Anna Hetman

Anna Hetman prezydent Jastrzębia

Polska nauczycielka, pedagog specjalny, logopeda, a także działaczka samorządowa, od 2014 prezydent Jastrzębia-Zdroju.

Absolwentka oligofrenopedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Odbyła również studia podyplomowe z zakresu logopedii, zarządzania i organizacji w oświacie oraz komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Zawodowo związana ze szkolnictwem powszechnym i następnie specjalnym (uzyskała tytuł honorowy profesora oświaty). Pracowała w powszechnej szkole podstawowej i w przedszkolu, od 1991 zatrudniona w szkole specjalnej przy Domu Nauki i Rehabilitacji. W 2002 została dyrektorem nowo powstałego Zespołu Szkół nr 10 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju.

W 2010 została wybrana na radną sejmiku śląskiego IV kadencji z ramienia Platformy Obywatelskiej. W wyborach w 2014 ubiegała się o prezydenturę Jastrzębia-Zdroju jako bezpartyjna kandydatka z ramienia PO.

Zobacz również