Największy w historii Unii program w zakresie badań naukowych i innowacji

horizon2020

1 lutego 2016

Podczas paneli i dyskusji kongresowych nie zabraknie prezentacji działalności polskich i światowych klastrów, pokazania dobrych praktyk łączenia potencjałów w celu usprawnienia lokalnej i globalnej gospodarki, tematów związanych z rozwojem, zarządzaniem, benchmarkingiem czy finansowaniem działalności powiązań kooperacyjnych.

W Forum „Finanse i zarządzanie” szeroko omawiane będą między innymi instrumenty finansowe projektów klastrowych i Venture Capital. Szczegółowo analizowane będzie także finansowanie projektów międzynarodowych i Horyzont 2020. Ponadto: Fundusz Polska – Wschód, Triple Helix – Zarządzanie wielopoziomowe, tendencje na rynku globalnej gospodarki i internacjonalizacja klastrów, forum startupów – od startupu do globalnego przedsiębiorstwa

Zobacz również