Agenda

Zapoznaj się z programem Światowego Kongresu Klastrów

Kilka sal plenarnych, kilkadziesiąt prezentacji i paneli dyskusyjnych, kilka ważnych debat
oraz kilkudziesięciu prelegentów i panelistów. Spotkaj się z najlepszymi ekspertami
z dziedziny klastrów i najważniejszymi przedstawicielami administracji publicznej!

Gala Menadżera Innowacji - 31 marca 2016 r. (czwartek)

Gala Menadżera Innowacji (Kopalnia Guido-Zabrze)

Preludium  II Światowego Kongres Klastrów będzie finał ogólnopolskiego konkursu „Menadżer Innowacji 2015”. Termin Gali – 31 marca 2016 roku. Godzina – 17:00. Miejsce – Kopalnia Guido w Zabrzu. To ostatnie chwile naboru zgłoszeń do Konkursu. Szczegóły – Regulamin Konkursu, w linku poniżej.

Po sukcesie konkursu „Menadżer Zagłębia” które przez piętnaście corocznych edycji promował kierownictwa firm i instytucji działającym w Zagłębiu Dąbrowskim i na rzecz Regionu niejako „automatycznie” zrodziła się potrzeba rozszerzenia formuły naszego Wydarzenia. Obecna formuła Konkursu „Menadżer Innowacji” nie oznacza jednak, że kończymy poprzedni projekt. Zgodnie z uzgodnieniami z Radą Klubu Laureata postanowiliśmy nadal nagradzać inicjatywy regionalne, co zaznaczamy w Regulaminie Konkursu.

*(Uczestnictwo w Gali Menadżera Innowacji będzie możliwe na podstawie specjalnych zaproszeń na wydarzenie)

16:30 - 17:00

Przybycie i rejestracja gości, zjazd pod ziemię

17:00 - 17:15

Inauguracja Gali, przywitanie gości

- Wystąpienie Gospodarza Gali Pani Małgorzata Mańka – Szulik – Prezydent Zabrza
- Wystąpienie organizatorów konkursu Pana Grzegorza Wacławika – Prezesa Komitetu Rozwoju Zagłębia
- Wystąpienie Pana Bogdana Węgrzynka – Prezesa Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw
17:15 - 17:30

Koncert Instrumentalny

17:30 - 18:10

Ceremonia wręczenie nagród

 - Lidera Przedsiębiorczości i Innowacji 2015 – 1 Nagroda
 - Menadżera Innowacji 2015 – 4 nagrody
 - Międzynarodowej Nagrody im. Kazimierza Wielkiego – 3 nagroda
18:10 - 19:30

Poczęstunek

19:30

Zakończenie Gali

Pierwszy Dzień Kongresu - 1 kwietnia 2016 r. (piątek)

08:00 – 09:00

Rejestracja Uczestników

(Pałac Kultury Zagłębia)

09:00 – 09:30

Ceremonia otwarcia Kongresu

Prowadzący: Angelika Jarosławska  i  dr Michał Jasieński

Wystąpienia:

 1. dr Krzysztof Pawłowski – Przewodniczący Rady Programowej Cluster World Congress
 2. Wojciech Kolarski – Podsekretarz Stanu Kancelaria Prezydenta RP
 3. prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego (1997-2001), Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego
 4. Kazimierz Karolczak – Członek Zarządu Województwa Śląskiego
 5. Zbigniew Podraza – Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
 6. Angelika Jarosławska – Prezes Zarządu Cluster World, Koordynator Polska 3.0., Członek Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw
 7. Bogdan Węgrzynek – Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw

(Sala główna)

09:30 - 11:00

„Polska na mapie kluczowych korytarzy transportowych, jako przestrzeń o znaczącym potencjale gospodarczym w Unii Europejskiej”

Moderator:  Profesor Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego (1997-2001), Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego

Prelegenci:

 1. Petr Forman – Doradca Prezydenta Republiki Czeskiej
 2. Jarosław Wieczorek –  Wojewoda Śląski
 3. dr Anna Wisniewski – Radca Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie
 4. prof. Mikolay Husiatynsky –  Szef Katedry Zarządzania Narodowego Uniwersytetu Służby Podatkowej Ukrainy
 5. Janusz Steinhoff -Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej
 6. prof. zw. dr hab. Stefan Forlicz – Rektor Wyższej Szkoły Bankowej
 7. Marek Niemczyk –  Prezes Stowarzyszenia Podatników w Polsce, Prezes BOMAR S.A.
 8. Bogdan Węgrzynek – Prezes Zarządu OKIP, Inicjator programu POLSKA 3.0

Budowanie konkurencyjnej gospodarki opartej o zasady zrównoważonego rozwoju poprzez współpracę międzysektorową i transgraniczną. Potrójna helisa w realizacji międzynarodowych projektów dla kluczowych gałęzi gospodarki.

(sala główna)

11:00 - 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 12:45

Sesja I

11:15 - 12:45

Odpowiedzialny transport. Europejska sieć transportowa i kształtowanie efektywnych, inteligentnych systemów logistycznych, integrujących różne gałęzie transportu, w tym transport śródlądowy i morski.

Moderator: Angelika Jarosławska – Koordynator POLSKA 3.0., Członek Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw

Prelegenci:

 1. Victoria Ivanowa – Economic Affairs Officer Inland Water Transport Sustainable Transport Section Transport Division
 2. Mariusz Przybylski – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie Koźlu
 3. Kamil Wyszkowski –  Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce
 4. Kpt. ż. ś. Czesław Szarek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej i dróg wodnych “Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej”
 5. Kpt. ż. ś. Krzysztof Woś – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
 6. Kpt. ż. ś. dr Jan Pyś – Dyrektor  Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
 7. prof. dr hab. Zygmunt Babiński – Dziekan Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 8. Gabriela Tomik Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych
 9. Jiří Cieńciała  -  Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Ostrawie

Komplementarność systemów transportowych i szanse, jakie kryją się w integracji – Transport intermodalny i multimodalny.

Forum: Transport i Logistyka (sala główna)

11:15 - 12:45

Bezpieczny Bałtyk – mroczne dziedzictwo I i II wojny światowej. Broń chemiczna i konwencjonalna.

Moderator: dr Łukasz Kister  - Ekspert Instytutu Jagiellońskiego, Koordynator projektu „Dostęp do morza zobowiązuje!”

Prelegenci:

 1. dr Ryszard Bajorek – Prezes Zarządu BIOLEX S.A., specjalista do spraw technologii utylizacji odpadów niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii plazmowej.
 2. dr inż. Stanisław Popiel – Pracownik Zakładu Radiometrii i Monitoringu Skażeń Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, brał udział w projekcie CHEMSA
 3. Łukasz Porzuczek –  pomysłodawca i projektant systemu do utylizacji broni chemicznej na morzu. Właściciel firmy saperskiej specjalizującej się w wydobywaniu niewybuchów i niewypałów z wody.
 4. Andrzej K.Kisiel – Członek Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, założyciel Spartaqs Sp. z o. o.

Tykająca bomba chemiczna. Zagrożenie Bałtyku związane z zatopioną bronią z okresu I i II Wojny Światowej – Plan niezwłocznych działań dla bezpiecznej przyszłości krajów nadbałtyckich. Broń chemiczna i konwencjonalna – geneza zagrożenia, skutki dalszego ignorowania zagrożenia, technologie namierzania obiektów pod wodą, sposób podejmowania obiektów i technologie utylizacji broni konwencjonalnej i chemicznej.

Forum: Bezpieczeństwo międzynarodowe  (sala piwnica teatralna – 60)

11:15 - 12:45

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Moderator: Grzegorz Filipowicz – Wiceprezes Klastra HR Development

Prelegenci:

 1. Sylwia Gołuchowska -Dyrektor ds. HR Raben
 2. Krzysztof Szostok – Manager Research and Development Alta Sp. z o.o.
 3. Krzysztof Jan Stawnicki -Radny Miasta Białegostoku, Prezes Fundacji „Ośrodek Wspierania Ekologii”
 4. Marzena Zowczak – Specjalista ds. Projektów Specjalnych, Kulczyk Foundation
 5. Ewa Puzia – Sawicka – Wiceprezes Zarządu Respect sp. z o.o.
 6. Paweł Kopijer – Wiceprezes Klastra HR Development
 7. dr Magdalena Wróbel – Asystent w Katedrze Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Panel skoncentrowany wokół kluczowych obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu, takich jak: prawa człowieka, zarządzanie zasobami ludzkimi, środowisko naturalne, uczciwe praktyki biznesowe, sprawy konsumenckie, zaangażowanie i rozwój społeczeństwa, zarządzanie organizacją. Omawiany będzie wpływ podejmowanych decyzji i prowadzonej działalności biznesowej na społeczeństwo i środowisko naturalne.

Forum: Społeczna odpowiedzialność biznesu (sala kino kadr – 114)

11:15 - 12:45

Polska – Czechy – Słowacja. Ponadnarodowe Centrum Logistyczne Gorzyczki – Vernovice i rozwój infrastruktury transportowej. Śląsk 3.0 jako unikalne na skalę europejską miejsce skrzyżowania najważniejszych magistral transportowych i najbardziej obiecujący region w Europejskiej Wspólnocie.

Moderator: Magdalena Strzelecka – Dyrektor ds. logistyki i administracji Euro-Hurt Sp. z o.o.

Prelegenci:

 1. inż. Petr Forman – Pełnomocnik Prezydenta Republiki Czeskiej
 2. Anna Hetman   - Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój
 3. mgr inż. Mariusz Adamczyk – Wójt Gminy Godowo
 4. mgr Daniel Jakubczyk – Wójt Gminy Gorzyce
 5. Tadeusz Donocik – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
 6. inż. Josef Tobola  - Komitet Monitorujący projektu POLSKA 3.0, Wiceprezes TILC SP. z o.o.
 7. Jiří Cieńciała  -  Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Ostrawie
 8. Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, pełniący również funkcję Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
 9. Pavla Bruskova –  President  National Cluster Association w Republice Czeskiej
 10. inż. Pavel Santarius Ph.D. – Wicedyrektor Stowarzyszenia dla rozwoju Regionu Morawsko – Śląskiego
 11. Paweł Hojarczyk – Finansista (sposoby finansowania projektu TILC)
 12. dr Joanna Dzieńdziora – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Planowane Centrum Logistyczne Gorzyczki – Wierzniowice jest jedynym miejscem, gdzie przecinają się wszystkie zasadnicze korytarze transportowe w ramach tzw. VI. Multimodalnego Korytarza Północ – Południe. W obszarze transportu przygotowywana lokalizacja Centrum Logistycznego umożliwiłaby kompleksowe usługi dotyczące przepływu oraz magazynowania towarów pomiędzy państwami UE z zachodu, południa i północy z rynkami dalekiego wschodu. W UE wspomagane są projekty, które łączą różne rodzaje transportu. Centrum Logistyczne Gorzyczki – Wierzniowice w liczbach: Rozwój około min 75 000 nowych miejsc pracy Obsługa około 790 000 kontenerów rocznie Oddziaływanie – 12,5 miliona ludzi w regionie Zasięg – ze Śląska na cały świat.

Forum: Transport i Logistyka (sala agora duża – 233)

11:15 - 12:45

Instrumenty finansowe projektów klastrowych – finansowanie projektów międzynarodowych, Horyzont 2020

Moderator: Andrzej Voigt – Prezes Zarządu AV Inwestor S.A.

Prelegenci:

 1. Anna Katarzyna Nietyksza – EFI CAPITAL, członek Rady Eurocloud Europe
 2. Paweł Lisowski – Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi – Bank Gospodarstwa Krajowego
 3. dr Zygmunt Krasiński – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE do PR HORYZONT 2020
 4. Krzysztof Masiuk – Członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
 5. Renata Rycerz – Doradca Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE, Delegat do obszaru tematycznego „Bezpieczne Społeczeństwa”, PR HORYZONT 2020
 6. Piotr Świerczyński – Koordynator obszaru „Przestrzeń Kosmiczna” , Ekspert w obszarze „Bezpieczne Społeczeństwa”
 7. Paweł Galbarczyk – Prezes Zarządu Projekt Power Sp. z o.o. Sp. k.

Forum: Finanse i zarządzanie (sala taneczna – 202)

11:15 - 12:45

Zdrowie publiczne – Forum zdrowia 3.0

 • aspekty praktyczne wdrażania ustawy o zdrowiu publicznym (w kontekście strategii dla Polski NPZ iPP)
 • Rada Zdrowia Publicznego – rola i rezultaty jej pracy

Moderator: Tomasz Szelągowski – Wiceprezes Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED

Prelegenci:

 1. prof. Mirosław Wysocki- Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH
 2. dr Beata Małecka-Libera – Posłanka na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia
 3. prof. Andrzej Fal – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Centralny Szpital Klinicznym MSW w Warszawie
 4. dr Andrzej Mądrala – Pracodawcy RP, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, CEO Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.
 5. Peter Nowak – Prezes Pangea Network Germany, senior account manager – BKK VBU w Berlinie

Na tle przygotowanych rozwiązań prawnych omówimy praktyczną stronę osiągnięcia zamierzonych celów. Oprócz określonych ustawowo zadań dla poszczególnych szczebli administracji  i  instytucji  państwowych,  skupimy  się  na  roli  samorządów,  pracodawców    i organizacji pozarządowych działających na poziomie regionalnym i lokalnym.

We wzajemnej współpracy drzemie olbrzymi potencjał:

 • czego potrzeba aby uwolnić motywację do dbania o zdrowie na poziomie jednostki?
 • jak włączyć pracodawców do współpracy z samorządem regionalnym i lokalnym?
 • jak koordynować wykorzystanie funduszy publicznych do wdrażania nowych technologii?

Forum: Zdrowie 3.0: medycyna – zdrowie, bezpieczeństwo, innowacje (sala kameralna – 306)

12:45 - 13:05

Przerwa kawowa

13:05 - 14:35

Sesja II

13:05 - 14:35

Międzynarodowy, zrównoważony transport rzeczny i efektywna żegluga śródlądowa – Odrzańska Droga Wodna

Moderator: Kpt. ż. ś. dr Jan Pyś – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Prelegenci:

 1. Kpt. ż. ś. Czesław Szarek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej i dróg wodnych “Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej”
 2. Kpt. ż. w. i ś. Paweł Macha – Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska
 3. Kpt. ż. ś. Krzysztof Woś – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
 4. Vladislav Chlipala – Radca Handlowy Ambasady Republiki Słowackiej w Warszawie
 5. mgr inż. Stanisław Staniszewski – Przewodniczący Rady Gospodarki Wodnej Regionu Górnej Odry, członek Komitetu Monitorującego Program Polska 3.0
 6. inż Pavel Santarius Ph. D. – Wicedyrektor Stowarzyszenia dla rozwoju Regionu Morawsko – Śląskiego .
 7. Kpt. ż.w. Włodzimierz Grycner – Wiceprzewodniczący Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej
 8. Gabriela Tomik Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych

Żegluga śródlądowa ważnym elementem systemu transportowego Europy i Odrzańska Droga Wodna jako oś „zielonego korytarza transportowego”. Współpraca Niemiecko-Polsko-Czeska. 

Forum: Gospodarowanie wodą, żegluga śródlądowa i morska (sala główna)

13:05 – 14:35

Polska – Chiny. Szeroki Tor dla Jedwabnego Szlaku

Moderator: Grzegorz Wacławik – Prezes Zarządu Komitetu Rozwoju Zagłębia – Cluster PCIE

Prelegenci:

 1. Bogusław Myśliwiec – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A
 2. Wojciech Piwowarski - Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
 3. Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego
 4. Marek Morozowski – Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego
 5. dr Ajay Pal – 1 Farma Sp. z o.o. Comrecial Director
 6. Beata Grabowska – Bujna – Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Kolejowej
 7. Changlin Mar, Chairman – Guangxi Changlin Industrial Development Co,. Ltd
 8. Radosław Pyffel – Prezes Centrum Studiów Polska Azja
 9. Zbigniew Niesiobędzki – Wiceprezes Polsko-Chińska Rada Biznesu

Szeroki tor i Jedwabny Szlak. Polska europejskim centrum logistycznym dla przyszłych inwestycji.

Forum: Transport i Logistyka (sala agora duża)

13:05 - 14:35

Energetyka przyszłości: Elektrownie wodne, nowoczesne efektywne górnictwo

Moderator: Jan Władysław Król – Wicemarszałek Sejmu RP w latach 1997 – 2001

Prelegenci:

 1. Janusz Steinhoff - Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej
 2. prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak – profesor Katedry Maszyn Cieplnych i Przepływowych na Wydziale Energetyki i Paliw w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 3. dr Łukasz Kister – Dyrektor Biura Infrastruktury Krytycznej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
 4. prof. dr hab. inż. Marian Turek – Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
 5. Jacek Skiba -Wiceprzewodniczący  Ekspertów Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych
 6. dr Joanna Martyka – Kierownik Zakładu Badań Ekonomicznych i Społecznych w Głównym Instytucie Górnictwa
 7. dr Jan Dulewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach
 8. Tomasz Gawlik – Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej
 9. dr inż. Andrzej Tor – Wiceprezes Zarządu ds.Produkcji Kompani Węglowej S.A.
 10. Marek Niemczyk – Prezes Zarządu BOMAR S.A., Prezes Zarządu Stowarzyszenia Podatników w Polsce, Członek Rady  Regionalnej Izby  w Katowicach

Skuteczna realizacja Narodowego Programu Nowej Polityki Przemysłowej RP – Polska 3.0 wymaga racjonalnego i efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów. Będąc Programem realizowanym według zasad nowej polityki przemysłowej UE 2014-2020, wymaga stworzenia warunków społecznego konsensusu oraz akceptacji ze strony wszystkich uczestników z sektora publicznego, jak i prywatnego. Globalne przemiany społeczno-gospodarcze, determinują przeobrażanie się rynków pracy. Kraje zmuszone są do dostosowywania się do nowych warunków biznesowych. Nie inaczej jest w wypadku Polski. Idea zrównoważonego rozwoju musi być stale reorganizowana i implementowana na każdym szczeblu zarządzania. W tym ujęciu kluczowe jest wykorzystywanie działań innowacyjnych, których wdrożenie zapewni wzrost konkurencyjności na rynku europejskim i światowym. Należy więc wykorzystywać w jak najwyższym stopniu zasoby ludzkie oraz możliwości krajowe, w korelacji z warunkami geograficznymi.

Forum: Energetyka przyszłości  (sala Konferencyjna I – 218)

13:05 - 14:35

Europejski Fundusz Inwestycyjny i inne instrumenty finansowe jako źródło realizacji projektów rozwojowych

Moderator: Andrzej Voigt – Prezes Zarządu AV Inwestor S.A., Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Krajowa Izba Biopaliw RP

Prelegenci:

 1. Anna Katarzyna Nietyksza – EFI CAPITAL, czlonek Rady Eurocloud Europe
 2. Paweł Galbarczyk –  Prezes Zarządu Projekt Power Sp. z o.o. Sp. k.
 3. Mark Donvil – Partner Abbeys Europejskie Dworactwo Inwestycyjne
 4. Arkadiusz Lewicki – Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej
 5. Krzysztof Masiuk – Członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 6. Rafał Baniak – Wiceprezydent Wykonawczy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Forum: Finanse i zarządzanie (sala taneczna – 202)

13:05 - 14:35

Oferta Dąbrowy Górniczej a potrzeby i oczekiwania inwestorów. Kluczowe czynniki powstawania nowych inwestycji – prezentacja

Moderator:

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Metropolii „Silesia”, w którym ostatnie lata przyniosły zmianę struktury gospodarczej. W mieście oprócz firm reprezentujących przemysł ciężki pojawiły się firmy z przemysłu motoryzacyjnego, produkcji szkła, tworzyw sztucznych  oraz narzędzi. Atuty miasta oraz dogodne warunki stwarzane rozwojowi biznesu powodują, że przedsiębiorcy inwestują w nowe zakłady pracy oraz rozwijają istniejące. Miasto, dysponując atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi, szerokim zasobem kadr, daje duże możliwości rozwijania przedsięwzięć biznesowych. Warto poznać czynnik, które sprawiają, że Dąbrowa Górnicza to miejsce silnego wzrostu.

Forum: rozwój miast i regionów (sala kino kadr – 114)

13:05 - 14:35

Debata oksfordzka: Natura 2000 – Ekoterroryzm – Susza i powódź. „Czy możliwe jest wdrażanie dużych projektów hydrotechnicznych, oferujących systemowe rozwiązania dla: bezpieczeństwa, transportu, gospodarki wodnej i turystyki w dobie rozbudowanych wymagań ekologicznych i procedur chroniących środowisko”? Innymi słowy: Czy podpułkownik Ignacy Prądzyński dzisiaj zbudowałby Kanał Augustowski w „Krainie Rospudy?”

Moderator: dr Grzegorz Chocian – Prezes Zarządu Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono

Prelegenci:

 1. prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 2. Krzysztof Jan Stawnicki – Radny Miasta Białegostoku, Prezes Fundacji „Ośrodek Wspierania Ekologii”
 3. mgr inż. Beata Gładkowska-Chocian – Wiceprezes EKOTON Sp. z. o.o.
 4. Krzysztof Tytko – były Prezes Kopalni Silesia
 5. mec. Małgorzata Kulig- Juźwiak – Stowarzyszenie – Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne

Natura 2000, Dyrektywa Ptasia i Siedliskowa, Korytarze Ekologiczne w dolinach rzek, czystość wód, retencja i stabilizacja rzeki, ochrona krajobrazu.

Forum: Gospodarka niskoemisyjna i ekologiaw zakresie transportu i zrównoważonego rozwoju (sala piwnica teatralna – 60)

13:05 - 14:35

Risk Alert – Zarządzanie kulturą bezpieczeństwa dla pacjenta i pracowników ochrony zdrowia

 • zdarzenia niepożądane – aspekty zdrowotne, finansowe i gospodarcze
 • zarządzanie szkodą – rekonstrukcja zdrowia
 • perspektywa ONZ

Moderator: Anna Kaczmarek – Wiceprezes Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED

Prelegenci:

 1. dr Ewa Kuriata – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Międzynarodowy Instytut Zarządzania Jakością I Ryzykiem W Ochronie Zdrowia
 2. dr n. ekon. Izabela Witczak – przewodnicząca zarządu międzynarodowego instytutu zarządzania jakością i ryzykiem w ochronie zdrowia
 3. dr Piotr Daniluk – Dyrektor medyczny TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, Polskie Towarzystwo Medycyny Ubezpieczeniowej
 4. Dariusz Rycek – CEO QSCert Lead Auditor
 5. prof. Mariusz Piechota – Prezes Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
 6. mec. Radosław Tymiński – Radca prawny i doktor nauk prawnych

Risk Alert to strategiczne podejście do zarządzania ryzykiem w centrum medycznym, gwarantujące trafne identyfikowanie zagrożeń i podejmowanie działań wyprzedzających:

 • wsparcie w zakresie identyfikacji, analizy i oceny zdarzeń niepożądanych występujących w otoczeniu medycznym,
 • opracowanie i wdrożenie odpowiednich    standardów    i    procedur,    mających zminimalizować ryzyko, a także konsekwencje wystąpienia tych zdarzeń,
 • odpowiednie wyposażenie placówek medycznych zmniejszające ryzyko zjawisk niepożądanych,
 • szkolenie i rozwój kompetencji personelu medycznego w zakresie zapobiegania występowania zdarzeń niepożądanych,
 • działanie w sytuacji szkody.

W dyskusji chcemy przedstawić praktyczne efekty nowatorskiego podejścia do zarządzania ryzykiem i korzyści wynikające z wypracowanego konsensusu:

 • jak    promować    przejrzystość?    Edukacja    na    podstawie    błędów    medycznych i doświadczeń kolegów
 • jak zabezpieczyć ryzyko lekarza, pielęgniarki, ratownika,świadczeniodawcę?
 • jak jest rola ubezpieczycieli?
 • jaki jest efektywny model postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia niepożądanego?
 • dlaczego mediacje są efektywniejsze niż proces sądowy, a występują rzadko?

Forum: Zdrowie 3.0: medycyna, bezpieczeństwo, innowacje ( sala kameralna – 306)

14:35 - 15:20

Obiad

15:20 – 16:50

Sesja III

15:20 – 16:50

Polski Przemysł. Współpraca Polska – Ukraina: Samoloty, śmigłowce, pojazdy wyspecjalizowane i drony

Moderator: Gen. bryg. pil. Dariusz Wroński –  Prezes Zarządu Centrum Wdrożeniowo-Produkcyjnego w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, były Szef Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych

Prelegenci:

 1. prof. dr hab. Paweł Soroka –  Koordynator Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 2. Andrzej K.Kisiel – Członek Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, założyciel Spartaqs Sp. z o. o.
 3. Ruslan Perun – Radca, Dział Ekonomiczny Ambasady Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej
 4. Janusz Kućmin – Generalny Przedstawiciel na Polskę Bombardier Transportation Polska
 5. Andrzej Siemaszko - Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Czy Polskę stać na wyprodukowanie własnego samolotu i śmigłowca? Dlaczego Ukraina jest dla nas najbliższym, naturalnym partnerem w tym zakresie? Klastrowa współpraca międzynarodowa w projekcie samolotów, śmigłowców i dronów polskiej myśli technicznej i produkcji.

Forum: Przemysł kosmiczny i lotniczy (sala piwnica teatralna – 60)

15:20 - 16:50

Przyszłość miast leży nad rzekami

Moderator:  Marcin Lis – Prorektor Wyższa Szkoła Biznesu

Prelegenci:

 1. Wiesław Skwarko – Prezes Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
 2. Paweł Macha -Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska
 3. Jarosław Zemło – Dyrektor Inwestycyjny Value Quest Sp. z o.o.
 4. Mirosław Pietrucha – Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Opole

Przez wieki rzeki przyczyniały się do rozwoju miast, stanowiąc o ich sile, najpierw obronnej, potem komunikacyjnej. Przywrócenie zapomnianej w Polsce żeglugi śródlądowej, a więc „inwestycja w rzekę” może pobudzić miejską koniunkturę, a w ramach infrastruktury brzegowej będzie rozwijać się infrastruktura żeglugowa, usługi, turystyka i gastronomia, wzrośnie wartość mieszkań, a inwestorzy szybciej zagospodarują niewykorzystywane dotąd tereny. 

Forum: Rozwój miast i regionów (sala kino kadr – 114)

15:20 - 16:50

Od startupu do globalnego przedsiębiorstwa

Moderator:  Błażej Grabowski – Wiceprezes Zarządu POLISHMARKET

Prelegenci:

 1. Mateusz Morawiecki Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Rozwoju
 2. dr Krzysztof Pawłowski – Przewodniczący Rady Programowej Cluster World Congress, Założyciel i pierwszy Rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University
 3. Zygmunt Berdychowski – Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju
 4. Miłosz Krawczyk – Prezes Zarząd Animal Medica Sp. z o.o. – Projekt Blumil
 5. Jerzy Maduzia – Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana II Sobieskiego
 6. Przemysław Kuśmierek – Dyrektor Generalny firmy Migam
 7. Ewa Turczańska – Założyciel i producent KOSMOS Production
 8. Artur Racicki – CEO Social WiFi
 9. Michał Mandrykowski – Radca Prawny LTS Kancelaria Prawna
 10. Michał Kordaczuk –  współprowadzący Dentons Poland Startup Program

Forum: Finanse i zarządzanie (sala taneczna – 202) 

15:20 – 16:50

Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska – społeczna odpowiedzialność projektów, przy wykorzystywaniu rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu

Moderator: Marek Świeczkowski – Prezes Zarządu Klastra Logistyczno Transportowego Północ-Południe

Prelegenci:

 1. Kpt ż.w. Jerzy Uziębło – Wiceprzewodniczący Rady Klastra Logistyczno – Transportowego Północ-Południe, Były Prezes Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, poseł na Sejm PRL IX kadencji
 2. dr inż. Sławomir Niecko – prof. WSSE, Zakład pedagogiki pracy i doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Społeczno – Ekonomicznej w Gdańsku
 3. Jan Kordasiewicz - Klaster Logistyczno Transportowego Północ-Południe
 4. Magdalena Strzelecka – Dyrektor ds. logistyki i administracji Euro-Hurt Sp. z o.o.
 5. mgr inż. Beata Gładkowska-Chocian – Wiceprezes EKOTON Sp. z. o.o.
 6. prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Bujak – Dyrektor Instytutu Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
 7. Jan Władysław Król  - Wicemarszałek Sejmu RP w latach 1997 – 2001

Prezentacja: Klaster Logistyczny Północ Południe – Wdrożenie mobilności elektrycznej pojazdów kołowych i jednostek pływających oraz systemy ICT w aspekcie zapobiegania powstawania smogu na obszarach aglomeracji miejskich Intensyfikacja wdrażania systemów elektrycznych pojazdów samochodowych dostawczych. Elektryczne promy samochodowo-pasażerskie i specjalistyczne elektryczne jednostki pływające jako odpowiedź na Dyrektywę siarkową, obniżenie emisji CO2 i poprawienie efektywności ekonomicznej. Systemy ICT w logistyce na przykładzie projektu zarządzania TRISTAR.

Forum: Gospodarka niskoemisyjna i ekologia w zakresie transportu i zrównoważonego rozwoju (sala agora duża – 233)

15:20 - 16:50

Rzeka Wisła. Perspektywy rozwoju i wykorzystania transportowego

Moderator: Jakub Stonawski – Koordynator i Prezes Zarządu Klastra Górnej Wisły, wiceprzewodniczący Klubu Śródlądowych Dróg Wodnych przy SITWM O/Kraków

Prelegenci:

 1. Lech Kuchnowski – Członek Rady Budowy Okrętów, Ekspert Klastra Morskiego, Członek projektu POLSKA 3.0
 2. kpt. Jan Popończyk – prezes EMMET Cruise Jan Popończyk z siedzibą we Drwęcku
 3. prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, inżynier hydrotechnik, członek NOT, członek Komitetu Gospodarki Wodnej PAN
 4. mgr inż. Leszek Bagiński – Prezes Zarządu Głównego SITWM, Przewodniczący Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, wieloletni redaktor czasopisma „Gospodarka Wodna”
 5. Jacek Paris – Wiceprezes Zarządu Klastra Górnej Wisły
 6. kap. Andrzej Młynarczyk – Kapitan żeglugi śródlądowej
 7. prof. Zygmunt Babiński – Dziekan Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Perspektywy rozwoju na całej długości rzeki w poszczególnych jej odcinkach (Górna Wisła, Środkowa Wisła, Dolna Wisła) jako szlaku komunikacyjnego (transport towarów i turystyka), oraz inne aspekty wykorzystania gospodarczego rzeki (energetyczny, gospodarka rybacka). Wybrane aspekty gospodarki wodnej (retencja – susza, powódź).

 Forum: Gospodarowanie wodą, żegluga śródlądowa i morska (sala główna)

15:20 – 16:50

Polinnovation – Innowacje technologiczne

 • Medical Devices – współpraca międzysektorowa wpływ na rozwój usług i technologii zdrowotnych,
 • eZdrowie – wdrażanie rozwiązań na Polski rynek w kwestii doświadczeń europejskich  i dyrektyw UE,
 • Projekt MARS – polskie technologie w diagnostyce i monitorowaniu parametrów życiowych astronautów Modułowej Analogowej Stacji Badawczej, jako przykład bazy naukowo-badawczej dla testowania nowych technologii, m.in. w opiece zdrowotnej

Moderator: Jacek Siwiec – Wiceprezes Zarządu Fundacji Watch Health Care, Wiceprezes – Ośrodka Badań Klinicznych przy Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z .o.o.

Prelegenci:

 1. Krzysztof Cygoń – Dyrektor działu B&R Technomex Sp. z o.o.
 2. Paulina Rolska – MedInvest Scanner Sp. z o.o.
 3. dr. Agata Kołodziejczyk – Europejska Agencja Kosmiczna
 4. Wojciech Machajek – Fundacja na rzecz chorych na parkinsona

Polinnovation to marka promującą nie tylko nowoczesne polskie wynalazki i metodologię działania, ale również podejście w ich wdrażaniu, by produkty czy usługi które powstaną mogły mieć znaczną przewagę konkurencyjną.

Polinnovation jest rodzajem HUB-a jak i kooperacji wynalazców, inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych:

 • to be inventor – stypendia dla innowatorów, tworzenie zespołów roboczych,
 • to   be   investor   –   dostęp   do laboratoriów  badawczych,    tworzenie  konsorcjów projektów pilotażowych, dostęp do baz danych,
 • to be start-up – inkubator dla przedsiębiorców, porady prawne, networking międzynarodowy

Wszystkie możliwe rozwiązania wspierające potencjał krajowej myśli  technologicznej, służące pokonywaniu barier dla nowych technologii:

 • jak otworzyć efektywnie stymulować innowacyjność?
 • czego potrzeba do eliminowania barier?
 • na czym polega sekret sukcesu w promocji innowacyjnych rozwiązań?

Forum: Zdrowie 3.0: medycyna, bezpieczeństwo, innowacje (sala kameralna – 306)

16:50 - 17:10

Przerwa kawowa

17:10 - 18:40

Sesja IV

17:10 - 18:40

Megaprojekt POLSKA 3.0 – klastrowy, spójny program gospodarczy dla Polski i regionów transgranicznych.

Moderator:  Angelika JarosławskaKoordynator POLSKA 3.0., Członek Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw

Prelegenci:

 1. Bogdan Węgrzynek – Prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, inicjator projektu POLSKA 3.0
 2. Marek Niemczyk – Prezes Zarządu BOMAR S.A., Prezes Zarządu Stowarzyszenia Podatników w Polsce, Członek Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wiceprezes Zarządu POLSKA 3.0
 3. Gabriela Tomik- Zastępca Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
 4. Janusz Przybyła – Prezes Zarządu Famet S.A.
 5. Adam Leszkiewicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Azoty Kędzierzyn S.A.
 6. prof. zw. dr hab. Stefan Forlicz – Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
 7. kpt. ż. ś. Czesław Szarek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej i dróg wodnych “Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej”

POLSKA 3.0 – prekursor długofalowego projektu w kanwach zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska dla Polski i regionów transgranicznych. Program zintegrowanych działań, mających na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego oraz budowę największego w Europie Ponadnarodowego Centrum Logistycznego Gorzyczki – Vernovice. Spójny program gospodarczy dla Polski i dla regionów transgranicznych, Narodowy Program Nowej Polityki Przemysłowej RP 2014 -2020, tworzący gospodarczy ekosystem, a zarazem największy projekt klastrowy w Europie. Inwestycje, eksport, innowacje – oparte o polską myśl techniczną.

Forum: Transport i Logistyka (sala główna)

17:10 - 18:40

Panel + debata: Klastry dla przemysłu lotniczego, obronnego, kosmicznego i morskiego

Moderator: Andrzej Siemaszko – Sekretarz Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezzałogowych

Prelegenci:

 1. Ilona Tobjasz – Kierownik biura Space
 2. Piotr Wojciechowski – Prezes WB Electronics
 3. Tomasz Szelągowski – Wiceprezes Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED
 4. Sławomir Huczała – Prezes Zarządu firmy Binary Helix S.A., główny konstruktor Systemu Rozpoznawania i Analizy Zagrożeń Dronet – firmy SPARTAQS

Forum: Przemysł kosmiczny i lotniczy (sala piwnica teatralna – 60)

17:10 – 18:40

Triple Helix. Zarządzanie wielopoziomowe, tendencje na rynku globalnej gospodarki i internacjonalizacja klastrów

Moderator:  Błażej Grabowski – Wiceprezes Zarządu POLISHMARKET

Prelegenci:

 1. Jakub Karp – Ekspert ds. Benchmarkingu Klastrów
 2. Juan Davi – Board President of the Smart IT Cluster Emirates & Europe Business Development Cluster
 3. Agata Putowska –  Menedżer klastra – Executive MBA, Klaster Lubelskie Drewno
 4. Jacek Drożdżal – Prezes Zarządu Klastra Zielona Chemia
 5. Arkadiusz Wiliński – Ericpol Łódź; Konsorcjum Medyczne Inostar
 6. Szymon Gawryszczak – Prezes Agencji Rozwoju Innowacji S.A.
 7. Pavla Bruskowa – PresidentNational Cluster Association w Republice Czeskiej
 8. dr Agnieszka Pasternak – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, radca prawny Sosnowiecki Park Naukowo- Technologiczny

Zarządzanie wielopoziomowe MLG jako model zarządzania strategicznego projektem i innowacjami w oparciu o dwa bieguny MLG : wertykalny (KE, rząd narodowy, władze regionalne) i horyzontalny (biznes, nauka, społeczeństwo i jego organizacje).

Forum: Finanse i zarządzanie (sala taneczna – 202)

17:10 - 18:40

Debata oxfordzka

„Konkurencyjność rynku opieki zdrowotnej  – konieczność czy oksymoron”

Moderator: Krystian Lurka - Redaktor Menadżera Zdrowia

Prelegenci:

 1. Anna Rulkiewicz – CEO Grupa Lux Med
 2. Roman Kolek – Wicemarszałek Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego
 3. dr Jacek Krajewski CEO Porozumienia Zielonogórskiego
 4. dr Beata Małecka –Libera  – Posłanka na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia
 5. Jarosław Kozera – Ekspert rynku zdrowia
 • Za i przeciw potrzebie kształtowania konkurencyjności rynku medycznego?
 • Czy konkurencja na rynku medycznym jest pożądana?
 • Czy prywatne podmioty powinny konkurować z publicznymi?
 • Czy sektor prywatny powinien zostać wyeliminowany z procesu redystrybucji środków publicznych?

Forum: Zdrowie 3.0: medycyna – zdrowie, bezpieczeństwo, innowacje (sala kameralna – 306)

18:40 - 19:30

Poczęstunek w formie bufetu

19:30 - 21:00

Wielki Koncert