Artur Bramora

Artur Bramora

Poseł na Sejm RP VII kadencji. Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej.

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Rzemiosła Polskiego. Przewodniczący Podkomisji stałej ds. kształcenia zawodowego. Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego Równości Kobiet i Mężczyzn. Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. przywrócenia ekspresowych i pośpiesznych połączeń pasażerskich na trasie Jelenia Góra, Wrocław, Opole, Częstochowa, Warszawa poprzez CMK.

Optyk – od kilkunastu lat wykładowca kształcący pracowników oraz kadry kierownicze salonów, oraz sieci optycznych działających na terenie Naszego Kraju. Od 20 lat przedsiębiorca – właściciel salonów optycznych oraz Centrum Kształcenia Optyczno-Medycznego w Częstochowie. Wybitny specjalista w swojej branży – jeden z kilku w Polsce – Egzaminator Państwowy w zawodzie technik optyk, opiniujący w charakterze biegłego. Współzałożyciel oraz członek Środowiskowej Komisji Akredytacyjnej Optyki Okularowej i Optometrii z siedzibą w Warszawie.

Zobacz również