Artur Bartkowiak

prof. Artur Bartkowiak – Klaster Chemiczny Zielona Chemia

Szef Centrum Bioimmobilizacji i Materiałów Opakowaniowych (CBiMO)Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Centrum współpracuje z firmami (głównie z branży spożywczej i opakowaniowej) z całej Polski i z Europy Zachodniej. W szczecińskiej jednostce powstają m.in. prototypy opakowań o rozmaitych właściwościach. Jednostka ma multidyscyplinarny charakter. Pracują w nim chemicy, biotechnolodzy, technologowie żywności i specjaliści w zakresie materiałoznawstwa.

Ukończył Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej, a po habilitacji przeniósł się na Akademię Rolniczą, gdzie powierzono mu utworzenie Zakładu Opakowalnictwa i Biopolimerów na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa (obie uczelnie połączyły się później w Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie). Przez całą karierę naukową współpracował z biznesem i z partnerami zagranicznymi.

Zobacz również