Beata Gładkowska-Chocian

BGCh_małe

Mgr inż. inżynierii i ochrony środowiska o specjalności biotechnologia środowiskowa. Studia podyplomowe w zakresie: Nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem oraz w zakresie: Budownictwo ekologiczne i energooszczędne. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. Wiceprezes Zarządu i wspólnik firmy EKOTON Sp. z o.o., od ponad 15 lat specjalizującej się w ochronie środowiska i rozwoju regionalnym. Doradza samorządom i przedsiębiorcom jak pogodzić prowadzenie działalności gospodarczej z ochroną środowiska. Przewodnicząca Rady Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono. Mediator w sprawach cywilnych gospodarczych ze specjalizacją mediacji ekologicznych oraz eko-negocjator. Audytorka ds. ochrony środowiska projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zatwierdzona przez Komisję Europejską do kontroli projektów. Autorka i współautorka wielu dokumentacji środowiskowych wymaganych polskim i unijnym prawem, dla dokumentów programowych oraz przedsięwzięć infrastrukturalnych, m.in.: dla drogi krajowej S8, Fabryka płyt HDF Swedspan Polska Sp. z o.o. (Grupa IKEA), Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, Park Naukowo-Technologiczny w Białymstoku, Fabryki PRONAR Sp. z o.o., stacje paliw Shell i inne. Ekspert Fundacji Euronatur w projekcie „Lokale Agenda 21- Narew” . Koordynator „Klubu Czystego Biznesu” w północno-wschodniej Polsce. Trener kluczowy w projekcie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt.: „Poprawa standardów w procedurach ocen oddziaływania na środowisko”.

Zobacz również