Program POLSKA 3.0 w ogólnokrajowym czeskim piśmie Vodni Cesty

vcap_1_2016_-7

8 kwietnia 2016

Polska 3.0 – klastrowy, oddolny projekt infrastrukturalny dla rozwoju gospodarczego Polski i regionów transgranicznych, który był szeroko omawiany na Cluster World Congress, znalazł się w najnowszym wydaniu Vodni Cesty a Plavba. Profesor Jerzy Buzek, który wraz z profesorem Krzysztofem Pawłowskim jest przewodniczącym Honorowej Rady Programowej Kongresu, objął program Polska 3.0 patronatem honorowym i wspiera jego działania.

https://www.youtube.com/watch?v=9yKlUKqQtQI

Głównym założeniem projektu jest przywrócenie żeglowności polskich rzek, począwszy od rzeki Odry, budowa połączenia Dunaj – Odra – Łaba,   wpisującego się w Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC–ROUTE 65, budowa Ponadnarodowego Centrum Logistycznego Gorzyczki – Věřňovice (jedyna w Europie lokalizacja, gdzie będą łączyć się drogi m.in autostrady A1, kolei szerokiego toru z Dalekiego Wschodu, drogi rzecznej (portu rzecznego) i dogodnego połączenia poprzez autostradę z największym portem lotniczym Cargo Pyrzowice-Katowice z prawie blisko 500 ha terenem inwestycyjnym w SSE.), oraz restrukturyzacja górnictwa na Śląsku.

vcap_1_2016_-7

Zobacz również