Andrzej Tor

Andrzej Tor

Jest absolwentem wydziału górniczego (specjalność technika eksploatacji złóż) Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Ukończył także podyplomowe studia z zakresu wentylacji i ratownictwa górniczego na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W 1996 roku uzyskał na Akademii Górniczo-Hutniczej tytuł doktora nauk technicznych.

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach górniczych. W swojej karierze zawodowej był m. in. dyrektorem kopalni, zastępcą prezesa Rudzkiej Spółki Węglowej oraz zastępcą prezesa, dyrektorem biura produkcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ma na swoim koncie ponad 90 publikacji naukowych poświęconych zagadnieniom zagrożeń naturalnych w górnictwie oraz problemom restrukturyzacji branży górniczej.

 

Zobacz również