Anna Skarżyńska-Zientak

Anna Skarżyńska

Dyplomata ekonomiczny, finansista i ekonomista, filolog: hungarysta, rusycysta, tłumacz języka węgierskiego, master trener. V-ce Prezes Stowarzyszenia Europy Środkowej ds. Energetyki Budynków w Budapeszcie. Była dyplomatą ekonomicznym w Ambasadzie RP w Budapeszcie. Obecnie zajmuje się doradztwem gospodarczym w relacji Polska-Węgry, poszukiwaniem partnerów handlowych i dystrybutorów, tworzeniem partnerstw biznesowych na zasadach zrównoważonego rozwoju, zakładaniem działalności i reprezentacją firm za granicą, promocja marki – od stycznia 2013 w ramach własnej działalności gospodarczej firmy AS-ECO Bridge to Business. Przez wiele lat pracowała w firmie Budimex S.A w Polsce i na Węgrzech, zajmując się pozyskiwaniem kontrahentów, negocjacjami, prowadzeniem spraw ekonomiczno-finansowych i rozliczeń handlowych oraz prowadzeniem szkoleń i treningów zawodowych dla pracowników. Delegatura Budimex S.A. w Budapeszcie – rezydent Centrali. W Centrala Budimex S.A. była także Głównym specjalistą ds. ekonomicznych rynku niemiecko-węgierskiego, Głównym specjalistą ds. finansowo-księgowych w Dyrekcji Finansowej, Głównym specjalistą ds. obsługi kontraktów w zespole Gwarancji. Była finansistą w siedzibie zarządu nowopowstałej spółki kapitałowej Budimex-Unibud S.A. i na wielu innych stanowiskach w Budimex, z którym współpracuje do dnia dzisiejszego. Aktywny uczestnik i współorganizator ważnych międzynarodowych wydarzeń i konferencji gospodarczych, m.in. Węgiersko-Polskiego Forum Gospodarczego z udziałem prezydentów obu państw w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie.

Zobacz również