupy Wyszehradzkiej, Petr Forman, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Czech, doradca Prezydenta, Jerzy Cienciała, rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Ostrawie, minister przemysłu i handlu w rządzie Jiřego Rusnoka, Reza Zadeh, Prezes European Foundation for Cluster Excellence (EFCE),Thomas Lamer-Gamp, Dyrektor European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), Ing. Pavel Bartoš, Josef Tobola, Pavel Santarius – Sdružení pro rozvoj Moravskoslezkého kraje, Yoshihiko Kano, ClusterMed, Bong Kyu, Pan Regional Cluster KOREA, Vladimir Kuzin – Cluster Ukraina, Andras Farkas – Cluster Hungaria Christian Ketels, Harvard Business School, Werner Pamminger, Clusterland w Austrii ​, przedstawiciele Ambasady Ukrainy, Węgier, Czech oraz Słowacji.  
Ponadto: Zygmunt Berdychowski, ​Ryszard Legutko, Jacek Janiszewski, Wiesław Banyś, Paweł Soroka, Kamil Wyszkowski, Łukasz Kister, Jan Pyś, Anna Nietyksza, Grzegorz Chocian, Yaroslav Romanchuk, Zbigniew Niesiobędzki, Radosław Pyffel, Rafał Baniak, Vladimir Repik, Jan Szmidt, Nikolai Povoroznyk, Józef Gawłowicz, przedstawiciele banku HSBC, przedstawiciele największych firm ukraińskich, w tym kierownictwo firmy Motor Sicz, Antonov, przedstawiciele Ukrboroprom,​ delegacja przedstawicieli największych klastrów w Szanghaju i inni.   
      
Więcej informacji: http://clusterworldcongress.com/pl     
  12063705_1028291617215098_5632049424943860110_n
Autor: Angelika Jarosławska

Zobacz również