Angelika Jarosławska

user_4383085_5f026d_huge

Prezes Cluster Word, będącego organizatorem Cluster World Congress. Koordynator Projektu POLSKA 3.0 –  największego projektu klastrowego w Europie. Programu zintegrowanych działań, mających na celu połączenie polskich rzek, autostrad i kolei w jedną płaszczyznę transportu multimodalnego. W portfolio projektowym POLSKI 3.0 jest m.in. przywrócenie żeglowności polskich rzek, budowa połączenia Dunaj – Odra – Łaba, wpisującego się w Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC–ROUTE 65, oraz budowa największego w Europie, międzynarodowego Centrum Logistycznego Gorzyczki – Věřňovice. Członek zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją pracę dyplomową napisała o konkurencyjności i innowacyjności regionów. Na krakowskim Alma Mater studiowała ekonomię międzynarodową oraz zarządzanie firmą, następnie ekonomię stosowaną. Uczestniczyła w licznych wykładach związanych z klasteringiem, innowacyjnością, konkurencyjnością i biznesem oraz warsztatach Europejskiej Akademii Klasteringu. W czasie studiów związana z krakowskim oddziałem TVP, gdzie pracowała jako prezenterka telewizyjna. Ukończyła kurs telewizyjny Telewizji Polskiej dla dziennikarzy posiadających minimum roczne doświadczenie w pracy na wizji, ze specjalizacją dziennikarstwo informacyjne. Ma na swoim koncie szkolenia z komunikacji w biznesie i zarządzania projektami. Współorganizator i rzecznik prasowy Cluster World Congress I. Wraz z Arturem Barbarowskim współtworzyła zespół prasowy I Światowego Kongresu Klastrów, a z dr Harvard Business School Michałem Jasińskim prowadziła Cluster World Congress. Przeprowadziła wiele wywiadów telewizyjnych z tematyki ekonomii, współpracy międzynarodowej klastrów, ekonomii inicjatyw klastrowych, mikro i makro ekonomii wokół powiązań kooperacyjnych. Wywiady w języku angielskim prowadziła m.in z: prof. Antoni Subira, Reza Zadech, Istwan Nemeth, Klaus Hasis, Krzysztof Pawłowski, Amit Kapoor, Werner Pamminger, Helmut Kregel, Merete Daniel Nielsen, Simon Bernard, Alberto Pezzi, Mamadou M. Bah, Elżbieta Syrda, Minister Olgierd Dziekoński, Marek Dondelewski etc. Współtworzyła i koordynuje prace klastrów będących pod parasolem Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Zobacz również