Arkadiusz Lewicki

Arkadiusz Lewicki - Zdjęcie 0

Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów ramowych UE oraz dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych  Związku Banków Polskich. Członek Komitetu Finansowania Biznesu Europejskiej Federacji Bankowej oraz w Komitecie Koordynacyjnym ds. Polityki Spójności (KUP) przy Ministrze Rozwoju. Reprezentant środowiska bankowego w komitetach monitorujących programy operacyjne w Polsce na poziomie krajowym i regionalnym oraz członek Mazowieckiej Rady Innowacji przy Marszałku Województwa. Członek Zespołu ds. PPP przy Ministrze Rozwoju. W latach 2008-2013 dyrektor KPK ds. Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), współpracującego bezpośrednio z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w Luksemburgu. Inicjator Koalicji Polskich Środowisk Finansowych na Rzecz Absorpcji Środków UE w Polsce. Od 2010r. Sekretarz Sekcji ZBP ds. Bankowości Spółdzielczej. Organizator forów dialogu, budowania i rozwoju relacji środowiska finansowego z reprezentacjami środowisk gospodarczych (Forum Bankowo-Samorządowego, Forum Korporacyjnego, Forum Agrobiznesu). Ekspert w pracach parlamentarnych dedykowanych rynkowi finansowemu, współautor wielu programów publicznych, wykładowca i autor publikacji z tematyki finansowej. Absolwent prawa (UMK w Toruniu), zarządzania finansami przedsiębiorstwa (SGH), europeistyki (Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta) oraz wielu kursów krajowych i zagranicznych (w tym Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht) .

Zobacz również