Anna Katarzyna Nietyksza

ANNA KATARZYNA NIETYKSZA

Prezes EFICapital sp.z.o.o, i Stowarzyszenia Eurocloud Polska, oraz Członek Rady Eurocloud Europe.W latach 2010-2015 Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Grupy Agenda Cyfrowa i Grup Roboczych ds. Cloud Computing i Cyberbezpieczeństwa. Założycielka, Prezes Zarządu do końca 2014, 20% akcjonariusz EFICOM-Sinersio S.A, grupy notowanej od 2008 roku na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Pod prezesurą Anny KatarzynyNietykszy w latach 1999 do 2014, Eficom SAdostarczył dla swoich klientów za ponad 250 mln PLN funduszyz UE oraz wprowadził 6 spółek na rynek NewConnect.

Anna K. Nietyksza jest międzynarodowym ekspertem ds. funduszy i regulacji UE, w szczególności telekomunikacji, cloud computing i cyberbepieczeństwa, mediów elektronicznych. Specjalizuje się w Gospodarce Cyfrowej w tym Cloud Computing,Cyber bezpieczeństwie, Big Data i Telekomunikacji oraz inteligentnej energetyki. Była w grupie roboczej Agenda Cyfrowa, „Cloud Computing”, „Cyberattacks”, „Digital Skills”, „Interoperability” Cyberataki w UE”, „Umiejętności Cyfrowe w UE”, „Interoperacyjność” oraz Sprawozdawcą Opinii Komisji Europejskiej: „Nowego Pakietu Telekomunikacyjnego UE”. „Gospodarki opartej na Danych”, Nowych Regulacji Bankowych UE”, „Europejskich Funduszy Venture”.

Anna Katarzyna Nietyksza, jako członek Rady Eurocloud Europe, jest współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Eurocloud Polska. Zorganizowała konferencję Cyberbezpieczeństwo spółek Giełdowych i Konferencję Cloud Computing dla spółek Giełdowych które odbyły się w sali Notowań GPW. Prelegent w kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencjach nt. rynku Datacenters, Cloud Computing, Cybersecurity i Big Data i Gospodarki Cyfrowej.Przez 5 lat Przewodnicząca Komitetu Gospodarki Innowacyjnej w Krajowej Izbie Elektroniki i Telekomunikacji i wiceprezes Stowarzyszenia Autoryzowanych Doradców GPW. Jako Dyrektor projektów UE, prowadziła kilkanaście projektów, stworzyła sieć 16 Centrów Informacji Europejskiej, organizowała finansowanie dla kilkudziesięciu projektów IT, zarządzała projektem European Public Relations System. Była Dyrektorem 3 letniej kampanii informacyjnej Komisji Europejskiej w Polsce, o wartości 4,5 mln euro,w Bułgarii o wartości 2 mln euro, harmonizacji prawa polskiego z Acquis Communautaire na zlecenie kancelarii Sejmu i Senatu o warrtosci ponad 1,6 mln euro.Ponadto koordynowała 5 projektów studiów wykonalności dla sieci szerokopasmowych, Sieci Szerokopasmowych Polska Wschodnia (o wartości 300 mln Euro), projektów sieci regionów kujawskiego, pomorskiego, dolnośląskiego, łódzkiego. Doradzała w zakresie funduszy Ue i projektów UE dla grupy ITI, CISCO, JP Morgan Vastera, Cemex, HP, Exatel. Prowadziła projekt E-Samodzielni o wartości 4 mln PLN oraz liczne projekty szkoleniowe z pozyskiwania kapitału dla MSP. Była doradcą w projekcie elektronicznej karty świadczeń społecznych w ramach programowania 2007-2013. W ramach Grupy EFICOM SA pozyskała finansowanie między innymi dla funduszu Microbiolab Seed capital i 9 ciu start-upów internetowych, oraz platformy Saas cloud computing.

Jest absolwentką Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Paris I Sorbonne, Lingwistyki Stosowanej (Hiszpański i Rosyjski, Paris IV Sorbonne). oraz szkoleń giełdowych organizowanych przez Paris Europlace Financial Forum. Była dziennikarka agencji Sygma Grand Reportages we Francji pisała reportaże o rozwoju gospodarki i prywatyzacji w Europie Wschodniej. w 1991 jako doradca Janusza Lewandowskiego, Ministra Przekształceń Własnościowych uczestniczyła w przygotowaniu strategii pierwszych prywatyzacji i powstawaniu Giełdy w Polsce. w 1992 roku rozpoczęła karierę w reklamie jako założycielka i główny udziałowiec EuroRSCG Polska, agencji PR i reklamowej, którą następnie sprzedała w latach 1994 W latach 1995-1997 była Prezesem Zarządu Business Press Sp. z o.o,, wydawcy Businessman Magazine, potem Dyrektorem Marketingu Otwartego Rynku Elektronicznego SA Marketplanet (należącego do Orange) i przez 3 lata członkiem Rady Nadzorczej niemieckiego DZ Bank, potem doradca OSTC w zakresie szkoleń dot rynku futures i doradcą w wielu tranzakcjach.

Biegle włada jezykiem francuskim, hiszpańskim, angielskim, rosyjskim, włoskim.

Zobacz również